Nu eller aldrig: Virksomheder, klimamål og fremme af en mere bæredygtig fremtid

Ecolab støtter detaljerede klimaoplysninger for at hjælpe med at lukke kløften mellem snak og handling

nature, world water day 2020, water, climate, nature, environment, world water day, WWD 2020

Mens de globale temperaturer fortsætter med at stige, og førende stemmer som IPCC siger, at det er "nu eller aldrig" for klimaindsatsen, ved virksomheder overalt, at de valg, de træffer i dag, vil have en varig indvirkning på vores fælles fremtid.

For at dæmme op for de mest katastrofale virkninger af stigende globale temperaturer, indstillede FN i 2019 til en 7,6 % årlig reduktion af udledning af drivhusgasser. I dag ser vi fortsat temperaturer og udledninger bevæge sig i den forkerte retning. På trods af omfattende klimaforpligtelser, rapporterede det Internationale Energiagentur sidste år om en historisk stigning på 6 % i global energirelateret kulstof versus det pandemipåvirkede 2020.

Selvom industrien gør fremskridt mod detaljerede klima- og netto-nul-forpligtelser, ser vi forbrugere, medarbejdere og investorer udtrykke skepsis over for forandringens hastighed. Når "langt fra snak-til-handling" kryber ind i samtalen, ved virksomheder, at de skal levere eller stå over for vanskelige spørgsmål fra deres vigtigste fællesskaber.

Når jeg er i kontakt med bæredygtighedsorienterede ledere rundt om i verden, søger mange en mere konsekvent offentliggørelse af emissioner, svarende til den, der er fremsat af U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Det er en primær årsag til, at Ecolab støtter behovet for en oplysningsramme, som den foreslåede SEC-klimaregel. Mens vi sætter spørgsmålstegn ved elementer i det nuværende forslag, såsom definitioner og timing, ser vi mere detaljeret rapportering, der tilskynder til større gennemsigtighed, konkrete handlingsplaner og positive resultater for planeten. Vi mener, at virksomheder bør hilse reglen velkommen som en mulighed for konstruktivt at engagere sig i længe tiltrængte diskussioner om klimaoplysninger.

Ecolab har offentligt rapporteret vores klimapåvirkning siden 2008, og vores rapportering i dag er stort set i overensstemmelse med SEC's foreslåede krav. Dette er et direkte resultat af vores ønske om at fokusere på og måle de rigtige ting, og vi står klar til at hjælpe vores kunder på en lignende rejse. Vores seneste Virksomhedens Bæredygtighedsrapport viser, at vi har opfyldt eller mere end opfyldt vores 2021 mål og bliver på sporet for at levere vores ambitiøse 2030 effektmål. Det viser også, at virksomheder kan levere stærke økonomiske resultater uden at gå på kompromis med bæredygtighed.

Enhver meningsfuld indsats for at bekæmpe klimaændringer vil kræve, at virksomhederne tager fat på en særlig vital ressource - vand. I 2012 advarede FN om, at uden bevidste ændringer, forventes kløften mellem vandforsyning og efterspørgsel at nå op på 40 % i 2030. Men på trods af omfattende bestræbelser for at adressere sikkerheden for vand, regner World Resource Institute nu med en endnu større forskel på 56 %. Vi ved, at det globale vandforbrug, lagring og distribution bidrager med 10 % af de globale drivhusgasser, og at 150 virksomheder kan have en direkte indflydelse på en tredjedel af verdens ferskvandsforbrug. Derfor er det vigtigere end nogensinde før for industrien at omsætte forpligtelser til håndgribelige handlinger og resultater.

Sidste år arbejdede vi sammen med vores kunder om at hjælpe med at spare 215 milliarder gallons vand - nok drikkevand til 734 millioner mennesker - og undgå 3,6 millioner tons udledning af drivhusgasser. Disse resultater blev opnået, og den såkaldte "Green Premium" blev undgået og ingen ekstra nettoomkostninger tilføjet. Disse virksomheder brugte gennemprøvede, håndgribelige løsninger til at operere mere effektivt, reducere vand- og energiforbruget og accelerere væksten. Gennem bredere samarbejde i industrien, informationsdeling og nye mekanismer for ansvarlighed, kan disse resultater hjælpe med at fremme en mere bæredygtig fremtid.

Hvis vi mener det seriøst med at adressere klimaforandringerne, skal industrien, investorerne og forbrugerne vide, hvor de står. Vi tror på, at øget ansvarlighed vil skabe det incitament og momentum, der kræves for, at virksomheder kan nå deres bæredygtigheds- og forretningsmål. Og hvis det virkelig er nu eller aldrig, så opfordrer vi erhvervslivet til at støtte foranstaltninger, der skaber tillid, informere om handlingsplaner og tilskynde til håndgribelige resultater, der lukker hullet mellem snak og handling. Nu er det tid til kollektiv handling – før det er for sent. 

Om forfatteren

Christophe Beck

Christophe Beck

Bestyrelsesformand & CEO

Relaterede artikler