Vores principper

Vores principper er styrende for hvordan vi hver dag udfører vores arbejde. Vi arbejder hårdt for at styre vores globale forretninger med omtanke for sundhed, sikkerhed og fremgang for vores ansatte, kunder og miljøet. Alle ansatte i Ecolab, uanset jobbeskrivelse, har forpligtet sig til disse principper. Via kontrollerbare systemer og åben kommunikation arbejder vi kontinuerligt for at forbedre vores resultater og opbygge en lys fremtid for de næste generationer.

Økonomi

Skabe økonomisk vækst for vores kunder, ansatte, aktionære og omgivelser.

  • Levere kvalitetsprodukter og service, der skaber værdi og beskytter kapitalaktiverne hos vores kunder.
  • Levere højere aktieværdi ved at hjælpe vores kunder over hele verden med at vokse.

Miljø

Fremme ansvaret for naturlige ressourcer og beskytte miljøet

  • Respektere og støtte den menneskelige ret til vand ved at bevare og genbruge vand samt forny vandkvaliteten.
  • Støtte samfundets behov for øget energi gennem bæredygtige kilder, produkter og teknologi samt effektive processer
  • Udfordre spild-konceptet gennem innovativ og effektiv brug af ressourcer, minimere udslip til luft, vand og jord

Sikkerhed

Sikre processer, der beskytter vores ansatte, leverandører, kunder og vores omgivelser

  • Sikkerhed i hele livscyklussen for hvert af vores produkter
  • Uddanne vores ansatte til at arbejde sikkert, forhindre skader på dem selv og andre
  • Identificere og påpege sikkerhedsrisici samt arbejde for fortsatte forbedringer. Målet er ingen skader, sygdomme eller uheld

Socialt

Forøge velfærd for mennesker og lokalsamfund

  • Udføre vores arbejde forsvarligt og etisk, respektere menneskerettighederne, efterfølge love og regulativer samt følge en stringent Code of Conduct
  • Støtte lokalsamfund gennem velgørenhed og samfundsengagement
Back to Top