Sådan samarbejder Ecolab med organisationer for at opfylde vores formål og løfte samfund i nød

Ecolabs Vice President for Global Community Impact og President for Ecolab Foundation, Kris Taylor, sætter sig sammen med CEO for World Emergency Relief, Kristy Scott, for at diskutere virkningen af kollektiv handling for at hjælpe dem, der har størst behov.

22. februar 2023
Ecolab associates volunteering

Ecolabs partnere i frivilligt arbejde

Ecolabs formål er at beskytte mennesker og livsvigtige ressourcer. En måde, hvorpå vi omsætter vores formål, er ved at tjene som ledere i vores lokalsamfund, hjælpe vores naboer med fødevaresikkerhed, optimere vandforbruget og beskytte menneskers, planetens og erhvervslivets sundhed.

I 2022 ydede vi 83 mio. USD* i nødhjælp gennem virksomhedsgaver og tilskud fra Ecolab Foundation, produktdonationer og frivilligt arbejde med medarbejdere - mere end en fordobling af vores bidrag fra 2021.

 

Det er værd at bemærke, at vores bestræbelser på at hjælpe samfund over hele verden ofte understøttes af partnerskaber med organisationer, der arbejder hen imod det samme fælles mål og er i overensstemmelse med vores virksomheds værdier.

 

Et af disse partnerskaber er med non-profit organisationen, World Emergency Relief (WER). Deres samarbejde hjalp Ecolab med at distribuere rengørings-, desinfektions- og sundhedsprodukter over hele kloden for mere end 72 millioner USD sidste år for at hjælpe samfund i nød.For at diskutere effekten af dette partnerskab satte Kris Taylor, Ecolabs Vice President for Global Community Impact og President for the Ecolab Foundation,sig sammen med Chief Executive Officer for WER, Kristy Scott.

 

Deres samtale er blevet kogt ned og redigeret for tydelighedens skyld.

 

Kris Taylor: Vores virksomhed inkorporerer vores værdier i alt, hvad vi gør, herunder at gøre det rigtige for at bygge en mere bæredygtig fremtid, hvor alle mennesker kan trives. I de år, jeg har arbejdet sammen med din organisation, har jeg fundet fællestræk i vores formål og den måde, vi arbejder på. Fortæl mig om WER, hvem de er og deres formål.

Kristy Scott: WER eksisterer for at imødekomme børns kritiske behov, såsom adgang til rent vand, mad, sundhedspleje og uddannelse. Vi forstår, hvordan disse afgørende ressourcer kan løfte mennesker ud af fattigdom og forbedre deres liv. 

 

Vi arbejder hånd i hånd med samfundsledere for at tilvejebringe væsentlige ressourcer til katastrofeberedskab og langsigtet nødhjælp, både i USA og globalt. Vores indsats er fokuseret på at gøre en langvarig forskel i livet for de nødlidende.

 

Kris: Mens vi fortsat oplever globale kriser, herunder virkningerne af COVID-19-pandemien, de eskalerende virkninger af klimaændringer og væbnede konflikter, hvordan ser du så organisationer som Ecolab gøre en forskel for WER? 

Kristy: Ecolabs indvirkning på vores programmer i de sidste 25 år viser, hvordan synergien mellem virksomheds- og non-profit-partnerskaber eksponentielt påvirker positive resultater for alle parter. De unikke styrker vi hver især har er med til at bidrage til det fælles bedste for dem, der har behov.

 

At arbejde som medlem af et globalt samfund har også fordelen af en koordineret indsats, hvor doneret gods let kan fås i én del af verden og gennem vores kombinerede netværk kan opfylde behovene i lande eller situationer, hvor ressourcer ikke er let tilgængelige.

 

Kris: Som du nævnte, har WER og Ecolab arbejdet sammen for at støtte de mest trængende i mange år. Kan du beskrive en nylig anmodning om støtte, som blev stærkt påvirket af WER- og Ecolab-partnerskabet?
 

Kristy: Et eksempel på et nyligt WER- og Ecolab-samarbejde er vores fælles reaktion på flygtningekrisen i Ukraine. Inden for få dage efter invasionen kontaktede WER vores mangeårige programpartner i nabolandet Moldova vedrørende etablering af et distributionssystem til at levere nødhjælp til flygtninge, der flygter fra vold. Jeg kontaktede samtidig Ecolab for at se, om forsyninger kunne skaffes i Europa som en del af vores indledende nødberedskab og i USA, hvis en vedvarende indsats var påkrævet.

 

Ecolab responderede øjeblikkeligt og uden tøven. Sammen har vi leveret for mere end 17 millioner USD i sundheds- og hygiejneforsyninger til dato - et grundlæggende element i at opretholde folkesundheden og forhindre spredning af sygdomme.

 

Vores årtier lange forhold baseret på tillid, og vores fælles mål om at hjælpe i krisetider, har været en velsignelse for millioner af mennesker gennem årene, og denne situation var ikke anderledes.

 

Kris: I 2022 donerede vores partnere mere end 2,6 millioner USD gennem Ecolab Community Giving-programmet. Globalt medarbejderengagement i form af gaver og frivilligt arbejde, sammen med et tilsvarende Ecolab Foundation-bidrag, beløb sig til i alt 3,8 millioner USD i støtte til 2.338 unikke globale nonprofit-organisationer. Kan du beskrive fordelene ved at arbejde med en virksomhed med et matchende program i forhold til at give til samfundet?  


Kristy: At arbejde med en virksomhed som Ecolab, der ikke kun tilbyder et matchende program for virksomheden, men også aktivt promoverer det for at støtte vigtige sager og fremme en følelse af fællesskab og formål blandt medarbejderne, er utroligt stærkt. Den primære fordel for WER er øget finansiering til vores programmer, mens de sekundære fordele er øget synlighed og offentlig bevidsthed om vores sag, hvilket hjælper os med at nå vores mål og få større indflydelse.

 

 

Få flere oplysninger om Ecolabs initiativer til at hjælpe samfund ved at besøge vores Samfundsinvolveringside.

 

*Beregnet ved hjælp af gennemsnitsværdier bestemt af den uafhængige sektor

 


Relaterede nyheder