wind turbines on hill

Aftaler om vindenergi giver Ecolab mulighed for at sænke sin udledning af drivhusgasser med 25 %

Takket være en nyligt underskrevet aftale om vedvarende energi, kan Ecolab nu reducere sine drivhusgasemissioner med en fjerdedel i 2020. Sådan foregår det.

Med 25 procent reduktionen i CO2-klimaopvarmning, er emissionerne et resultat af en indkøbsaftale om virtuel vindkraft (VPPA) med producenten af vedvarende energi, Clearway, der blev underskrevet tidligere i efteråret.

Tidligt næste år vil Clearway påbegynde opførelsen af Mesquite Star-projektet: En 418 megawatt vindmøllepark i Fisher County, Texas. Ecolab vil bidrage med 100 megawatt af den kapacitet - svarende til energien, behøvet for at kunne drive 27.000 enkeltfamiliehuse, i et helt år.

"Ligesom de fleste virksomheder, forsøger vi at gøre tingene endnu bedre hos Ecolab," fortæller virksomhedens næstformand for Corporate Sustainability, Emilio Tenuta, i et blogindlæg. "Nogle gange er udviklingen langsom men stabil - og andre gange kan vi gøre store fremskridt. Med den nye vindenergiaftale gør vi betydelige fremskridt."

Bekymringerne omkring drivhusgasemissioner startede efter FN's klimapanel udgav en rapport i Oktober, hvori det hed, at den globale opvarmning skal holdes under 1, 5 grader Celsius (2,7 grader Fahrenheit), sammenlignet med præ-industrielle niveauer. FN's eksperter tror ikke længere, at de tidligere mål om mindre end 2 grader Celsius (3,5 grader Fahrenheit) er sikkert for verdenen.

Den amerikanske regerings nationale klimavurdering, der blev udgivet i slutningen af november, understregede yderligere vigtigheden.   Vurderingen advarede om, at indvirkningerne fra klimaændringerne - som allerede kan ses i dag; såsom tørke, brande og stigningen i vandstanden - vil generere et voksende antal skadelige virkninger og true med at reducere det amerikanske bruttonationalprodukt med op til 10 producent ved slutningen af dette århundrede.   

Vores mål for 2030 er at spare 300 milliarder gallon vand. Energie- og drivhusgasreduktionerne vil være tilstrækkelige."

Emilio Tenuta, Vice-President for Corporate Sustainability
At nå målet om 1,5 grader celsius vil kræve en stor indsats fra regeringer, mennesker, private virksomheder og deslige. "Med 25 procents reduktion i planetens opvarmede drivhusgasser, som vi vil opnå i 2020, gør Ecolab også sin del," fortæller Tenuta.

Ecolab vil, sammen med en række andre selskaber, købe strøm fra vindmølleparken i Texas. I de senere år er VPPA'er blevet en populær måde for virksomheder at udvide med vedvarende energi i deres energisammensætning. Alene i 2018 er amerikanske virksomheder på vej til at underskrive rekordstore aftaler om 5 gigawatt vedvarende energi.   

Mesquite Star vindmølleparken vil begynde at producere elektricitet i 2020. Aftalen om 100 MW grøn energi med Clearway forventes at dække 100 procent af virksomhedens årlige, indenrigs energiforbrug i USA, som bringer virksomheden langt foran sine mål om drivhusgasemissioner. Den nye VPPA følger en 2015.5-megawatt solenergiaftale mellem Ecolab og Clearway.

Men på trods af, at dette er et stort skridt fremad for Ecolab, skaber virksomheden stadig sin største indflydelse gennem dets arbejde med kunderne, siger Tenuta. "I 2017 hjalp vi vores kunder med at spare 170 milliarder gallon vand, spare 12 billioner BTU'er af energi, samt undgå 1,4 milliarder pund af CO2-emissioner. Vores mål for 2030 er at spare 300 milliarder gallon vand. Energie- og drivhusgasreduktionerne vil være tilstrækkelige."


Relaterede succeshistorier

Indgår partnerskaber med kunder for at løse deres største udfordringer

Dette er en karrusel. Brug knapperne Næste og Forrige til at navigere, eller springe frem til et dias med dias-knapperne.

Ingen relaterede historier fundet