Privatlivspolitik

Ecolabs tjenester, herunder (uden begrænsning) vores hjemmeside og andre interaktive ejendomme, hvorigennem tjenesterne leveres (samlet kaldet "tjenesten"), ejes, drives og distribueres af Ecolab (omtalt i denne fortrolighedserklæring som "Ecolab" eller " vi" og gennem lignende ord som "os", "vores" osv.). Denne fortrolighedserklæring (eller "erklæring") beskriver de personlige oplysninger, som Ecolab kan indsamle, hvordan Ecolab bruger og beskytter disse oplysninger, og med hvem vi kan dele dem.

Ecolab opfordrer vores kunder, leverandører, medarbejdere, uafhængige kontrahenter, besøgende, forretningspartnere, investorer og andre interesserede parter til at læse denne fortrolighedserklæring, som gælder for alle brugere, der interagerer med enhver del af tjenesten. Hvis du er jobansøger, ansat, uafhængig kontrahent eller på anden måde er engageret i Ecolab på et ansættelses-, kontraktmæssigt eller professionelt grundlag, henvises til den globale erklæring om beskyttelse af medarbejdere og ansøgere, der beskriver, hvordan Ecolab indsamler og bruger dine oplysninger i løbet af denne relation.

Ved at bruge vores tjeneste eller indsende personlige oplysninger til Ecolab på anden vis, anerkender du, at du forstår og accepterer at være bundet af denne fortrolighedserklæring og accepterer, at Ecolab kan indsamle, behandle, overføre, bruge og videregive dine personlige oplysninger som beskrevet i denne fortrolighedserklæring. Ved at tilgå enhver del af tjenesten accepterer du desuden VILKÅR OG BETINGELSER FOR VORES BETINGELSER FOR BRUG, DA SÅDANNE BETINGELSER FOR BRUG KAN ÆNDRES TIL TID TIL ANDEN ("Betingelserne for brug"). HVIS DU IKKE ACCEPTERER ENHVER DEL AF DENNE FORTROLIGHEDSERKLÆRING ELLER VORES BETINGELSER FOR BRUG, BENYT DA VENLIGST IKKE NOGEN DEL AF TJENESTERNE.  I TILFÆLDE AF ENHVER KONFLIKT MELLEM BESTEMMELSERNE I ENHVER AFTALE MELLEM DIG OG ECOLAB PÅ DEN ENE SIDE OG BESTEMMELSERNE I DENNE FORTROLIGHEDSERKLÆRING ELLER BETINGELSERNE FOR BRUG, PÅ DEN ANDEN SIDE, FINDER BETINGELSERNE I DENNE FORTROLIGHEDSERKLÆRING, SOM GÆLDENDE, OG BETINGELSER FOR BRUG ANVENDELSE.

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi om dig?

Personlige oplysninger (også almindeligvis kendt som personlig identificerbar information (PII) eller personlige data) er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig eller enhver anden person, som oplysningerne kan relateres til. Visse oplysninger, som vi indsamler fra dig, kan blive betragtet som "følsomme" afhængigt af din jurisdiktion, hvilket giver yderligere dataemnerettigheder eller privatlivsbeskyttelse.

De personlige oplysninger, som vi indsamler direkte fra dem, der tilgår tjenesten, omfatter følgende kategorier:

 • Navn og kontaktoplysninger (f.eks. adresse; telefonnummer; e-mail, fax);
 • Kontooplysninger (f.eks. loginoplysninger, fødselsdato)
 • Faktureringsoplysninger (f.eks. kreditkort, bankkonto, faktureringskontaktoplysninger);
 • Ordreoplysninger (f.eks. aktuelle ordre-/købsoplysninger, købshistorik, forsendelsesdetaljer);
 • Professionel information (f.eks. virksomheds-/arbejdsgiveroplysninger, jobtitel, faglige tilhørsforhold)
 • Geografiske eller lokalilitetsoplysninger;
 • Oplysninger indeholdt i indlæg, som deles på de offentlige fora og interaktive funktioner i tjenesten;
 • Oplysninger i Ecolabs cookiepolitik ("Cookie-politikken"), i det omfang sådanne oplysninger defineres som personlige oplysninger i henhold til lovene i en bestemt jurisdiktion (bemærk venligst, at selvom denne fortrolighedserklæring gælder på tværs af alle websteder, kan anvendeligheden af cookies og den tilknyttede cookiepolitik variere, hvis du er på visse websteder uden for www.ecolab.com);
 • Andre oplysninger, der kan udveksles i forbindelse med brugen af tjenesten. Du vil være opmærksom på alle efterfølgende indsamlede oplysninger, fordi de vil komme direkte fra dig.

