Privatlivspolitik​​​​​​​

Global privatlivspolitik for Ecolab Inc.

1.0 Formål

Ecolabs forpligtelse til beskyttelse af data

Politikken, der er fremsat herunder, beskriver de personoplysninger, som Ecolab kan indsamle, hvordan Ecolab bruger og varetager disse data, og hvem vi kan videregive dem til. Denne politik har til hensigt at informere personer om personoplysninger i en bestræbelse på at overholde databeskyttelseslovene og -forordningerne i de jurisdiktioner, hvor Ecolab driver forretning.

Ecolab tilskynder medarbejdere, uafhængige entreprenører, kunder, leverandører, kommercielle kunder, forretningspartnere, investorer og andre interesserede parter til at læse denne politik. Ved at bruge vores hjemmeside eller ved at indsende personoplysninger til Ecolab på nogen anden måde vedkender du, at du forstår og accepterer at være bundet af denne politik, og du accepterer, at Ecolab kan indsamle, bearbejde, overføre, bruge og offentliggøre dine personoplysninger som beskrevet i denne politik.

2.0 Personoplysninger

Ecolab er forpligtet til at opretholde alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger til at sikre fortroligheden og sikkerheden af personoplysninger, der indhentes af Ecolab. Under din brug af vores hjemmeside eller via anden kommunikation med Ecolab kan personoplysninger blive indsamlet og bearbejdet af Ecolab. Ecolab indsamler generelt personlige kontaktoplysninger (f.eks. navn, virksomhed, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), som du forsætligt oplyser enten ved tilmelding, spørgeskema, besvarelse af spørgsmål eller på anden vis til brug i vores forretningsforbindelse. Vi kan af og til indsamle yderligere personoplysninger, som du oplyser frivilligt, herunder men ikke begrænset til stillingstitel, yderligere kontaktoplysninger, fødselsdato, hobbyer, interesseområder og professionelle tilhørsforhold.

3.0 Brug af personoplysninger

Ecolabs hjemmeside er beregnet til at blive brugt af Ecolabs kunder, handelsbesøgende, forretningspartnere, investorer og andre interesserede parter til forretningsformål. Personoplysninger, der indsamles af Ecolab via hjemmesiden eller på anden vis, bruges til at støtte vores forretningsforbindelse med dig, herunder men ikke begrænset til at bearbejde kundeordrer og ordrer fra leverandører, forvalte konti, få indsigt i kunders behov, svare på henvendelser og tilvejebringe adgang til oplysninger. Desuden kan vi i overensstemmelse med lovene og forordningerne i den relevante jurisdiktion støtte vores relation med dig ved følgende metoder:

  • Vi kan videregive personoplysninger til vores partnere på verdensplan for at få en bedre forståelse af dine forretningsbehov og af mulighederne for at forbedre vores produkter og tjenester;
  • Vi kan benytte tredjepartstjenesteudbydere til at hjælpe os med at indsamle, samle eller bearbejde personoplysninger i forbindelse med tjenester vedrørende vores forretningsforbindelse;
  • Vi kan (eller en tredjepart kan på vores vegne) bruge personoplysninger til at kontakte dig vedrørende et Ecolab-tilbud til støtte for dine forretningsbehov eller for at udføre online-undersøgelser med det formål at få en bedre forståelse af vores kunders behov; og
  • Vi må bruge personlige data til markedsføring og salgsfremmende aktiviteter.

Hvis du vælger ikke få dine personoplysninger brugt som en støtte til vores kunderelation med dig (især i forbindelse med direkte markedsføring eller markedsundersøgelser), respekterer vi dit valg. Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjeparter, og vi videregiver dem ikke til tredjeparter, dog med de undtagelser, som er fremsat i denne politik. Ecolab bevarer dine personoplysninger, så længe du bibeholder en kunderelation med Ecolab og/eller hvis du har meldt dig til at modtage markedsføring eller anden kommunikation fra Ecolab, frem til et tidspunkt, hvor du beder os om at slette sådanne personoplysninger.

