Flaskevask

Drikkevaremarkedet i dag, som er drevet af forbrugere og brands, kræver en stor ensartethed i kvalitet og smag, længere holdbarhed og attraktivt emballerede og prissatte produkter. Producenter opfordres til at differentiere sig for at få en større markedsandel. Dette yderst konkurrenceprægede miljø har ikke plads til fejltagelser. Selv den mindste unøjagtighed i hygiejnen under tappeprocessen kan bringe brandets omdømme og produktets sikkerhed i fare.

Ecolabs mangeårige ekspertise på dette område kan hjælpe med at reducere denne risiko til et minimum. Vi tager denne del af tappeprocessen meget alvorlig og supporterer dig med skræddersyede programmer til tappehallen. Her kræver de forskellige, anvendte materialer på linjerne specifikke løsninger til at rengøre og desinficere emballagen, forlænge holdbarheden på returflasken samt reducere spild som følge af slitage og brud. Ecolab udvikler også individuelt tilpassede løsninger til at adressere driftsmæssige omkostninger, som f.eks. styring af vand og energi, kemikalieforbrug og opbevaring samt spildevandsbehandling.

Back to Top