Indsamling af brugergenereret indhold

Vi kan invitere dig til at poste indhold på tjenesten, herunder dine kommentarer og enhver anden information, som du gerne vil gøre tilgængelig på tjenesten, som kan blive offentliggjort ("brugergenereret indhold"). Hvis du poster brugergenereret indhold, vil alle de oplysninger, du poster, være tilgængelige for autoriseret personale hos Ecolab og kan gøres tilgængelig for offentligheden efter vores skøn. Du anerkender og accepterer udtrykkeligt, at vi kan opnå adgang i realtid, registrere og gemme arkiver af brugergenereret indhold på vores servere for at gøre brug af dem i forbindelse med tjenesten. Hvis du indsender en anmeldelse, anbefaling, påtegning eller andet brugergenereret indhold gennem tjenesten eller via andre websteder, herunder Facebook, Instagram, Google, Yelp og andre lignende kanaler, kan vi dele denne anmeldelse, anbefaling, påtegning eller indhold offentligt på tjenesten.

Hvilke kilder anvender Ecolab til indsamling af personlige oplysninger?

Når du giver personlige oplysninger til Ecolab som beskrevet i denne fortrolighedserklæring, indsamles disse personlige oplysninger direkte fra dig, og du vil kende de præcise personlige oplysninger, der indsamles af os. Ecolab indsamler ikke personlige oplysninger fra andre kilder, undtagen hvor de automatisk indsamles som beskrevet i Cookie-politikken. Bemærk, at selvom denne fortrolighedserklæring gælder på tværs af alle websteder, kan anvendeligheden af cookies og den tilknyttede cookie-politik variere, hvis du er på visse websteder uden for www.ecolab.com.

Under visse begrænsede omstændigheder kan tredjeparts tjenesteudbydere indsamle oplysninger på vegne af Ecolab, selvom en sådan indsamling altid vil være inden for tjenestens kontekst.  Som beskrevet i Cookie-politikken, kan Ecolab også automatisk indsamle visse oplysninger, der betragtes som personlige oplysninger. Især kan vi indsamle personlige og ikke-personlige oplysninger gennem følgende yderligere kanaler:

 • Vores egne cookies på vores hjemmeside;
 • 3. parts cookies på vores hjemmeside;
 • Sociale medier;
 • 3. parts softwareapplikationer.

Hvordan anvender Ecolab de personlige oplysninger?

I henhold til vilkårene i denne fortrolighedserklæring bruger Ecolab de ovenfor beskrevne kategorier af personlige oplysninger på flere måder. Medmindre andet er angivet specifikt, kan ovenstående oplysninger bruges til ethvert af følgende formål:

 • Administration af tjenesten til dig;
 • Behandling af transaktioner med kunder eller leverandører;
 • Besvarelse på dine anmodninger eller forespørgsler;
 • Distribution af kommunikation, der er relevant for din brug af tjenesten, såsom systemopdateringer eller information om din brug af tjenesten;
 • Hvad der kan være nødvendigt for at understøtte driften af tjenesten, såsom fakturering, kontovedligeholdelse og registreringsformål;
 • Til at sende dig opfordringer fra Ecolab, produktmeddelelser og lignende, som vi føler kan være af interesse for dig (du kan "fravælge" at modtage disse marketingmaterialer);
 • Til at underrette dig om ændringer i denne fortrolighedserklæring;
 • TIl at give dig mulighed for at deltage i undersøgelser eller dele udtalelser;
 • Til at udføre Ecolabs forpligtelser og håndhæve rettigheder, der hidrører fra enhver kontrakt mellem dig og Ecolab, eller som udspringer af gældende love og regler;
 • Til at efterforske og forebygge aktivitet, som vi efter vores bedste skøn mistænker eller fastslår som svigagtig, ulovlig eller på anden måde upassende; og
 • Til andre formål efter efterfølgende meddelelse er givet til dig og/eller dit samtykke er indhentet, hvis det er nødvendigt.

Afhængigt af hvordan den gældende privatlivslov definerer et "salg", kan vi sælge personlige oplysninger til tredjeparter. Hvis du f.eks. er bosiddende i Colorado eller Connecticut, udgør vores brug af cookies og sporingsteknologier et salg af personlige oplysninger til tredjeparts annoncører. Vi bruger også cookies og andre sporingsteknologier til at vise oplysninger om Ecolab-produkter på andre websteder, du måtte besøge. Dette er "målrettet annoncering" i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger. For mere information om, hvordan disse oplysninger kan bruges via de websteder, der er knyttet til www.ecolab.com, bedes du læse vores Cookie-politik. Bemærk, at selvom denne fortrolighedserklæring gælder på tværs af alle websteder, kan anvendeligheden af cookies og den tilknyttede cookie-politik variere, hvis du er på visse websteder uden for www.ecolab.com. Vi bruger ikke personoplysninger til profilering til fremme af beslutninger, der har juridiske eller tilsvarende væsentlige virkninger for enkeltpersoner.