4.0 Tredjepartstjenesteudbydere

Ecolab er den handelsdrivende operatør af virksomhedens hjemmeside og bruger tjenesteudbydere til at hjælpe med hosting eller på anden vis fungere som databehandlere til at sørge for software og indhold til vores hjemmesider og til at yde andre tjenester. Ecolab kan videregive de af dig angivne personoplysninger til disse tredjeparter, som yder sådanne tjenester under kontrakt om at beskytte dine personoplysninger. Ecolab har hyret YouTube, et datterselskab under Google, til at hjælpe med at levere interaktivt indhold til hjemmesiden (information om disse serviceleverandører findes i YouTubes betingelser og Googles privatlivspolitik). Hvor det er i overensstemmelse med lovene og forordningerne i den relevante jurisdiktion, kan Ecolab endvidere videregive personoplysninger, hvis en sådan videregivelse:

  • er en anvendelse af personoplysningerne til et yderligere formål, der er direkte forbundet med det oprindelige formål, hvortil personoplysningerne blev indsamlet;
  • er nødvendig for at udarbejde, forhandle og fuldbyrde en kontrakt med dig;
  • er påkrævet ved lov eller af de kompetente offentlige eller lovmæssige myndigheder;
  • er nødvendig for at påvise eller beskytte et retskrav eller et svarskrift;
  • er en del af en selskabsomstrukturering, et salg af aktiver, en sammenlægning eller en afhændelse; eller
  • er nødvendig for at forhindre svig eller andre ulovlige aktiviteter som f.eks. overlagte angreb på Ecolabs it-systemer.

5.0 International dataoverførsel

Vores kunder i Schweiz og den Europæiske Union (EU) bedes være opmærksomme på, at Ecolab (som en virksomhed hjemmehørende i USA) også arbejder via sine direkte og indirekte datterselskaber i lande uden for Schweiz og EU (inklusive USA) og kan inddrage visse tredjeparter (som beskrevet ovenfor). Hvis du bruger vores hjemmesider eller webportaler, kan alle oplysninger, herunder personlige oplysninger, blive overført til Ecolab (herunder underleverandører, der eventuelt vedligeholder og/eller driver vores hjemmeside) i USA og andre steder, og de kan blive overført til tredjeparter, der kan befinde sig hvor som helst i verden. Skønt dette kan omfatte modtagere af oplysninger, der befinder sig i lande med et lavere niveau for retsbeskyttelse af dine personlige oplysninger end i det land, hvor du befinder dig, beskytter vi dine oplysninger i henhold til gældende krav for dine oplysninger og/eller opholdssted. Ecolab anvender, specifikt med hensyn til dataoverførsler ud af EU, dataoverførselsaftaler, der indeholder standardkontraktbestemmelser. Ved at bruge vores hjemmesider eller webportaler samtykker du entydigt til overførslen af dine personlige oplysninger og andre oplysninger til USA og andre steder til de formål og anvendelser, der er beskrevet heri. 

6.0 Ikke-personlige oplysninger, der indsamles automatisk

Når du tilgår Ecolabs hjemmesider eller webportaler, kan vi automatisk (dvs. ikke ved tilmelding) indsamle ikke-personlige oplysninger (f.eks. den anvendte internetbrowser og det anvendte styresystem, domænenavnet for den hjemmeside, hvorfra du kom, antal besøg, gennemsnitlig tid tilbragt på hjemmesiden samt antal viste sider). Vi kan bruge disse data og videregive dem til vores tilknyttede selskaber og dertil hørende tjenesteleverandører på verdensplan for at overvåge, hvor gode vores hjemmesider er til at tiltrække besøgende, og til at forbedre deres ydeevne eller indhold. I dette tilfælde bliver behandling foretaget på et anonymt grundlag og efter Ecolabs skøn.

7.0 Andre online-data

Derudover kan visse tekniske online-funktioner eller andre interaktioner, du har med Ecolab, kræve optegnelse af forretningsmæssige og tekniske data. Ved at udlevere de ønskede oplysninger samtykker du til Ecolabs bearbejdning og opbevaring af sådanne oplysninger. Medmindre Ecolab bliver informeret om, at du ønsker disse oplysninger fjernet fra Ecolabs server, kan sådanne oplysninger opbevares af Ecolab og bruges til forretningsmæssig kommunikation i fremtiden. En anmodning om fjernelse af disse oplysninger kan fremsendes alt efter de kontaktoplysninger, der er vist herunder. Ecolab tager alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger til at sikre, at ingen oplysninger bliver udleveret til eller afsløret for andre tredjeparter, medmindre (hvis relevant) sådanne tredjeparter foretager webhosting, vedligeholdelse og dertil hørende webtjenesteaktiviteter.

8.0 "Cookies" - oplysninger, der automatisk gemmes på din computer

Cookies er oplysninger, som automatisk gemmes på en brugers computer. Når en bruger ser på Ecolabs hjemmeside(r), kan Ecolab gemme visse data på brugerens computer i form af en "cookie" med det formål automatisk at kunne genkende brugeren ved fremtidige besøg på Ecolabs hjemmeside(r). Ecolab gør sig rimelige bestræbelser på at sikre overholdelse af relevante jurisdiktioners love og forordninger hvad angår cookies.

