Biosikkerhed på gården

Biosikkerhed, som en teknisk betegnelse, beskriver en række aktiviteter, der skal anvendes til at forhindre smitsomme organismer i at trænge ind og brede sig på en gård. Et godt biosikkerhedsprogram er en effektiv metode til at reducere risikoen for et sygdomsudbrud samt spredning af smitsom sygdom fra dyr til dyr og fra dyr til mennesker.

Rengørings- og desinfektionsprocedurer, der er nemme og hurtige at implementere, er kernen i et hvert biosikkerhedsprogram. For at være effektiv, skal etableringen af et sådant program være specifikt for hver bedrift og kræver omhyggelig analyse af situationen og de enkelte parametre. Ecolabs ekspertise på dette område er anerkendt som værende en værdifuld støtte i forbindelse med udformningen af et sådan program. Sammen med vores specialiserede distributionsnetværk, kan vi hurtigt udfærdige et program, træne dit personale og levere den sundhedsbeskyttelse, du har brug for.

Back to Top