At minimere eksponeringsrisikoen for smittefarlige stoffer kræver fremragende miljøstyring, god kloakering og streng kontrol med potentielle smittebærere, så som mennesker, køretøjer og udstyr.

Ecolab opretholder en bred vifte af desinfektionsprodukter til bekæmpelse af overførsel af sygdomme og minimerer krydskontaminering indenfor landbrugssektoren.

Desinfektionen, som er sidste trin i rengøringsprogrammet, afhænger af en række faktorer:

  • Effektiviteten af de foregående trin i rengøringsprogrammet
  • Den anvendte applikationsmetode og dennes effektivitet
  • Valget af desinfektionsmiddel
  • Efterfølgende aktiviteter som kan føre til rekontaminering
Back to Top