9.0 Børn

Ecolab indsamler ikke forsætligt personoplysninger fra børn under 18 år. Ecolabs hjemmeside(r) er ikke beregnet til personer under 18 år

10.0 Sikkerhed og dataintegritet

Ecolab tager rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger i virksomhedens besiddelse mod risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring og destruktion. Ecolab evaluerer regelmæssigt sine sikkerhedsforanstaltninger i en bestræbelse på at sikre fortroligheden af personoplysninger.

Ecolab bruger kun personoplysninger på måder, der er kompatible med de formål, hvortil de blev indsamlet eller senere autoriseret af dig. Mens Ecolab tager rimelige skridt til at sikre, at personoplysninger er relevante for deres tilsigtede brug, nøjagtige, fuldstændige og ajour, er Ecolab også afhængig af, at enhver person hjælper ved at komme med nøjagtige opdateringer af vedkommendes personoplysninger.

11.0 Links til andre hjemmesider

Ecolabs hjemmeside(r) kan indeholde "links" til websteder, der ejes og drives af tredjeparter. Ved at tilgå disse links, som er stillet til rådighed for din bekvemmeligheds skyld, forlader du vores hjemmeside og vil være underlagt den anden hjemmesides privatlivspraksis. Denne politik gælder ikke for nogen personlige oplysninger, du giver til urelaterede tredjeparter.

12.0 Opbevaring af data

Ecolab opbevarer generelt kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det specifikke behandlingsformål og i overensstemmelse med Ecolabs politik om dokumentstyring, eller som det ellers er påkrævet af en bestemt jurisdiktions love og forordninger. For eksempel bliver data opbevaret i den tidsperiode, i hvilken du er autoriseret til at bruge Ecolabs hjemmeside(r), herunder Ecolabs værktøjer, som er tilgængelige via vores hjemmeside(r). Når en sådan autorisation ophører, bliver dine personoplysninger forbundet med brug af Ecolabs hjemmeside(r) fjernet.

13.0 Dataadgang og -korrektion

Ecolab bevilger efter anmodning personer rimelig adgang til de personoplysninger, som vi har om dem. Ecolab tager også rimelige skridt til at give personer tilladelser til at rette, ændre eller slette oplysninger, der påvises at være unøjagtige eller ufuldstændige. Ecolab er også afhængig af, at enhver person hjælper med at komme med nøjagtige opdateringer af vedkommendes personoplysninger. For at tilgå, rette, ændre eller slette personoplysninger, som Ecolab har om en person, skal vedkommende kontakte følgende:

TELEFON: +1-844-880-8355 | E-MAIL: dataprivacy@ecolab.com

14.0 EU databeskyttelsesrettigheder

Hvis dine personoplysninger bliver behandlet i EU og du er bosiddende i EU, giver EU's generelle forordning om databeskyttelse dig visse rettigheder ifølge loven. Særligt retten til at tilgå, rette eller slette de personoplysninger, som Ecolab har om dig.

Ecolab giver i den udstrækning, som gældende lov pålægger, personer rimelig adgang til de personoplysninger, som Ecolab har om dem, og tager rimelige skridt til at give sådanne personer tilladelse til at rette, ændre eller slette oplysninger, som Ecolab har om dem. Ecolab er også afhængig af, at enhver person hjælper med at komme med nøjagtige opdateringer af vedkommendes personoplysninger. For at tilgå, rette, ændre eller slette de personoplysninger, som Ecolab har om en person, skal vedkommende kontakte sin Ecolab kontaktperson eller kontakte os på følgende e-mailadresse: dataprivacy@ecolab.com.

Hvis du har nogen kommentarer, spørgsmål eller klager vedrørende Ecolabs håndtering af dine personoplysninger, må du endelig kontakte os, så vi kan finde en løsning. Personer i EU kan desuden indsende en klage vedrørende behandlingen af deres personoplysninger til EU's datatilsynsmyndigheder. Følgende link kan hjælpe dig med at finde den relevante datatilsynsmyndighed: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

15.0 Ændringer af denne politik

Ecolab forbeholder sig retten til at ændre denne politik fra tid til anden, så den er et nøjagtigt udtryk for det juridiske og regulatoriske miljø samt vores dataindsamlingsprincipper. Når der foretages væsentlige ændringer af denne politik, opslår Ecolab den reviderede politik på vores hjemmeside.

16.0 Ecolabs beskyttelse af medarbejderdata

Yderligere oplysninger om Ecolabs privatlivspolitik for medarbejderdata er at finde her: http://www.ecolab.com/epp.

17.0 Spørgsmål og kommentarer

Hvis du har yderligere spørgsmål eller kommentarer til denne politik (f.eks. hvis du vil gennemse, opdatere eller slette dine personlige oplysninger fra vores database) kontakt os venligst på +1-844-880-8355 eller dataprivacy@ecolab.com