EcoChexx.Net

Med EcoChexx.Net, tilbyder Ecolab en nyskabende softwarepakke, der vil øge produktsikkerheden via avanceret kvalitets- og hygiejnestyring.

Systemet forbedrer overholdelse af kvalitetsstandarderne og dermed øges effektivitet, kvalitet og sikkerhed. Den interaktive webbaserede softwarepakke organiserer og dokumenterer effektivt aktiviteter og hygiejneopgaver i en levnedsmiddelafdeling. Enhver arbejdsopgave kan planlægges, tildeles, underskrives, evalueres og dokumenteres. Besværlige, papirbaserede kvalitetsstyringssystemer erstattes af elektronisk databehandling, der tillader en højere grad af præcision. Desuden kan tidsinformationer hentes alene ved tryk på én knap.

Ledere forsynes med en højere grad af åbenhed, viden og kontrol. Medarbejdere på alle organisatoriske niveauer får den nødvendige uddannelse og understøttes efterfølgende med relevante oplysninger om opgaver, tidsplaner og procedurer.

  • I fuld overensstemmelse med alle standard kvalitetssystemers krav til at optimere kvalitetsstyring og HCCP.
  • Automatisk kortlægning og dokumentation af alle aktiviteter med adgang til alle oplysninger via ét system.
  • Forbedret effektivitet

www.ecochexx-net.com

 

Back to Top