Ecolab har en bred vifte af desinfektionsmidler, der dækker alle applikationer, f.eks. CIP, COP og manuelle processer, som er egnet til brug ved bearbejdning indenfor føde-, drikkevare- og mejeriindustrien. Produkterne er i overensstemmelse med national og international lovgivning og er registreret hos organisationer, som f.eks. Fødevarestyrelsen og mange certificeringsinstanser indenfor detailhandel og industri.

Desinfektion af overflader, der kommer i kontakt med fødevarer, er et vigtigt skridt i alle hygiejneprogrammer indenfor GHP (Good Hygiene Practice), som krævet i EU’s forordninger nr. 852/2004 og 853/2004. Brug og anvendelse af desinfektionsmidler er kontrolleret af en række specifikke dele af lovgivningen, så som BPR (Biocidforordningen) og en række kutymeregler i hele industrien, som f.eks. The British Retail Consortium Global Food Standard V5. Desinfektionen, som er sidste trin i hygiejneprogrammet, afhænger af en række faktorer:

  • Effektiviteten af de foregående trin i rengøringsprogrammet
  • Den anvendte applikationsmetode og dennes effektivitet
  • Valget af desinfektionsmiddel
  • Efterfølgende aktiviteter som kan føre til rekontaminering
Back to Top