Sekusept_aktiv_6kg

Sekusept™ Aktiv

Den virksomme og fuldendte løsning til aktiv rengøring og effektiv desinfektion af medicinsk udstyr og endoskoper med et omfattende virkningsspektrum (inkl. bakterier, sporer, gærsvampe og vira). Materialets kompatibilitet er testet og bekræftet i sammenligning med alle gængse materialer. Registreret hos Robert Koch-Instituttet (RKI) (A, B). Virusdræbende ifølge RKI's anbefalinger fra 01/2004 (DVV 2008).

Produktdetaljer

Fuldt virkningsspektrum, herunder virusdræbende ifølge anbefalinger fra DVV/RKT, og sporedræbende. Beskyttelse af patienter og efterbehandlingspersonalet

 • Virusdræbende slutdesinfektion med 2 % på 15 minutter
 • Renseopløsning, der skal udskiftes inden for en arbejdsdag
 • Rengør og fjerner proteinpletter
 • Med den unikke kombination af kemiske stoffer PerOxyBalance
Vores egenskaber Fordele
Registreret hos Robert Koch-Instituttet (RKI) (A/B), VAH og IHO Sikkerhed for brugere og patienter
Kort kontakttid pga. virksom formulering Kort cirkulationstid for instrumenter
Lav anvendelseskoncentration Virusdræbende og sporedræbende med 2 % og 15 minutters kontakttid
Aktivt rensende ingredienser fjerner effektivt proteiner og andre pletter Protein bliver ikke siddende, da der anvendes neutral pereddikesyre
Omfattende materialekompatibilitet Kan anvendes universelt til alt udstyr – særligt til fleksible endoskoper
Lavt skum Er også velegnet til brug i ultralydsbade

Brugsanvisning

Opløsningen laves ved at bruge den medfølgende doseringsske/kande. Efter tilføjelse af den rette mængde pulver til vand med en temperatur på ca. 25 °C omrøres opløsningen hyppigt. Efter et par minutter er desinfektionsmiddelopløsningen klar til brug.

Anvendelsesområder

Sekusept™ er velegnet til manuel rengøring og slutdesinfektion af termostabile og termolabile medicinske instrumenter, herunder fleksible endoskoper, samt til manuel forrensning af endoskoper før mekanisk efterbehandling.

Er ikke egnet til messing- og kobberinstrumenter og ej heller til mekanisk skadede, forkromede eller forniklede instrumenter. En let farvning af pulveret har ingen betydning for produktets kvalitet.

Manuel efterbehandling

Placer instrumenterne i opløsningen umiddelbart efter brug og være sikker på, at alle overflader er helt tildækket; der må ikke være nogen hulrum og luftbobler. Rengør instrumenterne efter producentens instruktioner, herunder metoden (for eksempel børstning, aftørring). Fjern objekterne fra væsken efter den angivne kontakttid og skyl med vand af drikkekvalitet eller bedre. Til ren manuel efterbehandling laves et instrumentbad til rengøring og et instrumentbad til slutdesinfektionen.

Efterbehandling i ultralydsbad

Sekusept™ Activ' kan anvendes i alle rustfrie ultralydsbade. Lav et ultralydsbad med koldt vand – maks. ultralydsbehandlingstid: 5 min. Om nødvendigt, lad det ligge kontakttiden ud. Anvend desinfektionsmidler på en sikker måde. Følg venligst anvisningerne fra producenten af instrumenterne.

Indhold af stoffet i en 2 % brugsopløsning: >1.000 ppm pereddikesyre.

Lette farvevariationer i pulveret betyder ikke lavere kvalitet.

Manuel efterbehandling af fleksibelt endoskop

Desinficerende forrensning

Forrensning af lyskilden

 • Tør den yderste kappe fra øverst til nederst med en engangsklud, som er skyllet op i den angivne desinfektionsopløsning til rengøring.
 • Anvendelse af rengøringsventilen (afhænger af producenten)
 • Sammenkobling af rengøringsanordningen til instrumentets tilførselskanal
 • Sugning af en rigelig mængde (200-500 ml) af desinfektionsmiddel til rengøring gennem den distale ende
 • Sæt luft og vand tilførslen i gang i et par sekunder for hver arbejdssekvens
 • Frakobling af det fleksible endoskop fra lyskilden

