De næste 10 år bliver afgørende for at gøre en positiv forskel og gå forrest med et eksempel inden for bæredygtig ledelse.

Med disse udvidede, ambitiøse mål samarbejder vi med kunder og i vores egen drift om at understøtte en sikker og sund verden med rigelige ressourcer til alle.


På verdensplan ...

Vi hjælper vores kunder med at gøre mere for mennesker og planeten.

2019 Rapport om bæredygtighed for virksomheder
Vand

Hjælp kunder med at spare 300 milliarder gallons [1,1 milliarder m³] vand hvert år, svarende til det årlige drikkevandsbehov for 1 milliard mennesker.

2019 Rapport om bæredygtighed for virksomheder
Fødevarer

Hjælp kunder med at levere høj kvalitet og sikre fødevarer til at bespise 2 milliarder mennesker et helt år og forebyg 11 millioner fødevarebårne sygdomme.

2019 Rapport om bæredygtighed for virksomheder
Sundhed

Hjælp med at vaske 90 millioner hænder og levere sikker behandling til 116 millioner mennesker hvert år og forebyg mere end 1,7 millioner infektioner.

2019 Rapport om bæredygtighed for virksomheder
Klima

Hjælp kunder med at blive Co2-neutrale ved at reducere udledningen af drivhusgasser med 6 millioner metriske tons, og forebyg 10 millioner forureningsrelaterede sygdomme.

Vores mål i tal

Vores egen drift

Ved siden af den forskel vi skaber med vores kunder, ved vi, at vi også kan gøre en forskel i vores egen drift.

At opnå en positiv vandpåvirkning

De globale vandudfordringer er stigende. Ifølge World Resources Institute (WRI)vil verden se en nedgang i ferskvand på 56 % i 2030, hvis ikke der sker noget. Derfor vil Ecolab gerne opnå en positiv vandpåvirkning. I 2030 er det vores mål at:

 • genoprette mere end 50 % af vandudvindingen og blive AWS-certificeret for vandforvaltning i de højrisiko vandskel, hvor vi opererer.
 • opnå en positiv vandpåvirkning (kombineret vandeffektivitet og -fornyelse) med et mål på 40 % per produktionsenhed på tværs af vores organisation

For at imødekomme vores forpligtelser gør Ecolab følgende:

samarbejder med 16 anlæg om at genoprette en positiv vandpåvirkning i højrisiko bassiner med 50 %:

 • udvikler et procesforbedringsprojekt til at strømline implementeringen af vandforvaltningen på anlæg ved højrisiko vandskel over de kommende 10 år, hvilket inkluderer vejledning til at skabe ansvarlighed, standardiserede værktøjer og en detaljeret tidslinje på anlægsniveau

arbejder mod vores mål om 40 % positiv vandpåvirkning på tværs af vores portefølje ved at

 • udvikle værktøjer, der på anlægsniveau kan hjælpe vores samarbejdspartnere med at udvikle en bedste praksis for vandforvaltning og være en førende indikator for kvartalsvis revision.
 • introducere vores nyeste teknologier og services for at hjælpe med at styre vandforvaltningen på vores anlæg
 • skabe et flat procesnetværk, hvor man kan dele ekspertise og bedste praksis gennem hele vores globale forsyningskæde
 • etablere årlige mål på anlægsniveau for at give anlæg opnåelige milepæle
 • samarbejde med Water Resilience Coalition, som vi stiftede sammen med FN's Global Compact CEO Water Mandate, for at samle multinationale organisationer i en brancheførende bevægelse for at bekæmpe den globale vandkrise gennem ambitiøse, kvantificerbare forpligtelser og fælles handling


At håndtere CO2-udledninger

At tage klimaudfordringen op er ikke længere en valgmulighed. Forskningsbaserede mål giver virksomheder en klart defineret vej til fremtidssikker vækst. Ecolab vil halvere CO2-udledning i 2030 og være CO2-neutral i 2050 og bruge 100 % vedvarende elektricitet i 2030.

Vi vil fokusere på:

 • Direkte udledning af drivhusgas fra kilder, der er ejet eller kontrolleret af Ecolab (mål 1)
 • Indirekte udledning af drivhusgas fra kilder, der er ejet eller kontrolleret af Ecolab (mål 2)
 • Udledning af drivhusgas fra kilder, der ikke er ejet eller er direkte kontrolleret af Ecolab, men som er relateret til vores aktiviteter (mål 3)

For at overholde vores forpligtelser gør Ecolab følgende; 

 • udvider energieffektivitetsprojekter på Ecolab's anlæg
 • samarbejder med producenter af vedvarende energi Clearway Energy Group om vores aftale om virtuel energikøb (VPPA), der skal dække 100 % af Ecolab's årlige el-forbrug i USA og Canada
 • Overgå til elektriske biler i vores vognpark med pilotprogrammer, der starter i 2021
 • samarbejde med leverandører i vores forsyningskæde om at sætte lignende klimamål for 2024

At understøtte diversitet og en inkluderende arbejdsstyrke

Vi tror på, at et inkluderende, formålsdrevet team er afgørende for vores partneres, virksomheds, kunders og lokalsamfunds succes. Disse mål er et tilsigtet skridt på vejen mod at drive væsentlig forandring for at fremme diversitet, lighed og inklusion internt i vores organisation, da vi stræber efter at blive ligeså, eller mere, forskellig som de markeder, vi opererer på.

Vi vil fokusere på:

 • At forpligte os til FNs mål for bæredygtig udvikling​​​​​​​ #5: Ligestilling mellem kønnene
 • At fastholde Ecolabs politik om ligeløn i USA og udvide til resten af verden
 • At øge diversiteten på lederniveau med 35 % med et ultimativt mål om jævnbyrdighed mellem kønnene
 • At øge den etniske diversitet på lederniveau til 25 %, da vi gerne vil have den amerikanske arbejdsstyrke repræsentere på alle niveauer.

For at overholde vores forpligtelser tog Ecolab følgende initiativer:

 • Øgede antallet af kvinder og BIPOC på lederniveau med 40 % over de seneste fem år.
 • Introducerede inkluderende goder såsom betalt barsel i USA, sækning til adoption og fertilitetsbehandling, fleksjobsordninger og plejeressourcer.
 • arbejdede med en tredjeparts organisation om at genneføre ligelønsrevisioner i 2018 og 2020, som bekræftede, at Ecolab er konkurrencedygtig på lønnen og betaler ligeløn for lige arbejde på tværs af organisationen.
 • Inkluderede emner som diversitet, lighed og inklusion i al ledelsetræning. 
 • Satte høje mål for diversitet i leverandørkæden for at fordoble vores udgifter til leverandører i 2022. 

At prioritere sikkerhed overalt hvor vi arbejder for vores Goal Zero

Vores sikkerhedsmål er altid ingen hændelser. Men vores Goal Zero er mere end et tal. Vi lægger mange kræfter i træning og uddannelse på vores egne faciliteter og ude hos kunderne. Vi vurderer risikoen før vi påbegynder arbejdet, identificerer og adresserer sikkerhedsspørgsmål og afhjælper farlige situationer på enhver lokation i Ecolab og hvorend vi er.

I 2030 er det vores mål at:

træne og uddanne 100 % af vores partnere til at arbejde sikkert 100 % af tiden.