Ecolabs Nalco Water-anlæg i Garyville, Louisiana er certificeret Water Stewardship Leader

Implementering af Alliance for Water Stewardship (AWS) Standard casestudie

Baggrund

Ecolabs produktionsanlæg i Garyville, Louisiana er et reaktionsanlæg, der primært producerer kemiske blandinger og polymert stof til vandbehandling. Anlægget i Garyville er placeret i det nedre Mississippi bækken, som er en del af Mississippi River Watershed, det største vandskel i USA. Procesvand hentes direkte fra Mississippi-floden og behandles på anlægget.

Anlægget er Ecolabs næststørste forbruger af vand og afhænger af drikkevand fra St. John's Parrish, som henter vand fra The Lions Water Treatment, som igen henter vand fra Mississippi-floden. Spildevand behandles på selve anlægget og udledes direkte i Mississippi-floden, hvorimod stormvand udledes i kanalen i Garyville, som har udløb i Lake Maurepas.

I overensstemmelse med Ecolabs forpligtelse til en holistisk tilgang til vandforvaltning på tværs af sine produktionsanlæg har virksomheden implementeret Alliance for Water Stewardship (AWS) International Water Standard på anlægget i Garyville. 


Situation

Teamet på Ecolabs facilitet i Garyville vurderede anlægget for at mindske vandforbruget på tværs af driften for at imødekomme deres mål om at reducere vandforbruget per produktton med 32 % fra sit udgangspunkt i 2016 inden 2020. Muligheder for vandreducering blev identificeret på følgende områder: kondensatretur, optimering af køletårn, regenerering af demineralisator, genanvendelse af spildevand, produktionskampagne, sandfilterets tilbagevask og optimering af udskylning. Prioritering af disse muligheder involverede samarbejde på tværs af teams fra Nalco Water Commercial Engineering, Corporate Sustainability og Garyville Engineering and Safety, Health and Environment (SHE).

En analyse af mulighederne blev udført for at kortlægge påvirkningen af vandreduceringen, økonomi og driftsomkostninger. Ecolabs Water Risk Monetizer blev også anvendt til at forstå vandrisikoen på anlægget. Implementering af projekter til vandreduktion blev prioriteret på hele anlægget for at opnå besparelser. Af de fem vandresultater i AWS Standarden fokuserede Garyville på bæredygtig vandbalance, god vandkvalitet og vigtige vandrelaterede områder (IWRA), som tager højde for relevans og risiko på anlægget.

Ecolabs Water Stewardship Position formaliserer Ecolabs globale forpligtelse til ansvalig vandforvaltning ved at identificere muligheder for virksomheden og dens kunder i forhold til at anvende vandressourcer på en måde, der tjener forretningen

AWS Certification Plant Imagery

En samlet vandreduktion på 42 millioner gallons, svarende til 472.000 $ i risikovurderede omkostningsbesparelser.

Løsninger

Løsningerne nedenfor bidrog til at anlægget i Garyville nåede deres reduktionsmål på 32 %. De følgende projekter hjælper med at forbedre anlæggets vandbalance og er gennemført for at reducere det generelle vandforbrug:

 • Genanvendelse af sandfilterets tilbagestrømning for at reducere anlæggets tilførsel af flodvand med 12 % af det samlede vandforbrug
 • Reduktion af udskylninger fra kampagner i latexområdet for at reducere vandforbruget med 2 %
 • Standardisering af antal udskylninger for jernbanevogne og reaktionskøretøjer med en 2,5 % reduktion af det generelle vandforbrug
 • Genindvinding af forbrugt ætsende stoffer fra deioniserede regenerationer af vandenheder, hvilket resulterede i besparelser på 2.000 gallons om dagen
 • Opgraderinger af toiletter inklusiv vandfri pissoirer for at reducere forbruget af drikkevand med 0,5 %
 • Pilotstudie af et komplet system til genanvendelse på hele anlægget, som kunne genindvinde op til 45 % af anlæggets spildevand

Følgende projekter kører løbende:

 • Genindvinding af kondensat med det mål at genindvinde 70-80 % af alle kondensater på anlæggets køletårne
 • Standardisering og optimering af udskylning af køretøjer
 • Udskiftning af pumpeforsegling og installation af pumpeforseglingspotte
 • Flere små genanvendelsesstrømninger på hele anlægget inklusiv genanvendelse af afblæsning af anlæggets køletårne