Rengøring af efterbehandlingsstedet

 • Tilslutning af tæthedstester
 • Ilægning af det fleksible endoskop i desinfektionsopløsningen til rengøring
 • Foretag testen af tæthedsgraden ifølge producentens instruktioner
 • Rengøring af kanalerne og instrumentets indløbskanal med en speciel rengøringsbørste
 • Tør endoskopet udvendigt med opløsningen med en blød klud
 • Skylning af kanalerne med desinfektionsopløsningen vha. en speciel håndpumpe
 • Fjern endoskopet fra opløsningen og skyl med vand udvendigt – skyl kanalerne ud med vand vha. håndpumpen
Dosering af Sekusept™ Aktiv – aldehydfri og ikke klæbende
2 % - 5 min. / 1 % - 60 min.
Desinfektion af instrumenter ifølge VAH (inkl. TB1)

Afsluttende desinfektion

Forbered en ny desinfektionsopløsning efter desinficerende forrensning:

 • Ilægning af det fleksible endoskop i desinfektionsopløsningen til rengøring – vær sikker på, at det er helt tildækket
 • Kanalerne fyldes helt op (uden luftbobler) vha. en håndpumpe – efterfølgende frakoble håndpumpen
 • Efter den angivne kontakttid fjernes endoskopet fra desinfektionssmidlet
 • Foreløbig tørring af kanalerne med håndpumpe vha. udsugning af luft
 • Foreløbig tørring af den udvendige kappe med en blød serviet

Dosering af Sekusept™ Aktiv – virusdræbende og sporedræbende
2 % - 10 min. / 1 % - 30 min.
RKI-anbefaling 01/2004 (DVV 2008)

2 % - 5 min.
effektiv mod Clostridium difficile ifølge EN 13704

Skylning

 • Grundig rengøring af det fleksible endoskop på ydersiden og af kanalerne ved hjælp af håndpumpen
Vand af drikkekvalitet eller bedre
sterilt destilleret vand eller 100 % demineraliseret vand er bedre

Tørring

 • Tør forsigtigt udenpå med en tør og fnugfri engangsklud
 • Tør kanalerne ved hjælp af håndpumpen eller komprimeret luft på maks. 0,5 bar
 • Endoskopet opbevares ophængt (uden ventiler) til næste brug, f.eks. i et tørt skab
Tilbehør, ventiler, osv. skal rengøres, desinficeres eller steriliseres separat! Desinfektionsopløsningen skal skiftes hver arbejdsdag ifølge RKI-anbefalingerne. Hvis der er tydelige pletter, skal det skiftes oftere.

Sammensætning

Natriumpercarbonat, nonionisk overfladeaktive stoffer, fosfonater.

Brug (efter påbegyndelse) Holdbarhedstid
 
I beholder
 
indtil den angivne udløbsdato
 
Som en forberedt brugsopløsning 2
 
Samme arbejdsdag

1
Bemærk følgende for at sikre en korrekt opbevaring af miljøhygiejne og instrumentdesinfektionsmidler: De originale beholdere (beholdere, spande eller flasker) med desinfektionsmiddelkoncentratet (eller pulver) skal opbevares ved temperaturer under 25°C og skal holdes rene og tørre. En kort periode under eller over den angivne opbevaringstemperatur (fx under transport) går ikke ud over effektiviteten.
Beholderne skal forsegles tætlukket efter hver brug. Sørg for at koncentratet i beholderen ikke er forurenet ved tilberedningen af applikationsopløsningen.

2
Forudsat at den anvendte applikationsopløsning ikke er forurenet med organisk materiale, skal den opbevares i en ren, lukket beholder eller et overdækket instrumentbassin.
Vær opmærksom på den tilsvarende oplysningsmærkat på beholderne, hvor desinfektionsopløsningerne holdes, f.eks. indhold, koncentration, dato, holdbarhed og batchnummer. Brugte og organisk kontaminerede opløsninger skal skiftes mindst en gang pr. arbejdsdag i henhold til RKI-anbefalingen.

 

 • Benytter PerOxyBalance® teknologi og er velegnet til alle typer instrumenter, herunder fleksible endoskoper (Olympus-godkendt).
 • Bredt virkningsspektrum (inkl. sporedræbende virkning)
 • Sikkert – for brugeren, patienten og instrumentet
 • Passer til mange materialer – sikrer lang levetid for jeres instrument
 • Praktisk – et produkt til alle manuelle trin
 • Rentabelt – hjælper jer med at reducere jeres omkostninger
 • Tidsbesparende – ​​​​​​​hurtig genanvendelse af jeres instrument
 • Miljøvenlig – ​​​​​​​skånsomt mod miljøet
Produktstørrelse Delnummer

Sekusept Aktiv

1 x 6 kg

3050610

VAH-listet RKI-listet (A/B)


pikto_instrumente_manuellDesinfektionsmiddel til medicinske udstyr
0297


SE ANDRE PRODUKTER TIL DESINFEKTION OG RENGØRING AF JERES INSTRUMENTER

Se de nedenstående relaterede tilbud:

No Events found