Ecolabs produktionsanlæg i Taicang i Kina er certificeret Water Stewardship Leader

Implementering af verdensførende vandforvaltning resulterer i fordele for forretninger og lokalsamfund.

Resumé

Hos Ecolab, som er verdensførende i teknologi og services inden for vand, hygiejne og energi, er levering og beskyttelse af vigtige ressourcer kernen i virksomhedens formål. Så det giver god mening, at Ecolab engagerer sig i vandforvaltning, ikke kun via virksomhedens arbejde med kunder, men også i sin egen drift.

Ecolab er stiftende medlem af Alliance for Water Stewardship (AWS) og banede vejen for AWS International Water Stewardship Standard (Standard), som er en række globale principper og kriterier, som er miljømæssigt, socialt og økonomisk fordelagtige. Standarden, som blev udviklet med input fra stiftende partnere og adskillelige interessenter, leverer vandforvaltning med en forbedringsramme i seks trin til bygninger og afvandingsområder, der gør det muligt for en facilitet at forpligte sig, forstå, planlægge, implementere, evaluere og kommunikere handlingsplaner for vandforvaltning, for i sidste ende at sikre, at lokalsamfund bliver rustet til fremtiden.

Fra 2013-2015, samarbejdede Ecolab med World Wildlife Fund (WWF), et andet stiftende medlem af AWS, om at udarbejde rammen på sit produktionsanlæg i Taicang i Kina, et vandfølsomt område i Taihu-bækkenet i Yangtze-flodens delta. Projektet var med til at forme den endelige Standard og bygge momentum for en bredere accept af Standarden både lokalt og globalt. I september 2015 blev Ecolabs Taicang-anlæg den første facilitet i verden, der blev AWS-certificeret.


Baggrund

I 2013 samarbejdede Ecolab med WWF om at implementere AWS Standarden på Ecolabs produktionsanlæg i Taicang, Kina. Sammen skabte Ecolab og WWF en systematisk tilgang til at implementere vandreducerende projekter på Ecolabs facilitet i Taicang, samtidig med at man drev den samlede handlingsplan med andre vandforbrugere og interessenter (inklusiv lokale myndigheder), der også opererede i det samme afvandingsområde.

Ecolab's Carson, CA, Plant Location

Situation

Anlægget med nul udstrømning, som åbnede i 2012, ligger i nærheden af Shanghaiin, Taihu-bækkenet, som i det store hele består af Yangtze-floddeltaet.

Taihu-bækkenet er økonomisk, socialt og miljømæssigt vigtig for Kina. Det står for omtrent 25 procent af Kinas bruttonationalprodukt (BNP), og Taihu bækkenet understøtter derfor godt 140 millioner mennesker og har en rig kulturhistorie. Regionen lider under alle former for fysisk vandrisiko: oversvømmelse, indtrængning af saltvand, tørke og væsentlige udfordringer med vandkvaliteten. Den kinesiske regering har lagt an til at addressere disse problemstillinger og har opsat strenge krav til nyopførte industrielle faciliteter i vandskellet, inklusiv et mandat om nul udstrømning.


STATSLIGE INITIATIVER
I tillæg til arbejdet, der gøres på selve anlægget, resulterede implementeringsprocessen af vandforvaltningsplanen i større forståelse for løbende, eksterne og statslige initiativer, der understøtter indsatsen med at administrere risici, inklusive:

Drop icon

Spildevandsstyring og opsamling indenfor industriparken gennem et netværk af rør, som leder vandet til det lokale spildevandsanlæg, hvor det bliver behandlet for at minimere forureningen af floder.

Storm Water Icon

Styring af stormvand: at forebygge, at ubehandlet vand strømmer ud i floden. Alle produktionsanlæg er blevet bedt om at bygge tanke til opbevaring af stormvand.

Sediment Icon

Styring af flodaflejringer: Lokale myndigheder rengør flodaflejringer hvert tredje til femte år, hvilket gør det lettere at genetablere vandets naturlige tilstand. Nan Hun floden, den mindste flod nær Ecolabs anlæg, fik fjernet sine aflejringer i 2014.

Rivers Icon

Administration af gentilkobling af floden: Gentilkobling af flodsektioner inden for industriparkens område for at genetablere flodernes naturlige tilstand.

Sewage Icon

Primære kloakeringsnetværk: Et kloakeringsnetværk til industriparken (færdiggjort i 2014), som opsamler spildevandet udledt fra produktionsanlæggene og sender det videre til det lokale rensningsanlæg.

Plant Building Icon

Et anlæg, et rør: Alle anlæg i udviklingszonen skal udlede spildevand i et bestemt rør, der er tilsluttet hovednetværket. Der installeres en online enhed, der overvåger kvaliteten af spildevandet, der udledes fra de forskellige anlæg, inklusiv Ecolabs anlæg.

Vandforvaltning kort fortalt

Forpligtelse, opsamling og planlægning

En tidlig vurdering af vandpåvirkningen inkluderede en gennemgang af anlæggets drift, omgivelser og eksisterende vandforvaltningsindsats. Denne øvelse gav teamet en grundlæggende forståelse for ledelsens engagement, vandbalancen og vandkvaliteten, såvel som indsigter i det vigtige område ved Taihu bækkenet. Ved at benytte WWF's Water Risk Filter og andre vurderingsværktøjer, identificerede teamet vandrisici, muligheder og delte udfordringer mellem lokalsamfundet og myndighederne. På rejsen, blev opdateringer delt med alle Ecolabs interessenter, som var engagerede i et positivt resultat.

