Woman at computer in an office

Retningslinjer og praksis

Vores team for bæredygtighed og retningslinjer er alle nøglepersoner for udviklingen af best practice for kemisk håndtering og kommunication til vores kunder og på tværs af vores forretningsområder.

Sikkerhed frem for alt

Vores retningslinjer baserer sig på gennemførte og globalt anerkendte videnskabelige data, som vurderer de helbreds- og miljømæssige påvirkninger. Ecolab går aldrig på kompromis med sikkerheden og vores programmer er designede til at imødekomme eller overgå de globale regler.

Vores strategi for kemisk håndtering starter med vores politik om global produktsikkerhed og danner basis for vores produktudvikling og testprocedurer, som begynder med råmaterialerne. Vi overvågner nøje hver eneste kemiske reaktion i vores portefølje. Via vores Enterprise Resource Planning-system kan vi opbevare og håndtere råmateriale og produktinformationer i en central database helt ned til en milliontedel. Dette system indeholder lister med stoffer, som er begrænsede på globalt og regionalt plan, hvilket giver Ecolab mulighed for at håndtere eksisterende produkter og vurdere nyfrembringelser. På baggrund af databasen kan vi deltage i Chemical Footprint Project, som er et nonprofit-projekt, der evaluerer virksomheder efterhånden som de eliminerer højrisikokemikalier og vælger mere sikre alternativer.

REACH

Ecolab forpligter sig til at være lede det vigtige videnskabelige og regulative arbejde på REACH, som står for The European Union's Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals regulation.

REACH med Ecolab
Læs mere om, hvordan vi samarbejder med ECHA om at understøtte videnskabsbaseret regulering og produkter, som er på Nalco Waters (SVHC)-liste over særligt problematiske stoffer.

Safety guidelines sign
Risikokommunikation og medarbejdersikkerhed

Globalt harmoniserede systemer (GHS) 
Siden 2009 har Ecolab samarbejdet med kunder og leverandører om at implementere det globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier.

OSHA-retningslinjer
Besøg OSHAs hjemmeside for at læse mere om retningslinjerne for risikokommunikation i USA.

Vores team
Ecolabs løsninger er støttet af et team af mere end 200 toxikologer, data- og systemspecialister og reguleringseksperter, som understøtter vores innovation, risikokommunikation, transport og overensstemmelse med handel på globalt plan. Teamet til forvaltning af global produktsikkerhed er afgørende for at opretholde bæredygtigheden i Ecolab og arbejder på at minimere vores produkters sociale, helbreds- og miljømæssige påvirkninger og imødekomme behovene i et stadigt omskifteligt reguleringslandskab.
Politik om global dyrevelfærd

Ecolab bestræber sig på at finde alternativer til test på dyr, når vi udvikler vores produkter. Download vores politik ved at klikke på linket nedenfor.