Produktion af kosmetik- og toiletartikler

Kosmetik- og toiletartikelindustrien har en lang række specifikke rengøringsbehov som skyldes det komplekse udvalg af råmaterialer, der anvendes i de moderne produkter til forbrugerne. Ecolab tilbyder en række produkter til CIP, åbne overflader, hjælpeudstyr og procedurer, som optimerer rengøringsprocessen for lavere omkostninger. Derudover tilbyder vi uddannelse af personalet  inden for rengøringsmetoder, CIP-audittering og diagnose, udarbejdelse af rengøringsplaner og fejlfinding. Vores kunder drager fordel af:

  • Ekspertise indenfor rengøringsprocesser som kræves af kosmetik- og toiletartikelindustrien
  • Ekspertviden om fjernelse af ekstremt vanskelig smuds
  • Rengøringstest på laboratorier med dine unikke formuleringer for at tilbyde den bedst mulig rengøringsplan
  • Uddannelse i hygiejnemetodologi og -teknikker
  • Rene anlæg i henhold til krævede standarder
  • Minimale driftsstop
Back to Top