SolidSafeDispenser

SolidSafe dispenser

En fuldautomatisk dispenser til rengøringsmidler og neutraliserende stoffer i fast form. En del af det unikke SolidSafe system, som revolutionerer den automatiserede rengøring af kirurgiske instrumenter. SolidSafe dispenseren er et avanceret doseringsapparat, der er lille og nemt at bruge. Det producerer et koncentrat fra højt koncentrerede Solid-kapsler.
Det garanterer uafbrudt levering af koncentratet takket være et indbygget sikkerhedssystem. Det forenkler arbejdet for medarbejderne i steriliseringsafdelingen.

OPLYSNINGER OM UDSTYRET

 • Dokumenteret driftsikkerhed – uafhængigt testet og valideret som hospitalsudstyr af klasse I med omfattende rapporter om præstationsniveau under programmerede vaskeprocesser.
 • Nem at betjene med funktioner, der giver et højt sikkerhedsniveau for medarbejdere: optisk kontrolpanel til at vise driftsproblemer; afgrænsning af gennemstrømning vha. gennemstrømningsregulerende ventiler; eksterne dagbeholdere til at give kontinuerlig drift i tilfælde af mangel på produkt eller vand; beskyttelse mod tilbagestrømning i vandforsyningen (overholder DIN EN 1717).
 • Et innovativt system – ingen risiko for udsivning eller spild; intet behov for processen med udskiftning af neddypningsrør eller sugelanser; mindre pladsbehov til opbevaring; samt kodede kapsler til de rette dispensere, hvilket reducerer risikoen for anvendelse af de forkerte kemiske stoffer
 • Miljøansvarlig – dispenseren skyller SolidSafe-kapslerne helt ud. Tomme SolidSafe-kapsler kan smides ud med det almindelige affald.
 • Dispenseren skal anvendes med MetalClean, MetalClean Plus, AlkalineClean og NeutraPlus.
 • Det koncentrerede opløsningsmiddels nøjagtighed er testet af en ekstern testvirksomhed. Det koncentrerede opløsningsmiddel styres gennem konduktivitet og valideres årligt.
Udstyrsstørrelse Delnummer
SolidSafe Dispenser 10200284

Oplysninger om udstyret

SolidSafe er en mikroprocessorstyret dispenser, som overfører faste stoffer til flydende proceskemikalier via en skylleproces med vand.

Skylleprocessen overvåges konstant vha. en kontaktfri konduktivitetmålende sensor baseret på induktive måleteknikker. På den måde garanteres størst mulig doseringsnøjagtighed.

 • Pålidelig
 • Sikker
 • Fleksibel
Vores egenskaber Fordele
FMEA-testet dispenser (FMEA: Failure mode and effects analysis; på dansk: Analyse af fejltilstande og -effekter) Høj drifts- og anvendelsessikkerhed
Lukket dispensersystem Der er ingen kontakt med de flydende medier, og det er ikke længere nødvendigt at skifte beholder og sugelanse
Innovativt og kompakt design Pladsbesparende og fleksibel installation
Integreret funktion til detektion af tom beholder samt daglig lagerbeholder Sikker produktlevering
De solide kapsler tømmes helt Der er ingen kemikalierester, og tomme kapsler bortskaffes nemt

Anvendelsesområder

Fuldautomatisk dispenser til opløsning og anvendelse af proceskemikalier i fast form til at forberede medicinsk udstyr til rengørings- og desinfektionsmaskiner (RDG udstyr til store emner / RDG bæltesystemer med tidsmåler).

Installation, vedligeholdelse og reparationsservice sikres af professionelle serviceteknikere fra Ecolab.

Anvendelse

Til dosering af proceskemikalier i fast form. Til behandling af medicinsk udstyr som for eksempel kirurgiske instrumenter, MIC-instrumenter, plastikmaterialer og materialer fra anæstesi, gynækologi, urologi, odontologi osv. i automatiske rengørings- og desinfektionsmaskiner.

SolidSafe dispenseren kan bruges til at dosere produkterne MetalClean og MetalClean Plus.

Programudvælgelse i RDG maskiner udføres i overensstemmelse med producentens anvisninger. Følg venligst også anvisningerne fra producenten af instrumenterne.

Teknisk beskrivelse

SolidSafe dispenseren er fremstillet i Tyskland og er mærket med CE-symbolet som godkendt hospitalsudstyr.

SolidSafe dispenseren er udstyret med følgende funktioner, som garanterer størst mulig brugersikkerhed:

 • Optiske og akustiske styringsindikatorer som for eksempel manglende produkt eller manglende vandgennemstrømning.
 • Koncentrationskontrol vha. gennemløbselektrode
 • Integreret daglig lagertank til sikring af vedvarende produktlevering
 • Vandsikkerhedsudstyr i overensstemmelse med DIN EN 1717

Installationsvejledning

Installation udføres af uddannede serviceteknikere fra Ecolab.

Bemærk venligst følgende installationskrav:

 • Strømforsyning:
  • Forsyningsspænding: 230VAC/50-60 Hz
  • Strømforbrug maks. 30 W
 • Vandforsyning:
  • Vandforbindelse: G1 / 2
  • Vandtemperatur: maks. 30 °C koldt vand
  • Vandtryk: minimum 0,2 Mpa (2,0 bar) dyn. maks. 0,6 Mpa (6,0 bar) dyn.

Anbefalet vandkvalitet for tilførslen til SolidSafe dispensere: 100 % demineraliseret vand (DM-vand).

Mål

 • Størrelse (uden samleramme): 850 x 400 x 320 mm (H x B x D)
 • Vægt: 17,5 kg
 • Det er muligt at samle den på forskellige måder, f.eks. kan den monteres på væggen, eller man kan anvende en fleksibel dispenserramme (hylde)
SolidsafeSystemLoadingCapsule2_RGB
Systemet Solidsafe

Solidsafe-systemet kombinerer Ecolabs opvaskemiddel i fast form, MetalClean, med vores innovative Solidsafe dispenser. Denne unikke teknologi, som er specifikt udviklet til markedet for behandling af instrumenter, er kun tilgængelig hos Ecolab. Klik nedenfor for at komme til Solidsafe-siden og få mere at vide.