Sekumatic_FDR_Produktpalette

Sekumatic™ FDR

Den aldehydfrie og effektive væske til kemo-termisk efterbehandling i systemer til dekontaminering af senge og vogne. med det unikke aktive middel Glucoprotamin®. Også velegnet til den kemo-termiske desinfektion af bækkener og til desinfektion af åndedrætsværn i vaskecentrifuger og RDG enheder (maskiner til sterilisering/desinfektion).

Produktdetaljer

Den aldehydfrie og effektive væske til kemo-termisk efterbehandling i systemer til dekontaminering af senge og vogne.

  • Sikker desinfektion
  • Effektiv rengøring
  • God materialekompatibilitet
Vores egenskaber Fordele
Aldehydfri med det unikke aktive middel Glucoprotamin

Sikker desinfektion ved 60 °C, brugervenlig formulering uden aldehyd

Lavt indhold af overfladeaktive stoffer, pH-neutral Yderst lavtskummende, særdeles god materialekompatibilitet, højeffektiv rengøring

Optimalt sammensatte formuleringskomponenter

Efterlever kravene i "AK-BWA" (tysk brancheorganisation Bettgestell- und Wagen-Dekontaminationsanlagen)
Certificeret af DEKRA EXAM (testcenter for åndedrætsværn) Sikker og materialevenlig desinfektion af åndedrætsværn
Høj anvendelsessikkerhed ved automatiseret dosering Nøjagtig dosering. Brugeren har ingen kontakt med produktet

Når det anvendes i vaskemaskiner og desinfektionsenheder (RDG udstyr) på det medicinske område, anbefales en koncentration på 10 ml/l ved 60 °C og en kontakttid på mindst 5 minutter. Følg systemproducentens instruktioner.

Anbefalet koncentration til anvendelse i senge- og beholdervaskemaskiner er 5-10 ml/l ved 60 °C og 90-120 sekunders kontakttid.

Når det anvendes i vaskecentrifuger og RDG udstyr til rengøring og desinfektion af åndedrætsværn, anbefales det, at man doserer Sekumatic FDR ved en temperatur på mere end 60 °C. Følg systemproducentens instruktioner.

 

einsatztabelle_sekumatic_fdr_052015

Sammensætning

Nikotinholdige overfladeaktive stoffer, alkoholholdige opløsningsmidler, sekvestranter, korrosionsinhibitorer

100g indeholder som midler:

2,0 g glucoprotamin, 2,0 g poly(oxy-1, 2-ethandiyl), alfa-[2-(didecylmethyl-ammonio) ethyl]-omega-hydroxy-, propanoat (salt), 0,75 g benzalconiumklorid

 

Brug (efter påbegyndelse) Holdbarhedstid
 
I beholder
 
indtil den angivne udløbsdato

1
Bemærk følgende for at sikre en korrekt opbevaring af miljøhygiejne og instrumentdesinfektionsmidler: De originale beholdere (beholdere, spande eller flasker) med desinfektionsmiddelkoncentratet (eller pulver) skal opbevares ved temperaturer under 25°C og skal holdes rene og tørre. En kort periode under eller over den angivne opbevaringstemperatur (fx under transport) går ikke ud over effektiviteten.
Beholderne skal forsegles tætlukket efter hver brug. Sørg for at koncentratet i beholderen ikke er forurenet ved tilberedningen af applikationsopløsningen.


Kemisk-fysisk data
Massefylde 20 °C 1,03 g/ml
pH-værdi* (koncentreret) 20 °C ca. 5,5
pH-værdi* (væske, 5-10 ml/l i demineraliseret vand​​​​​​​) 20 °C 6 - 8

* Ved pH-værdimålinger under driftsbetingelser anvendes altid et pH-meter med temperaturkompensation.

 

pikto_instrumente_maschinellDesinfektionsmiddel til medicinske udstyr
0297


 

Anvend biocidholdige produkter med forsigtighed. Læs altid mærkat og produktoplysninger inden anvendelse.

 

 

SE ANDRE PRODUKTER TIL DESINFEKTION OG RENGØRING AF JERES INSTRUMENTER

Se de nedenstående relaterede tilbud:

Dette er en karrusel. Brug knapperne Næste og Forrige til at navigere, eller springe frem til et dias med dias-knapperne.