Desinfektion i processer

Med Inspexx 210

Med Inspexx technology vil jeres drift drage for del af et forbedret hygiejneniveau i alle lag af produktionsleddet.

Hygiejneinterventionen af Inspexx understøtter:

 • Forbedret hygiejne i produktionsleddet og omgivelserne
 • Bedre fødevarekvalitet og -sikkerhed
 • Forbedret sikkerhed for operatøren
 • Reduceret CO2 aftryk
 • Omkostningskontrol
 • Revisionsparathed med en klar protokol og dokumentation

I modsætning til at gennemføre rengøring og desinfektion i slutningen af en produktionsvagt, udfører man i Desinfektion i processer løbende rengøringen af overflader med Inspexx 210 for at minimere uønsket mikrobiel vækst over tid. Det er med til at reducere akkumuleringen af organisk snavs og efterfølgende krydsforurening i produktionsleddet. 

Desinfektion i processer med Inspexx 210 er en anerkendt metode som

 1. et alternativt system med en lignende effekt som 82°C varmt vand i slagteri- og opskæringsproduktion (Regulering (EC) 853/2004) 
 2. et effektiv biocid (BPR (EU) 528/2012) til desinfektion af hårde overflader til fødevarebearbejdelse, f.eks. rullebånd eller madkasser

Inspexx 210

 • Hurtigtvirkende væske baseret på blandede peracider 
 • Lav brugskoncentration på 0,16 %
 • Anvendes med koldt vand
 • Effektiv ved korte kontakttider selv ved organisk snavs

Doseringsudstyr

 • Sikker og pålidelig doseringsudstyr i forskellige dimensioner, der passer til formålet
 • Skabt af ingeniører, baseret på gennemløb, størrelse og facilitetens tilstand overvåget af Ecolabs eksperter

Service og vedligehold

 • Ecolabs ekspertise, inklusiv rådgivning, udførelse, validering og verificering af proceduren 
 • Planlagt service baseret på en service- og udstyrsaftale
 • Lokalt Inspexx Champions team tilbyder service i verdensklasse

Ressourcer

Kød

For at undgå krydsforurening og minimere overførelse af bakterier i slagtningsproduktionen kræver Regulering (EC) Nr. 853/2004, at slagterier og opskæringsanlæg skal have faciliteter med desinfektionsudstyr med varmt vand, der ikke må være koldere end 82 °C, eller et alternativt system med lignende effekt.

Fjerkræ

Målet med at behandle instrumenter såsom bækkenbor, maveskindstrimmere, pakkekroge, indvoldetange, korte bor, nakkeskærere, vakuumrør til lungerne, osv. er at reducere bakterier, som kunne blive overført fra potentielt smittede dyr eller grundet fejl i slagtningsprocessen.

Fisk

Inficering på primære fiskeforarbejdsningsanlæg kan skabe problemer længere nede i forsyningskæden. 
Kvalitetsdefekter kan føre til at produktet fordærver og kan påvirke dets holdbarhed. Inficering med patogeniske bakterier, som udgør en risiko for forbrugerne, er særlig vigtig.