Certificeringer og overholdelse

Ecolab og Nalco Water er forpligtede til at imødekomme kundernes krav og behov og til fortsat at forbedre os, så vi kan opnå enestående kundetilfredshed. For at kunne efterleve denne forpligtelse, arbejder vi hele tiden med at identificere, analysere og evaluere de krav, der vedrører lovgivning, forretning og vores kunder. Vi lægger også samme flid i vores frivillige forpligtelser.

Overholdelse af lovgivningen

Ecolab og Nalco Water efterlever alle relevante nationale og internationale standarder, inklusive:

ISO 9001 – Kvalitetsledelse

Denne certificering viser, at Nalco Champions håndtering af produktion, kvalitetskontrol under produktudvikling og drift er certificerede til ISO 9001 standarder.

ISO 14001 – Miljøledelse

Denne certificering viser Nalco Champions efterlevelse af lovgivningen, reguleringer og kundekrav på miljøområdet.

Ansvarlig pleje® 14001 (RC14001®)

Denne certificering viser Nalco Champions forpligtelse til sundhed, tryghed, sikkerhed og miljø.

OHSAS 18001 – Arbejdsmiljøledelse og sikkerhed (OH&S)

Denne certificering viser, Nalco Champions evne til at styre og håndtere risici og forbedre indsatsen.

EN ISO 13485:2016 – Medicinsk udstyr

Disse certificeringer viser Ecolabs forpligtelse til producenter af medicinsk udstyr.

Image15

REACH

Vi sikrer os, at vores produkter efterlever alle regler i lovgivningen, inklusiv registrering, evaluering, autorisation og begrænsningen af kemikalier (REACH). Vi hjælper vores kunder med at forstå deres REACH-forpligtelser og samarbejder med vores leverandører om at overholde vores egne REACH-forpligtelser.