Simple compass logo

Adfærdskodeks

Ecolabs adfærdskodeks er fundamentet for vores succes. Vi bestræber os på at opretholde de højest mulige lovmæssige og etiske standarder, lige meget hvornår og hvor vi driver forretninger. Vi forventer af vores medarbejdere, at de tager gode beslutninger på vegne af Ecolab og arbejder etisk og i overensstemmelse med den kodeks og de love, der gælder i de lande, hvor vi gør forretninger.