Patenter

Denne side er en meddelelse til offentligheden i henhold til patentlovgivningen i USA (35 U.S.C. § 287 (a)) og andre lande. Den giver udvalgte patentoplysninger om Ecolabs produkter. Ikke alle produkter er inkluderet, og alle patentoplysninger om hvert Ecolab-produkt er ikke nødvendigvis tilgængelige her. Ecolab-produkterne kan også være dækket af et eller flere patenter i andre lande end USA, og yderligere patentansøgninger kan være under behandling i USA eller uden for USA. Ecolab-produkterne sælges muligvis enkeltvis eller som en del af en proces, et system, et kombinationsprodukt eller en tjeneste, og de tilhørende patentnumre vil gælde i begge tilfælde. Disse oplysninger kan ændres uden advarsel.