Frugt og grøntsager

Ved bearbejdning af frisk frugt og grøntsager er der risiko for krydskontamination med forrådnelse og sygdomsfremkaldende mikrober. Sådanne risici er af større og større interesse for offentligheden, og hvis noget er galt bliver det hurtigt offentliggjort. Det betragtes derfor som yderst vigtigt at beskytte frisk frugt, forarbejdet høstet frugt og grøntsager mod mikrobiel kontamination.

Dertil kommer, at der i højsæsonen kræves driftssikker maskiner, som sikrer et jævnt bearbejdningsforløb. Ødelagte maskiner betyder reduceret produktivitet, som igen har en stor indflydelse på økonomien.

Ecolab har fokus på forskning og udvikling inden for forarbejdning af frugt og grøntsager, og der er i den forbindelse udviklet effektive hygiejneløsninger, som giver sikker produktion. Dette gælder også ”Flume and Dipping Water Systems” (forskellige systemer i svømmehaller), hygiejneovervågning og kontrolsystemer samt et unikt hygiejnestyringssystem, som sporer og rapporterer alle hygiejnetiltag i en enkelt afdeling eller i hele virksomheden. Denne udvikling medfører:

  • Forbedret fødevare- og arbejdssikkerhed

  • Miljømæssige og økologisk ansvarlige løsninger

  • Øget holdbarhed og mindre spild

  • Reduktion af vand- og energiforbrug
Back to Top