Hygiejnekontrol

Tilpasning, omhyggelighed, sporbarhed og godkendelsesprocedure er kodeordene for enhver moderne producent. Udfordringen er, hvorledes det effektivt og kompetent er muligt at imødekomme alle krav til kvalitet, certificering og godkendelser sideløbende med at drive en profitabel forretning.

Alle hygiejnesystemer skal tjekkes regelmæssigt for at sikre overensstemmelse med dokumenterede procedurer, lovgivning og givne forskrifter. I tillæg til Ecolabs enestående ekspertise i levering af meget effektive løsninger inden for rengøring, desinfektion og service tilbydes også omfattende software systemer, som kan identificere afvigelser fra god hygiejnepraksis, således at det er muligt at leve op til givne standarder og øge driftseffektivitet, kvalitet og sikkerhed.

Effektiv brug af hygiejneprodukter og anvendelse af udstyr kræver den rigtige uddannelse af personale i procedurer og praksis. Ecolab’s kvalificerede og akkrediterede trænere kan give hygiejnepersonalet den bedste uddannelse.

Vores service indbefatter:

Audixx – et omfattende serviceværktøj der giver en skræddersyet analyse af niveauet for den eksisterende hygiejnekvalitet og forslag til tiltag inden for Food & Beverage industrien.

EcoChexx.Net – et web-basered software program, der øger produktsikkerheden via optimal kvalitet og hygiejnestyring.

PlanChexx.Net – et enestående software program der dækker alle behov inden for rengøringsprocedurer.

Back to Top