Vand er vigtig for overlevelsen for alle kendte former for liv. 97% af jordens vandressourcer er saltvand. Kun 3% er friskvand – en andel, der bliver mindre og mindre.

Ecolab ser de kommende problemer for branchen og tilbyder vores kunder nye systemer, der gør kunder i stand til at minimere vand- og energiforbruget så meget som muligt.

Vand, damp og energi er betydningsfulde omkostningsfaktorer i vaskeriet. En reducering af forbruget betyder besparelser med det samme.

Kontakt os for en aftale med en Ecolab-konsulent.

Back to Top