For at fastholde den gode vandkvalitet i både behandlingsvand og spildevand, søger daglig testning, sammen med ugentlig testning af spildevandet, udført af en tredjepart, for at man overholder grænserne i Garyvilles spildevandstilladelse. Anlægget har et strengt testprogram og en detaljeret redningsplan for miljøudledning, som blev yderligere styrket med implementeringen af AWS standarden. Fordi vandet udledes direkte i Mississippi-floden, gør man meget for at opnå god vandkvalitet, da det bidrager til at opretholde et sundt miljø i den mest vigtige IWRA i Garyvilles afvandingsområde.


Ecolab's Carson, CA, Plant Location

Udførelse

 • Samlet vandreduktion på 42 millioner gallons, svarende til 472.000 $ i risikovurderede omkostningsbesparelser,
 • 1,4 % reduktion af vandforbrug per produktton realiseret i 2019 fra udgangspunktet i 2016.

Vandforvaltning

På anlægsniveau er lederen af Utilities Team, Dave Moore, den øverste ansvarlige for ind- og udgående vandbehandling. Anlæggets miljøingeniør, Rodney Bourgeois, er ansvarlig for overholdelsen af spildevandstilladelser, samt miljø- og vandrelaterede problemer på anlægget. I begge tilfælde er anlæggets Plant Manager, Jim Kulesa, den øverst ansvarlige.

Sustainability Teamet bliver vejledt og rådgivet af Sustainability Executive Advisory Teamet, som udgøres af personer i virksomhedens øverste ledelse. Derudover er Ecolabs Water Stewardship Position og Global SHE position offentligt tilgængelige og fungerer som forpligtelser til og vejledninger om problemer og overholdelse relateret til vand.

Anlægget havde ikke nogen vandrelaterede brud i 2019. Hvis der opstår et udslip eller vandrelateret problem, har anlægget en solid handlingsplan, der inkluderer en årsagsanalyse af kilden til det specifikke problem.


Vandforvaltningsrejsen

I tillæg til interne driftsforbedringer kører Ecolabs eksterne vandforvaltningsaktiviteter på anlægget i Garyville løbende. Den største IWRA i Garyvilles afvandingsområde er Mississippi-floden, som er afgørende for anlæggets drift og forbrugere i området. Både anlægget og relevante, lokale interessenter deler udfordringer som naturkatastrofer, som stororkaner og tropiske storme, oversvømmelse, vandforurening, sammensynkninger, infrastruktur og tab af vådområder og vilde dyrearter. For at adressere disse delte problemer samarbejder Ecolab med andre vandforbrugere i området.

Ecolab tager aktiv del i Louisiana Water Synergy-projektet (LWSP). LWSP blev grundlagt af det amerikanske råd for bæredygtig udvikling (USBCSD) og arbejder med mere end 20 virksomheder i den nedre del af Mississippi-floden for at håndtere en lang række problemer i fht. vandforsyning, kvalitet, stormvand og kystsikring. Som et led i møder, der afholdes en gang i kvartalet, deler Ecolab sin vandforvaltningsstrategi og rejse, mens man opretholder AWS Standarden.

Ecolab deltager også i Community Action Panel (CAP), der afholdes to gange om måneden og blev oprettet af Nalco Water og Marathon i 1996 for at engagere lokale interessenter inklusiv lokale virksomhedsejere og borgere om vandrelaterede problemer. Ecolab deler fortsat sin AWS-rejse med CAP og får feedback på fremgangsmåder inden for de fem områder af AWS standarden.

Derudover støtter Ecolab Foundation Loch Leven-projektet i samarbejde med The Nature Conservancy (TNC) om at genopbygge og forbedre 10.000 acres vådområder og levere 12,1 milliarder gallons oversvømningskapacitet til lokalsamfundet. I tillæg til indsatsen for den lokale vandforvaltning fremmer Ecolabs globale program "Solutions for Life" virksomhedens mission om at bevare og beskytte ferskvand gennem et partnerskab med to globale NGO'er, TNC og Project WET Foundation.


Man kan se en illustration af Garyville casestudiet på side 25-26 i Ecolabs bæredygtighedsrapport 2019.

 

_

Relaterede succeshistorier

No related success stories were found.