Bortset fra de ovennævnte specifikke tilfælde af "salg" eller "deling" af personlige oplysninger som defineret af de særlige amerikanske love, sælger, videresælger eller distribuerer Ecolab ikke dine personlige oplysninger til videresalg.

Hvordan deler Ecolab dine personlige oplysninger med tredjeparter?

Vi kan give enhver af de beskrevne kategorier af personlige oplysninger til Ecolabs medarbejdere, konsulenter, tilknyttede virksomheder eller andre virksomheder eller personer med det formål at behandle sådanne oplysninger på vores vegne for at levere tjenesten til dig. sådanne tilfælde kræver vi, at disse parter accepterer at beskytte fortroligheden af sådanne oplysninger i overensstemmelse med vilkårene i denne fortrolighedserklæring. Tredjeparter, der modtager personlige oplysninger, kan omfatte:

 • Vores datterselskaber og relaterede virksomheder;
 • Forretningspartnere, kontrahenter og kanalpartnere, som ikke betragtes som associerede virksomheder.
 • Tredjepartsleverandører eller tjenesteudbydere, der leverer vigtige tjenester og som er nødvendige for at levere tjenesten;
 • Visse tredjeparter som beskrevet i Cookie-politikken;
 • Regeringsorganer eller andre parter som følge af juridiske processer eller andre anmodninger, hvor det er tilladt ved lov;
 • Med andre personer eller tredjeparter, som du har anmodet om, at vi deler oplysninger med.

Bortset fra som beskrevet ovenfor, vil vi ikke dele dine personlige oplysninger med andre tredjepartsvirksomheder til deres kommercielle eller markedsføringsmæssige brug uden dit samtykke eller bortset fra som en del af et specifikt program eller en funktion, som du har mulighed for at tilmelde dig eller fravælge.

Derudover kan vi frigive personlige oplysninger: (i) i det omfang vi har en god tro på, at en sådan handling er nødvendig for at overholde enhver gældende lovgivning; (ii) til at håndhæve enhver bestemmelse i betingelserne for brug, til at beskytte os mod ethvert ansvar, forsvare os mod ethvert krav, beskytte enhver brugers rettigheder, ejendom og personlige sikkerhed, eller beskytte den offentlige velfærd; ( ​​​​​​​(iii) når videregivelse er påkrævet for at opretholde sikkerheden og integriteten af tjenesten eller for at beskytte enhver brugers sikkerhed eller andre personers sikkerhed i overensstemmelse med gældende love; (iv) ) til at reagere på en retskendelse, stævning, ransagningskendelse, eller anden juridisk proces, i det omfang det er tilladt og som begrænset af loven; (v) i tilfælde af, at vi gennemgår en virksomhedsoverdragelse, såsom en fusion, frasalg, opkøb, likvidation eller salg af alle eller en del af vores aktiver; eller (vi) til et yderligere formål, der er direkte relateret til det oprindelige formål, som personoplysningerne blev indsamlet til.

Hvor længe opbevarer Ecolab dine personlige oplysninger?

Ecolab opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er angivet i denne fortrolighedserklæring. Vi vil opbevare og bruge personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser (for eksempel hvis vi er forpligtet til at opbevare dine data for at overholde gældende love), løse tvister og håndhæve vores juridiske aftaler og politikker. For at bestemme den passende opbevaringsperiode for dine personlige oplysninger vil vi overveje mængden, arten og følsomheden af de personlige oplysninger, den potentielle risiko for skade fra uautoriseret brug eller videregivelse af dine personlige oplysninger, de formål, som vi bruger dine personlige oplysninger til, og om vi kan opnå disse formål på andre måder, samt de gældende lovkrav.

Ecolab vil også opbevare brugsdata til interne analyseformål. Brugsdata opbevares generelt i en kortere periode, undtagen når disse data bruges til at styrke sikkerheden eller til at forbedre funktionaliteten af vores websteder og/eller -portaler, eller vi er juridisk forpligtet til at opbevare disse data i længere perioder.

