Nye standarder til fremtidens vaskerier

Hvad er PERformance®?

PERformance er et system, der består af flere moduler. Ecolab har udviklet et universelt koncept til dit vaskeri, der fremmer den bedst mulige effektivitet i din virksomhed med de størts mulige besparelser.

Et nøgleelement i PERformance konceptet er det stærkt koncentrerede produkt Ozonit PERformance. Det er et unikt blege- og desinfektionsmiddel baseret på pereddikesyre. Da optimeringen af kemi i vaskeprocessen kun er én del af udfordringen, tilbyder Ecolab tre forskellige moduler.

PERformance BASIS

Kombinationen af lavtemperatur-processer og stærkt koncentrede produkter reducerer de totale omkostninger for vaskeriets processer betydeligt, og der opnås et perfekt  vaskeresultat

  • Lavtemperatur proces

         - Hospitalsvask ved 60°C

         - Hotelvask fra 50°C

  • Stærkt koncentrerede produkter
  • Fremragende beskyttelse af tekstiler

Grundstenen i PERformance konceptet er den innovative vaskeproces med det unikke blege- og desinfektionsprodukt Ozonit PERformance.

PERformance PLUS

Effektiv vand- og energianvendelse

PERformance PLUS kombinerer det innovative PERformance BASIS med et meget effektivt, integreret vand- og energianvendelsessystem. For eksempel: Aquavent – et af Ecolabs værktøjer til energianvendelse – udnytter overskudsvarmen fra pressen. Det opvarmede frisk vand leded ind i vaskeprocessen.

PERformance ULTIMATE

Det er resultatet af mere end 20 års erfaring med vand- og energiløsninger. I kombination med meget effektiv kemi vil det gøre vaske- og tørreprocesserne så effektive som muligt.

Dit vaskeri vil være klar til fremtiden.

PERformance ULTIMATE - konceptet til dampfrit lavenergi vaskeri. Indtil nu har damp været den vigtigeste energikilde i vaskeriet. Pga. energitab, varmestråling og uanvendt kondensat er kedeltankens effektivitet langt fra perfekt. Men energi bliver mere og mere værdifulde. For vaskerier er det vigtigt at minimere deres energiforbrug. En vaskeproces helt uden damp har flere fordele:

  • Ingen investeringer i kedel
  • Ingen vedligeholdelse af kedel og  dampfælder
  • Ingen behandling af kedelvand
  • Ingen damp eller kondensat linier
  • Ingen problemer med dampkvalitet (jern)
  • Ingen energitab pga. varmestråling, overtryksdamp, udblæsning og varme gasser

PERformance SMART

Hvor de tre PERformance moduler fokuserer på vaskerør, fokuserer på PERformance SMART på konventionelle vaskemaskiner. Også til disse maskiner tilbyder Ecolab et koncept, der løfter driftseffektiviteten: PERformance SMART.

Kontakt os for en aftale med en Ecolab-konsulent.

Back to Top