SolidSafeDispenser

SolidSafe dispenser

En fuldautomatisk dispenser til rengøringsmidler og neutraliserende stoffer i fast form. En del af det unikke SolidSafe system, som revolutionerer den automatiserede rengøring af kirurgiske instrumenter. SolidSafe dispenseren er et avanceret doseringsapparat, der er lille og nemt at bruge. Det producerer et koncentrat fra højt koncentrerede Solid-kapsler.
Det garanterer uafbrudt levering af koncentratet takket være et indbygget sikkerhedssystem. Det forenkler arbejdet for medarbejderne i steriliseringsafdelingen.

OPLYSNINGER OM UDSTYRET

  • Dokumenteret driftsikkerhed – uafhængigt testet og valideret som hospitalsudstyr af klasse I med omfattende rapporter om præstationsniveau under programmerede vaskeprocesser.
  • Nem at betjene med funktioner, der giver et højt sikkerhedsniveau for medarbejdere: optisk kontrolpanel til at vise driftsproblemer; afgrænsning af gennemstrømning vha. gennemstrømningsregulerende ventiler; eksterne dagbeholdere til at give kontinuerlig drift i tilfælde af mangel på produkt eller vand; beskyttelse mod tilbagestrømning i vandforsyningen (overholder DIN EN 1717).
  • Et innovativt system – ingen risiko for udsivning eller spild; intet behov for processen med udskiftning af neddypningsrør eller sugelanser; mindre pladsbehov til opbevaring; samt kodede kapsler til de rette dispensere, hvilket reducerer risikoen for anvendelse af de forkerte kemiske stoffer
  • Miljøansvarlig – dispenseren skyller SolidSafe-kapslerne helt ud. Tomme SolidSafe-kapsler kan smides ud med det almindelige affald.
  • Dispenseren skal anvendes med MetalClean, MetalClean Plus, AlkalineClean og NeutraPlus.
  • Det koncentrerede opløsningsmiddels nøjagtighed er testet af en ekstern testvirksomhed. Det koncentrerede opløsningsmiddel styres gennem konduktivitet og valideres årligt.
Udstyrsstørrelse Delnummer
SolidSafe Dispenser 10200284

Oplysninger om udstyret

SolidSafe er en mikroprocessorstyret dispenser, som overfører faste stoffer til flydende proceskemikalier via en skylleproces med vand.

Skylleprocessen overvåges konstant vha. en kontaktfri konduktivitetmålende sensor baseret på induktive måleteknikker. På den måde garanteres størst mulig doseringsnøjagtighed.

  • Pålidelig
  • Sikker
  • Fleksibel
Vores egenskaber Fordele
FMEA-testet dispenser (FMEA: Failure mode and effects analysis; på dansk: Analyse af fejltilstande og -effekter) Høj drifts- og anvendelsessikkerhed
Lukket dispensersystem Der er ingen kontakt med de flydende medier, og det er ikke længere nødvendigt at skifte beholder og sugelanse
Innovativt og kompakt design Pladsbesparende og fleksibel installation
Integreret funktion til detektion af tom beholder samt daglig lagerbeholder Sikker produktlevering
De solide kapsler tømmes helt Der er ingen kemikalierester, og tomme kapsler bortskaffes nemt
SolidsafeSystemLoadingCapsule2_RGB

Systemet Solidsafe

Solidsafe-systemet kombinerer Ecolabs opvaskemiddel i fast form, MetalClean, med vores innovative Solidsafe dispenser. Denne unikke teknologi, som er specifikt udviklet til markedet for behandling af instrumenter, er kun tilgængelig hos Ecolab. Klik nedenfor for at komme til Solidsafe-siden og få mere at vide.