Ecolabs anlæg i Carson, Californien er certificeret Water Stewardship Leader

Gencertificering af Alliance for Water Stewardship (AWS) Standard Version 2.0

Baggrund

Ecolabs produktionsanlæg placeret i Carson, Californien producerer primært kemiske blandinger, polymert stof, olieblandinger, antimon og papirtilsætningsstoffer til vandbehandling. Med en placering i det sydlige Californien er anlægget i Carson afhængig af vand fra California Water Service Company, som får vandet fra det nordlige Californien og Colorado-floden. Andre kilder inkluderer det lokale grundvand og genanvendt vand fra anlæggets egen produktion. Ecolabs anlæg i Carson er placeret ved The Greater Los Angeles County vådområde, helt specifikt i det sydlige bækken.

I overensstemmelse med Ecolabs forpligtelse til en holistisk tilgang til vandforvaltning på tværs af sine produktionsanlæg, besluttede virksomheden at implementere Alliance for Water Stewardship (AWS) International Water Standard på anlægget i Carson i 2016, og gencertificere anlægget til Version 2.0 i 2020.


Situation

Teamet på Ecolabs anlæg i Carson vurderede anlægget for muligheder for at reducere vandforbruget på tværs af driften med 10 % per produktton i 2020 fra udgangspunktet i 2016. Anlægget havde tidligere implementeret forbedringsprojekter og prioriterede her installation af gennemstrømningsmålere, optimering af udskylningsprogrammer, reduktion af vandforbrug til landskabspleje, gennemgang og relancering af en plan for vandsikkerhed og implementering af en politik om tørre gulve.

En analyse af mulighederne blev udført for at kortlægge påvirkningen af vandreduceringen, økonomi og driftsomkostninger. Ecolabs Water Risk Monetizer blev også anvendt til at forstå vandrisikoen på anlægget og implementering af vandreduceringsprojekter blev prioriteret for at opnå de ønskede besparelser. Af de fem muligheder i AWS Standarden, fokuserede anlægget i Carson på bæredygtig vandbalance og god vandkvalitet, samt fremadrettet at øge fokus på en sikker praksis for vand, desinfektion og hygiejne (WASH).

Ecolab er medstifter af Alliance for Water Stewardship's (AWS) International Water Stewardship Standard.

AWS Certification Plant Imagery

En samlet årlig vandreduktion på 559.000 gallons (2.116 m3) – svarende til 13,500 $ i risikojusterede omkostningsbesparelser.

Løsninger

De følgende projekter hjælper med at forbedre anlæggets vandbalance og er gennemført for at reducere det generelle vandforbrug:

 • Installation af gennemstrømningsmålere på vandbehandlingstanken, enheden for omvendt osmose, køletårnet og det deioniserede vandsystem, for bedre at kunne måle vandforbruget på anlægget. Yderligere gennemstrømningsmålere bliver installeret i 2021.
 • Implementering af et system til indsamling af ideer til vandbesparelser fra alle anlæggets medarbejdere. Dette opmuntrer alle medarbejdere til at se vand som en delt ressource og fremmer samlet handling, som munder ud i diskussioner om vandbesparelser i den månedlige forretningsgennemgang.
 • Løbende forbedring af udskylningsprogrammet for at indfange og genanvende den første rensningscycklus til 75 % af de fremstillede produkter, hvilket betyder vandbesparelser på 131.000 gallons (496m3) om året.
 • Reduktion af vandforbrug til landskabspleje med 50 %.
 • Lancering af et program til identifikation af damplækage, hvilket medførte en udskiftning af flere dampdrevne pumper og vandlåse for at reducere vand- og energiforbruget.
 • Gennemgang og lancering af en plan for vandsikkerhed på anlægget.
 • Optimering af produktionsplanlægning for at minimere udskylninger mellem partier, hvilket sparer cirka 13.000 gallons (49 m3) vand hvert år og mere end 130 arbejdstimer.
 • Vedtagelse af en politik om tørre gulve, som reducerer mængden af nedvaskning, der sker under påfyldning, hvilket betyder besparelser på 15.000 (57 m3) gallons vand hvert år.
 • Administration af brug af varmebeholder ved at tilføje en manuel ventil, der lukker for indtaget af damp om sommeren, hvilket sparer energi, vand og andre relaterede omkostninger.