International dataoverførsel

Hvis du befinder dig uden for USA, især hvis du befinder dig i Canada, Brasilien, Den Europæiske Union ("EU"), Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), New Zealand, Republikken Sydafrika, Schweiz, Storbritanninen eller andre lande med lignende love om databeskyttelse, bemærk da venligst, at vi og vores servere er placeret i USA. Enhver information, som du giver os, kan blive overført til og behandlet i USA eller andre lande rundt om i verden, hvor vi driver forretning. Selvom dette kan omfatte modtagere af oplysninger, der befinder sig i lande, hvor der kan være et lavere juridisk beskyttelsesniveau for dine personlige oplysninger end i dit land, så vil vi gøre en indsats for at beskytte dine oplysninger i overensstemmelse med de krav, der gælder for lovgivningen i din særlige jurisdiktion og tage skridt til kun at dele med tredjeparter, der tilbyder lignende beskyttelse. Ved at engagere dig i og indgive personlige oplysninger og andre data, som Ecolab lovligt kan indsamle, behandle, bruge eller overføre i forbindelse med dit engagement med Ecolab, giver du utvetydigt samtykke til, at dine oplysninger indsamles, behandles, bruges og overføres som beskrevet heri.

Databeskyttelsesrettigheder (EU og lignende jurisdikationer)

Hvis du befinder dig i EU eller en jurisdiktion med en lignende lov, kan GDPR eller dets lokale tilsvarende give dig visse rettigheder i henhold til loven. Især retten til at få adgang til, rette og slette de personlige oplysninger, vi har om dig. Ecolab vil opbevare dine personlige oplysninger i det tidsrum, du engagerer dig i vores tjenester som beskrevet i opbevaringsafsnittet i denne erklæring, indtil du anmoder om sletning af sådanne personlige oplysninger. Ecolab betragtes som den dataansvarlige (eller tilsvarende sondring) med hensyn til dine personlige oplysninger. Du kan finde vores kontaktoplysninger som beskrevet heri eller i andre dele af tjenesten.

Under visse omstændigheder har du følgende databeskyttelsesrettigheder:

 • Retten til at få adgang til, opdatere eller slette de personlige oplysninger, vi har om dig.
 • Retten til berigtigelse. Du har ret til at få dine personlige oplysninger berigtiget, hvis disse oplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige.
 • Retten til at gøre indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Retten til begrænsning. Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.
 • Retten til dataportabilitet. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, vi har om dig, i et struktureret, maskinlæsbart og almindeligt anvendt format.
 • Retten til at trække samtykke tilbage. Du har også ret til at trække dit samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, hvor vi forudsatte dit samtykke til at behandle dine personoplysninger.

For at fremsætte en anmodning vedrørende dine personlige oplysninger, bedes du kontakte dataprivacy@ecolab.com.

Hvis du har en kommentar, spørgsmål eller klage over, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger, håber vi, at du kontakter os som beskrevet heri for at give os mulighed for at løse sagen. Derudover kan du, hvis du befinder dig i EØS, indgive en klage vedrørende behandlingen af dine personoplysninger til en regulerende myndighed.

Følgende links kan hjælpe dig med at finde den relevante myndighedsregulator:

Retsgrundlag for behandling

Hvis du befinder dig i EØS eller en jurisdiktion, der kræver et lignende retsgrundlag for behandling, afhænger vores juridiske grundlag for at indsamle og bruge de personlige oplysninger, der er beskrevet i denne erklæring, af de personlige oplysninger, vi indsamler, og den specifikke kontekst, vi indsamler dem i.

Vi kan behandle personoplysninger, fordi:

 • Det er nødvendigt for gennemførelsen af en kontrakt mellem dig og Ecolab;
 • Du har givet os samtykke til at gøre det (i gældende jurisdiktioner);
 • Behandlingen er i vores legitime interesse som den dataansvarlige, når den legitime interesse ikke tilsidesættes af dine rettigheder;
 • Ecolab skal overholde loven.

Hvor visse følsomme personoplysninger behandles baseret på dit udtrykkelige samtykke, kan du til enhver tid have ret til at trække et sådant samtykke tilbage. For at gøre det, bedes du kontakte os som beskrevet i denne fortrolighedserklæring. Hvis der er et andet retsgrundlag, der vil tillade os at fortsætte med at behandle dine personlige oplysninger efter at have trukket samtykket tilbage, vil vi give dig besked om det juridiske grundlag på tidspunktet for din anmodning.

