Audixx er et omfattende serviceværktøj, som giver et meget detaljeret og brugbart kig ind i fødevarevirksomheders arbejdsprocesser. Værktøjet kan identificere afvigelser og mangler indenfor god hygiejnepraksis og etablere en overordnet plan for korrigerende handlinger.

Ved at benytte Ecolabs mobile Audixx-teknologi kan der gennemføres en audit på din virksomhed. Audixx-resultaterne giver ikke kun et udgangspunkt for den aktuelle situation, de giver dig også mulighed for at specificere ”KPI’er” (Key Performance Indicators), således at du kan drive og overvåge konsekvente forbedringer indenfor personale- og produktionshygiejne. Den endelige rapport vil benchmarke din virksomhed indenfor den respektive sektor og, hvis ønsket, indenfor en gruppe.

Softwaren kan også bruges som et redskab til selv at bedømme de relevante hygiejnesektioners mange standarder for fødevaresikkerhed. (IFS eller BRC).

Som en troværdig samarbejdspartner kan Ecolab selvfølgelig udføre auditten samt løbende give forslag til målbare forbedringer af dit hygiejneniveau og standarden for udførelsen.

Vores service omfatter:

  • Skræddersyet analyse af hygiejneniveauet i hver enkelt virksomhedl
  • Identificering af mangler indenfor hygiejnen og opsummering af analyser
  • Hygiejneløsninger som forbedrer kvalitetsniveau og udførelse

www.audixx.net

Back to Top