Aquaheater

AquaHeater Plus


Energibesparende løsning

AquaHeater produkter er højeffektive gasvarmere, som kan installeres på stedet og til direkte at opvarme postevand eller behandlingsvand, eliminere omkostninger forbundet med dampdannelse (kedel) og distribution (rørføring til damp og kondensat). AquaHeater-produkterne kan integreres med en filtreringsenhed med skivefilter og vandbuffer (Aquaheater P), så fnug, hår og andre partikler fjernes fra procesvandet, mens det varmes. AquaHeater-produkterne kan, når det kræves, forbindes til vandtanke for at styre varmtvandsbuffere (AquaHeater Plus Smart og AquaHeater Plus HT).

Vigtigste egenskaber

  • højeffektiv gasvarmer
  • dynamisk styring af opvarmning for at følge med behovet
  • filtrering ned til 25 µ
  • komponenter af rustfrit stål
  • mulighed for vandbuffertank
  • 97 % effektivitet
  • kapacitet 55, 80, 120, 180 kW

For mere information, download AquaHeater Plus databladet

Lignende udstyr

Dette er en karrusel. Brug knapperne Næste og Forrige til at navigere, eller springe frem til et dias med dias-knapperne.

Der blev ikke fundet nogen sider med relateret udstyr.