Tredjeparts-annoncører

Vi kan tillade andre virksomheder, kaldet tredjeparts-annonceservere eller -annoncenetværk, at vise annoncer i tjenesten. Disse tredjeparts-annonceservere eller -annoncenetværk bruger teknologi til at sende de annoncer og links, der vises på tjenesten, direkte til din enhed. De modtager automatisk dit enheds-id og din IP-adresse, når dette sker. De kan også bruge andre teknologier (såsom cookies, JavaScript eller Web Beacons) til at måle effektiviteten af deres annoncer og til at tilpasse det reklameindhold, du ser. Du bør konsultere de respektive privatlivspolitikker for disse tredjeparts-annonceservere eller- annoncenetværk for at få flere oplysninger om deres praksis og for instruktioner om, hvordan du fravælger visse praksisser. Denne fortrolighedserklæring gælder ikke for dem, og vi kan ikke kontrollere deres aktiviteter.

Fravalgspræferencesignaler

Tjenesten tilknyttet www.ecolab.com anerkender signalet Global Privacy Control ("GPC"). Bemærk, at selvom denne fortrolighedserklæring gælder på tværs af alle websteder, kan anvendeligheden af cookies og den tilknyttede cookie-politik variere, hvis du er på visse websteder uden for www.ecolab.com.

Hvis du bruger en browserindstilling eller et plug-in, der sender et fravalgspræferencesignal til hvert websted, du besøger, vil vi behandle det som en gyldig anmodning om at fravælge. For at downloade og bruge en browser, der understøtter GPC-browsersignalet, skal du klikke her: https://globalprivacycontrol.org. Hvis du vælger at bruge GPC-signalet, skal du slå det til for hver understøttet browser eller browserudvidelse, du bruger.

Nogle internetbrowsere inkorporerer en "Do Not Track"-funktion, der signalerer til websteder, du besøger, at du ikke ønsker at have din onlineaktivitet sporet. Da der ikke er en ensartet måde, hvorpå browsere kommunikerer "Do Not Track"-signalet, fortolker, reagerer eller ændrer webstedet ikke i øjeblikket sin praksis, når det modtager "Do Not Track"-signaler.

Informationssikkerhed og brugeransvar

Vi anvender branchestandardiserede sikkerhedsforanstaltninger designet til at beskytte sikkerheden for alle oplysninger, der indsendes gennem tjenesten. Sikkerheden vedrørende oplysninger, der overføres via internettet eller via en mobilenhed, kan dog aldrig garanteres. Vi er ikke ansvarlige for nogen tilbageholdelse eller afbrydelse af kommunikation via internettet eller for ændringer eller uautoriseret adgang til eller tab eller uautoriseret brug af data.

Brugere af tjenesten er ansvarlige for at opretholde sikkerheden for enhver adgangskode, bruger-id eller anden form for godkendelse, der er involveret i at få adgang til adgangskodebeskyttede eller sikre områder af tjenesten. For at beskytte dig og dine oplysninger kan vi suspendere din brug af enhver del af tjenesten uden varsel, afventende en undersøgelse, hvis der er mistanke om brud på sikkerheden.

Eksterne links

Tjenesten kan indeholde links til andre websteder, der vedligeholdes af tredjeparter. Vær opmærksom på, at vi ikke udøver kontrol over linkede websteder, og Ecolab er ikke ansvarlig for privatlivspraksis eller indholdet af sådanne websteder. Hvert linket websted opretholder sine egne uafhængige privatlivs- og dataindsamlingspolitikker og -procedurer, og du opfordres til at se fortrolighedspolitikkerne for disse andre websteder, før du giver nogen personlige oplysninger.

Du anerkender og accepterer hermed, at Ecolab ikke er ansvarlig for privatlivspraksis, dataindsamlingspolitikker og -procedurer eller indholdet af sådanne tredjepartswebsteder, og du fritager hermed Ecolab fra ethvert krav, der opstår som følge af eller relateret til privatlivspraksis, dataindsamlingspolitikker og -procedurer og/eller indholdet af sådanne tredjepartswebsteder.

Børns privatliv

Tjenesten er ikke beregnet til børn under 18 år, og Ecolab indsamler ikke bevidst personlige oplysninger om børn under 18 år.

Ændringer i denne fortrolighedserklæring

Ecolab forbeholder sig retten til at ændre denne fortrolighedserklæring fra tid til anden, for at den nøjagtigt afspejler det lovgivningsmæssige miljø og vores dataindsamlingsprincipper. Når der foretages væsentlige ændringer i denne fortrolighedserklæring, vil Ecolab offentliggøre den reviderede fortrolighedserklæring på vores hjemmeside. Denne fortrolighedserklæring blev sidst ændret i august 2023.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne fortrolighedserklæring eller tjenesten leveret af Ecolab, bedes du kontakte os på 844-880-8355 eller dataprivacy@ecolab.com.