Forretningsområderne

Contimination Control: Shield Medicare er markedsførende indenfor levering af specialprodukter til renhedskontrol til brancher indenfor farmaci, bioteknologi, sundhedsvæsen og medicinsk udstyr over hele verden.

Hotel og fødevareservice: Rengørings- og desinfektionsprodukter, programmer og serviceydelser indenfor fødevareservice, hotel, sundhed, detailsalg, rengøringsselskaber, for eksempel maskinopvask, OPL, housekeeping, vandfiltrering og -behandling, produkter til fødevaresikkerhed, specialprodukter til køkken og tøjvask.

Sundhedsvæsen: Produkter og serviceydelser til f.eks håndvask for sundhedspersonale, behandling af operationstekstiler, rengørings- og desinfektionsprodukter til brug ved behandling af kirurgiske instrumenter samt desinfektion af hårde overflader.

Fødevareindustri: Rengørings- og desinfektionsprodukter, udstyr, systemer og serviceydelser til landbrugsindustrien, bryggerier, farmaceutisk produktion, mejerier, kødproduktion, fjerkræ- og fødevarefremstillingsindustrien.

Tekstilhygiene: Rengørings- og desinfektionsprodukter, programmer og serviceydelser inklusiv systemer til vandgenindvinding, energibesparelse og databehandling til kommercielle vaskerier.

Back to Top