Corporate Sustainability 2019 report

Vores mål for 2030

Vores verden vokser stadig – i kompleksitet og muligheder. Vi forpligter os til at skabe værdi og understøtte en optimistisk og blomstrende fremtid. Derfor søsætter vi i begyndelse af dette nye årti vores mål for 2030, en ny række mål om bæredygtighed til 2030. Med disse udvidede og ambitiøse mål, arbejder vi med vores kunder og i vores egen drift for at gøre en positiv forskel, sammen. 

Arbejder for en sundere verden

De kommende 10 år bliver afgørende for at kunne gøre en positiv forskel og statuere et eksempel på bæredygtig ledelse. Og vi er klar til at gøres vores for at det lykkes. Derfor har vi lanceret vores nye mål for 2030, som fokuserer på den forandring vi kan skabe for vores virksomhed, lokalsamfund, kunder og planeten.


På verdensplan ...

hjælper Ecolabs teknologier og services med at skabe eksponentiel investeringsafkast (eROI) for vores kunder, samtidig med at vi beskytter mennesker og vigtige ressourcer. Vores mål for 2030 viser vores globale teams dedikation til at hjælpe vores kunder med at blomstre og gøre en positiv forskel i verden. I 2030 er det vores mål at:

2019 Corporate Sustainability Report
Vand

hjælpe kunder med at spare 300 milliarder gallons [1,1 milliarder m³] vand hvert år, svarende til 1 milliarder menneskers behov for rent drikkevand

2019 Corporate Sustainability Report
Fødevarer

hjælpe kunder med at servere og levere mad af høj kvalitet og sikkerhed til 1,8 milliarder mennesker i et helt år, hvilket forebygger 11 millioner fødevarebårne sygdomme

2019 Corporate Sustainability Report
Klima

hjælpe kunder med at blive CO2-neutrale ved at reducere udledningen af drivhusgas med 4,5 millioner ton, og forebygge 7,3 millioner forureningsrelaterede sygdomme

2019 Corporate Sustainability Report
Sundhed

hjælpe med at vaske 50 milliarder hænder og levere sikker medicinsk behandling til 116 millioner mennesker hvert år, hvilket forebygger mere end 1,7 millioner infektioner


Vores egen drift

Udover den forskel vi kan gøre sammen med vores kunder, kigger vi også på vores egen drift. I tillæg til de ambitiøse klimamål vi har opstillet, introducerer vi også en nyt målsætning fokuseret på diversitet og på at skabe en inkluderende, retfærdig og sikker kultur i tråd med FNs mål for bæredygtig udvikling (SDG). Vores mål for 2030 fokuserer på:

At opnå en positiv vandpåvirkning

De globale vandudfordringer er det nye normale. Verden vil opleve en nedgang i ferskvand på 40 % i 2030, hvis ikke tingene ændrer sig. Derfor vil Ecolab gerne opnå en positiv vandpåvirkning. Vi har til hensigt at:

  • genoprette mere end 50 % af vandudvindingen og blive AWS-certificeret for vandforvaltning i højrisiko vandskel
  • opnå vores mål om positiv vandpåvirkning på 40 % per produktionsenhed på tværs af hele forretningen
At håndtere CO2-udledninger

At tage klimaudfordringen op er ikke længere en valgmulighed. Forskningsbaserede mål giver virksomheder en klart defineret vej til fremtidssikker vækst. Ecolab vil halvere CO2-udledning i 2030 og være CO2-neutral i 2050 og bruge 100 % vedvarende elektricitet i 2030.

  • Område 1: Direkte udledning af drivhusgas fra kilder, som er ejet eller kontrolleres af Ecolab
  • Område 2: Indirekte udledning af drivhusgas fra kilder ejet eller kontrolleret af Ecolab
  • Mål 3: Udledning af drivhusgas fra kilder, der ikke ejes eller kontrolleres af Ecolab, men som er relateret til vores aktiviteter
At understøtte diversitet og en inkluderende arbejdsstyrke

Vi ved, at en bæredygtig fremtid handler om mere end klimamål. De seneste begivenheder har for os forstærket behovet for at skubbe på en hurtigere og mere gennemgribende udvikling i Ecolab og i samfundet. Vi tror på, at et inkluderende og formålsdrevet team, der også understøtter diversitet, er afgørende for at hver eneste medarbejder har succes. Det samme gælder for vores virksomhed, vores kunder og vores lokalsamfund. Disse mål er et indledende initiativ til at drive markant forandring, som skal fremme den etniske og sociale retfærdighed i vores organisation. Vi vil fokusere på:

  • At forpligte os til FNs mål for bæredygtig udvikling​​​​​​​ #5: Ligestilling mellem kønnene
  • At fastholde Ecolabs politik om ligeløn i USA og udvide til resten af verden
  • At øge diversiteten på lederniveau med 35 % med et ultimativt mål om jævnbyrdighed mellem kønnene
  • At øge den etniske diversitet på lederniveau til 25 %, da vi gerne vil have den amerikanske arbejdsstyrke repræsentere på alle niveauer.
At prioritere sikkerhed overalt hvor vi arbejder for vores Goal Zero

Vores sikkerhedsmål er altid ingen hændelser. Men vores Goal Zero er mere end et tal. Vi lægger mange kræfter i træning og uddannelse på vores egne faciliteter og ude hos kunderne. Vi vurderer risikoen før vi påbegynder arbejdet, identificerer og adresserer sikkerhedsspørgsmål og afhjælper farlige situationer på enhver lokation i Ecolab og hvorend vi er. I 2030 er det vores mål at: Træne og uddanne 100 % af vores medarbejdere til at arbejde sikkert 100 % af tiden.