Illu_Dosiergeraet_DG1_mit_Produkt

Ecolab DG1

Dispenser til desinfektionsmiddel - standarden i mere end 35 år.

OPLYSNINGER OM UDSTYRET

Ecolab DG1 er en microprocessorstyret doseringsenhed til produktionen af desinfektionsmiddelløsninger.

 • Størst mulig doseringsnøjagtighed
 • For sikker dosering af koncentrerede desinfektionsmidler
 • Designet til at kunne anvendes i årtier

 

Vores egenskaber Fordele

Microprocessorstyret dispenser

Meget nem anvendelighed og sikkerhed

Solidt rustfrit stålkabinet med stærk konstruktion og prøvede og testede komponenter

Lang levetid og økonomi samt minimale vedligholdelsesomkostninger

Koncentrationsrækkevidde på 0,25 til 3,0 %

Fleksibilitet og forskellige anvendelsesområder

Omfattende servicepakke, bredt nationalt servicenetværk, som drives af vores eget service-team

Enheden er let tilgængelig, der er korte svartider samt ekspertise (opfylder RKI)

Beskrivelse af Ecolab DG1

 Ecolab DG1 er en microprocessorstyret dispenser til at fremstille flydende desinfektionsmidler og rengøringsløsninger. Der er sikret et ekstremt højt niveau for doseringsnøjagtigheden inden for opsætningsrækkevidden på 0,25 - 3,0 % med meget enkel anvendelighed. En dobbeltvirkende stempelpumpe, som er styret af en hydraulisk motor, sikrer et højt driftsikkerheds- og nøjagtighedsniveau. Rengøringsmidlet/desinfektionsmidlet doseres ind i det gennemstrømmende vand i forhold til mængden. Forsyningen af koncentrat leveres gennem en 5-10 l beholder, som kan sættes på hylden af rustfrit stål enten til højre eller til venstre for enheden. Som det kræves i DIN EN 1717, giver en tilbagestrømningsventil total beskyttelse mod tilbagestrømningen af desinfektionsmidlet ind i drikkevandssystemet. Ecolab DG1 er blevet testet af det Forbundsstatslige Institut for Forskning og Testning af Materialer (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)) i Berlin i overensstemmelse med BAM's og RIK's regler for dispensere til desinfektionsmidler (certificeringsmærke: BAM -DDE 1). Den sikre og stabile konstruktion med et kabinet af rustfrit stål garanterer driftssikkerhed og en lang levetid. Det høje sikkerhedsniveau vedligeholdes ved:

 • Monitor, der viser, hvordan der dorseres, funktionsfejl samt produkt- og vanddefekter
 • Sugelanse med elektroder til at meddele, når den er tom
 • Begrænsning af gennemstrømningsmændgen med styreenheder til gennemstrømningen
 • Automatisk standsning af enheden, hvis der skulle være strømsvigt, fejl i produktet eller vandet eller udfald i produktgennemstrømningen
 • En tilbagestrømningsventil som foreskrevet i DIN EN 1717

Tekniske data om Ecolab DG1

 • Effekt: Mængde anvendt opløsning: maks. 850 l/t (ikke under tryk)
 • Tilpasningsområde: 0,25-3,0 % løbende
 • Dispensertolerance: maks. + 6 %
 • Vandgennestrømningstryk minimum 0,16-0,7 MPa (1,6-7,0 bar)
 • Vandets indgangstemperatur maks. 30 °C Vandforbindelse: konisk krympeskruesamling 10 mm
 • Strømforsyning: AC 230 V
 • Driftsspænding: AC 24 V
 • Mål: 425 x 495 x 200 mm (H x V x D)
 • Vægt: 13,8 kg
 • Beskyttelsesklasse II

Anvendelsesområder

 • Hospitalsområder:
 • Kirurgiske afdelinger, CSSD
 • Afdelinger eller stuer for intensiv behandling
 • funktionelle afdelinger
 • sygeplejefaciliteter
 • køkkenområder
 • branchen for forarbejdning af fødevarer
 • medicinalindustrien
 • lægens kontor, badeværelser

Ligesom alle områder, hvor det er et krav, at der skal anvendes flydende rengøringsmidler eller desinfektionsmidler.

Kompatible produkter

Midler til almen hygiejne

 • Incidin Pro
 • Incidin Plus
 • Incidin Rapid
 • Incidin Extra N
 • Incidin perfect

Desinfektionsmidler til instrumenter

 • Sekusept PLUS
 • Sekusept Extra N
 • Sekusept forte
 • Sekusept forte S

Leveringsomfang

 • 1 sæt samlematerialer
 • Boreskabelon
 • Hylde af rustfrit stål (for 5 til 10 l)
 • Drejevandhane (250 mm lang)
 • Vinkelventil (G1/2 på NV 10 mm)
 • Teknisk manual
 • Sugelanse

Med hensyn til service (vedligehold som foreskrevet i RKI, osv.) er der en fuld serviceportefølje tilgængelig for jer.

technischer.service@ecolab.com
Fax: +49 (2173) 59989806