Ecolab's Carson, CA, Plant Location

Udførelse

 • Samlet årlig vandreduktion på 559.000 gallons (2.116 m3), svarende til 13.500 $ i risikovurderede omkostningsbesparelser
 • 8,8 % reduktion af vandforbrug per produktton realiseret i 2020 fra udgangspunktet i 2016

Vandforvaltning

På anlægsniveau er Safety, Health and Environmental (SHE) manager, Walter Chang, ansvarlig for generel overholdelse af spildevandstilladelser, udledelse af spildevand og pH-overvågning. Maintenance Supervisor, Justin Gillman, er ansvarlig for test af spildevand, spildevandsudledning og pH-overvågning. Anlægschefen, Fred Casey, er den øverste ansvarlige for den generelle spildevandsudledning, test, opdateringer af retningslinjer, spildevandsudledning og pH-overvågning.

På virksomhedsniveau bliver Sustainability-teamet vejledt og rådgivet af Sustainability Executive Advisory-teamet, som udgøres af personer i virksomhedens øverste ledelse. Derudover er Ecolabs Water Stewardship position og Global SHE position offentligt tilgængelige og fungerer som forpligtelser for og vejledninger angående overholdelsen af regler og problemer relateret til vand.

I 2020 offentliggjorde Ecolab sit medlemskab af The Water Resilience Coalition, et branchedrevet initiativ på mandat af FN's Global Compact-initiativ. Koalitionen arbejder for at få den globale vandstress øverst på virksomhedernes dagsorden og bevare verdens drikkevandsressourcer gennem samlede tiltag med hensyn til bækkener, vandstress og andre ambitiøse og målbare forpligtelser.


Vandforvaltningsrejsen

I tilføjelse til interne driftsmæssige forbedringer kører Ecolabs vandforvaltningsaktiviteter på Carson-anlægget løbende. Anlægget deler en række udfordringer med lokale interessenter, blandt andet vandmangel grundet mindre snedække på eksisterende kilder, forældet infrastruktur, vandudledning i byen, saltindtrængning i grundvandet and tab af vådområder og vilde dyrearter. For at adressere de fælles udfordringer samarbejder Ecolab med andre vandforbrugere i bækkenet, hvoraf en er Ecolabs AWS-certificerede anlæg i City of Industry (COI) i Californien.

Lokale vandforvaltningsaktiviteter uden for anlægget inkluderede fortsat samarbejde med vandforsyningsvirksomheden Calwater for at fastholde overholdelse af vandmålene for afvandingsområdet. Derudover er anlægschefen på Carson-anlægget medlem af The Chemical Industry Council of California (CICC), hvor man kan vidensdele og lære mere om de fælles udfordringer i branchen. Ecolab er involveret i California Water Action-kollaborativet (CWAC) og sidder også med i South Coast-arbejdsgruppen (under CWAC). Ecolabs team deltager hver måned i møder for at holde sig opdateret på de delte vandudfordringer og indsatser i Californien. Ecolab søger aktivt efter projekter i regionen med en samlet indsats, der er i overensstemmelse med virksomhedens mål.

Ecolab er medlem af en gruppe for vandressourcer i Washington D.C., der advokerer for en politik for vandressourcer med fokus på Californien. I 2020 fortsatte Ecolab med at interagere med og støtte Alliance for Water Stewardships globale arbejde ved at dele virksomhedens strategi for vandforvaltning gennem flere foredrag, AWS-webinarer og at opmuntre andre store multinationale organisationer til at kommer med i AWS. Laura Kowalski, Program Manager for Ecolabs Global Supply Chain Sustainability Program sidder også i AWS' tekniske udvalg og bruger den platform til at dele best practice og lære af andre på lignende vandforvaltningsrejser.


Download casestudie

_

Relaterede succeshistorier

No related success stories were found.