Efter oplysningerne blev indsamlet, udarbejdede teamet en vandforvaltningsplan for anlægget, designet til at afhjælpe vandrisici, identificere omkostningsbesparelser og adressere vandudfordringer, som både anlægget og det lokale afvandingsområde stod over for.

Implementering

I 2013 og 2014, implementerede Ecolab sin vandforvaltningsplan, som inkluderede projekter, der skulle forbedre anlæggets operationelle effektivitet og vandbesparelser. Planen indeholdt også lokalsamfundets initiativer til vandinfrastruktur, som fokuserede på samarbejde mellem de lokale myndigheder og flodadministrationen i afvandingsområdet.

Ecolab implementerede specialdesignede projekter til forbedring af effektivitet og kvalitet, som hjalp med at reducere det overordnede vandforbrug og driftsomkostninger, inklusiv:

  • En optimeret rengøringsproces for fyldstofbeholderen (IBC) gennem et øget vandtryk, udskiftning af brusehoveder og kortere rengøringstider
  • Reduceret rengøringshyppighed og -tid i tanke og fyldstoffer (fra 41 minutter til 36 minutter)
  • Genanvendt procesvand, opnået ved at etablere en standard og installere tanke til genanvendt vand
  • Udskiftet afskumningsprodukt til behandling af spildevand for at forbedre membranens ydeevne
  • Installerede vandmålere for at give præcis data for vandforbrug, hvilket giver bedre mulighed for at vurdere strategien for fremtidigt vandforbrug

Evaluering af resultater

Der er og vil fortsat være mange fordele ved det vandforvaltningsarbejde, som Ecolab og WWF gør. Nedenfor opsummeres et par centrale resultater fra hver interessentgruppe.

Kommunkation

Åbenhed gør det muligt for andre at tage beslutninger på et oplyst grundlag mht. anlæggets drift og skræddersy deres engagement derefter. AWS Standarden er ment som en opmuntring til at fremme gennemsigtighed og ansvarlighed gennem kommunikation af resultater alt efter forpligtelser, politikker og planer. Ecolab kommunikerede sine fremskridt med implementeringsplanen til interne såvel som eksterne interessenter, som f.eks. WWF Kina, Naturfredningsforeningen og andre offentlige styrelser. I tillæg hertil, kommunikerer Ecolab sine AWS aktiviteter i en række årlige bæredygtighedsrapporter.

Ved at dele information om afvandingsområdet og vandplaner med andre vandforbrugere, kan Ecolab hjælpe andre med at administrere deres driftsrisici og implementere forskellige vandforvaltningsaktiviteter.


 ECOLABS PRODUKTIONSANLÆG  WWF  DEN KINESISKE REGERING

Forbedret vandeffektivitet og reducerede omkostninger:

  • Årlig reduktion af spildevand: 2.315m3
  • Årlig besparelse af drikkevand: 2.315m3
  • Årlige omkostningsbesparelser: mere end 820.000 RMB ($132.000 USD)
Forbedrede vådområder gennem Wetland 1+1 programmet Reduceret systemadministration gennem mindre vandforbrug
Forbedret forhold til civilbefolkningen og repræsentanter for myndighederne Iværksat samlet handling inden for Taicangs kemiske produktionszone Forbedret forhold til civilbefolkningen og lokale virksomheder
Hjælp til at fremme vigtigheden af vandforvaltningsaktiviteter for at administrere risici. Påvirkede erhvervslivets indsat for at adressere delte vandudfordringer Fik konsulentbistand til at indfri offentlige målsætninger relateret til vandkvalitet og balance
Forebyggede udstrømning af ubehandlet vand i floden og øgede mængden af tilgængeligt vand via opsamling og stormvand Øget forståelse for erhvervsmæssig drift og behov Øget forståelse for erhvervsmæssig drift og behov
Delte vigtig viden og indsigter for hurtigere at kunne implementere AWS Standarden på andre produktionsanlæg Startede indsamling af data på vandforvaltningsaktiviteter for det lokale afvandingsområde Startede indsamling af data på vandforvaltningsaktiviteter for det lokale afvandingsområde
Forbedret engagement blandt Ecolabs partnere via kommunikation af indsatsen Leverede træning i realtid og yderligere indsigter i vandforvaltning til fremtidig implementering af AWS Standarden Leverede træning i realtid og yderligere indsigter i vandforvaltning til fremtidig implementering af AWS Standarden

Løbende vandforvaltning

I juli 2015 hyrede Ecolabs Taicang-anlæg TÜV Rheinland, en tredjepartsorganisation, som også er AWS-certificeret til at vurdere overholdelsen af AWS Standarden. I september 2015, bekendtgjorde TÜV Rheinland, at Ecolabs produktionsanlæg i Taicang var "AWS Core level compliant," dvs. at dette anlæg var den første facilitet, der blev AWS-certificeret.

Rejsen slutter ikke her. Teamet i Taicang og på alle Ecolabs faciliteter over hele verden fortsætter arbejdet med at implementere vandforvaltningsprojekter og facilitere diskussioner internt og ekstern for at hjælpe med at drive den samlede handling for afvandingsområder og lokalsamfund frem dér, hvor Ecolab opererer.

 


Vores partnere:

Alliance for Water Stewardship | World Wildlife Fund (WWF) | Den kinesiske regering | TÜV Rheinland

Relaterede succeshistorier

No related success stories were found.