Rengøring af åbne overflader

Produktionsmiljøet for fødevarer er en stor hygiejneudfordring. Det involverer en mængde processer og udstyr og genererer forskelligt, vanskeligt smuds. Efter produktion er det nødvendigt at rengøre og desinficere udvendige overflader på produktionsudstyr og -omgivelser samt overflader, som kommer i kontakt med fødevarer, før ny produktion startes. Dette gøres normalt ved brug af lavtryksskumudstyr og dertil egnede rengørings- og desinfektionsmidler. Om det bliver en succes eller en fiasko afhænger af den korrekte kombination af specielt sammensatte produkter og det rigtige anvendelsesudstyr som arbejder sammen omkring en effektiv hygiejneproces, supporteret af uddannelse og dokumentation.

Det er netop denne kombination, som har givet Ecolabs sit renommé som en førende autoritet indenfor dette område. Vores koordinerede approach omfatter identifikation af ”hygiejne-gaps”, personlig hygiejne og indgangskontrol, innovativ kemi og udstyr til rengøring af åbne overflader, produkter til overvågning og kontrol af hygiejnen og et unikt hygiejnestyringssystem, som sporer og rapporterer alle hygiejneforanstaltninger på et anlæg eller en hel fabrik – en kombination som garanterer levering af den bedste hygiejnestandard og produktionseffektivitet.

Back to Top