Ecolabs anlæg i Californien, City of Industry, er certificeret Water Stewardship Leader

Gencertificering af Alliance for Water Stewardship (AWS) Standard Version 2.0

Baggrund

Ecolabs produktionsanlæg i City of Industry (COI) i Californien er et anlæg, der primært producerer kemikalier til rengøring og desinfektion i industrien. Med placeringen i det sydlige Californien er COI-anlægget afhængig af vand fra Rowland Water District, som henter vandet fra det nordlige Californien og Colorado-floden.

Ecolab har forpligtet sig til en holistisk tilgang til vandforvaltning på tværs af sine produktionsanlæg og implementerede Alliance for Water Stewardship (AWS) International Water Standard på COI-anlægget i 2016, og blev gencertificeret med en Version 2.0 i 2020.


Situation

Teamet på Ecolabs COI-anlæg vurderede mulighederne for at reducere vandforbruget på tværs af driften for at imødekommet målet om at reducere mængden af drikkevand per produktton med 10 % i 2020 fra udgangspunktet i 2016. Man identificerede mulighederne for vandreduktion inklusiv udskylningsprocesser og kilder, implementerede adfærdsændringer på baggrund af resultater fra udskylningsstudier, lækageopsporing og reparation, og lancerede et formelt bæredygtighedsteam, der skal identificere og fokusere på miljøprojekter.

En analyse af mulighederne blev udført for at kortlægge påvirkningen af vandreduceringen, økonomi og driftsomkostninger. Ecolabs Water Risk Monetizer blev også anvendt til at forstå vandrisikoen på anlægget. Implementering af projekter til vandreduktion blev prioriteret på hele anlægget for at opnå besparelser. Af de fem fokusområder i AWS Standarden, fokuserede COI-anlægget på bæredygtig vandbalance og god vandkvalitet, og øger fremadrettet sit fokus på sikker vand-, desinfektions- og hygiejnepraksis (WASH).

Ecolab er medstifter af Alliance for Water Stewardship's (AWS) International Water Stewardship Standard.

AWS Certification Plant Imagery

En samlet årlig vandreduktion på 4,3 millioner gallons (16.219 m3), svarende til 87.000 $ i risikojusterede omkostningsbesparelser.

Løsninger

De følgende projekter hjælper med at forbedre anlæggets vandbalance og er gennemført for at reducere det generelle vandforbrug:

  • Optimering af udskylningsprocesser, administration og adfærd resulterer i cirka 4,3 millioner gallons (16.194 m3) vand hvert år.
  • En Kaizen-event, der fokuserer på lækageopsporing og reparationer, hvilket resulterede i 6.500 gallons (25 m3) af de årige vandbesparelser.
  • Lancering af et bæredygtighedsteam med fokus på at skabe bæredygtigheds-KPI'er (Key Performance Indicator) og identificere og fokusere på bæredygtighedsprojekter.

Ecolab's Carson, CA, Plant Location

Udførelse

  • Samlede årlige vandreduktion på 4,3 millioner gallons (16.219 m3), svarende til 87.000 $ i risikojusterede omkostningsbesparelser
  • 2,0 % reduktion af vandforbrug per produktton realiseret i 2020 fra udgangspunktet i 2016

Vandforvaltning

På anlægget er afdelingen for sikkerhed, sundhed og miljø (SHE) ansvarlig for overholdelse af spildevandstilladelserne, hvor SHE Manager, Donald Boyd samt Plant Manager, Steve Olson, er de øverste ansvarlige. Anlæggets miljøchef, Scott Lundin, kan vejlede om opdaterede retningslinjer for overholdelse af spildevand. Derudover er anlæggets sikkerhedsingeniør, Jennifer Zehnder, ansvarlig for pH-overvågning og fungerer som backup for spildevandstests og overholdelse, hvis SHE Manageren ikke er til stede. Anlæggets produktionsledere er ansvarlig for udledning af spildevand og pH-overvågning.

På virksomhedsniveau bliver Sustainability-teamet vejledt af Sustainability Executive Advisory-teamet, som udgøres af personer i virksomhedens øverste ledelse. Derudover er Ecolabs Water Stewardship position og Global SHE position offentligt tilgængelige og fungerer som forpligtelser for og vejledninger angående overholdelsen af regler og problemer relateret til vand.

I 2020 offentliggjorde Ecolab sit medlemskab af The Water Resilience Coalition, et branchedrevet initiativ på mandat af FN's Global Compact-initiativ. Koalitionen arbejder for at få den globale vandstress øverst på virksomhedernes dagsorden og bevare verdens drikkevandsressourcer gennem samlede tiltag med hensyn til bækkener, vandstress og andre ambitiøse og målbare forpligtelser.


Vandforvaltningsrejsen

I tillæg til interne driftsforbedringer kører aktiviteterne for vandforvaltning på Ecolabs COI-anlæg løbende. Anlægget og relevante interessenter deler de samme udfordringer inklusiv vandmangel grundet mindre snedække på eksisterende vandkilder, forældet vandinfrastruktur, vandafløb i byer, sårbarhed over for jordskælv og oversvømmelser og tab af vådområder og vilde dyrearter. For at adressere disse problemer samarbejder Ecolab med andre vandforbrugere i området, hvoraf en er Ecolabs AWS-certificerede anlæg i Carson, Californien.

COI-anlægget forbliver engageret i vandforsyningen, Rowland Water District, for at sikre overholdelse af målene for afvandingsområdet. Ecolabs COI-anlæg anvendte Context-Based Water Targeting (CBWT) til at evaluere resultaterne af vandforvaltningen. Med hjælp fra Pacific Institute, der fungerer som medsekretariat for CEO Water-initiativet, arbejdede Ecolab for at forstå kontekstbaserede vandmål, som passede med centrale vandudfordringer i Rowland Water District. I processen med at evaluere centrale kontekstbaserede overvejelser for COI-anlægget kunne Ecolab anlægge en mere eftertænksom tilgang til sine vandforvaltningsaktiviteter. Denne analyse hjalp Ecolab med at beslutte, hvordan man skulle bruge ressourcerne mest effektivt for at få den bedste virkning på de største udfordringer på anlægget. I November 2020 delte COI-anlægget sine resultater med Rowland Water District og diskuterede mulighederne for et fortsat samarbejde om at adressere de delte vandudfordringer i det øvre San Gabriel bassin.

Ecolab er involveret i California Water Action-kollaborativet (CWAC) og sidder også med i South Coast-arbejdsgruppen (under CWAC). Ecolabs team deltager hver måned i møder for at holde sig opdateret på de delte vandudfordringer og indsatser i Californien. Ecolab søger aktivt efter projekter i regionen med en samlet indsats, der er i overensstemmelse med virksomhedens mål.


Download casestudie

_

Relaterede succeshistorier

No related success stories were found.