Sekumatic_FNZ_Produktpalette

Sekumatic™ FNZ

Citronsyre-baseret flydende neutralisende stof til brug efter en basisk rengøring af kirurgiske instrumenter, MIC-instrumenter, ubøjelige endoskoper, plastikredskaber og elastomer. Ingen overfladeaktive stoffer.

Produktdetaljer

Til brug efter en basisk rengøring af kirurgiske instrumenter.

  • Økonomisk dosering
  • Effektiv neutralisering
  • Universel anvendelse
Vores egenskaber Fordele
Citronsyre-baseret formulering Sikker neutralisering efter basisk rengøring. Forhindrer kalk og syreopløseligt snavs
Effektiv formulering Høj virkningsgrad med lav dosering
Optimalt sammensatte formuleringskomponenter Bredt anvendelsesspektrum til syrebestandige materialer fra det medicinske område

Til rengørings- og desinfektionsudstyr i det medicinske område. Kan bruges i forholdet 1-3 ml/l ved alle niveauer af vandhårdhed.

Sekumatic™ FNZ-opløsningen skal skylles helt af efter virkning; anvend helst 100 % demineraliseret vand (DM) til dette formål.

Sammensætning

Vandbaseret citronsyreopløsning

Brug (efter påbegyndelse) Holdbarhedstid
 
I beholder
 
indtil den angivne udløbsdato

1
Bemærk følgende for at sikre en korrekt opbevaring af miljøhygiejne og instrumentdesinfektionsmidler: De originale beholdere (beholdere, spande eller flasker) med desinfektionsmiddelkoncentratet (eller pulver) skal opbevares ved temperaturer under 25°C og skal holdes rene og tørre. En kort periode under eller over den angivne opbevaringstemperatur (fx under transport) går ikke ud over effektiviteten.
Beholderne skal forsegles tætlukket efter hver brug. Sørg for at koncentratet i beholderen ikke er forurenet ved tilberedningen af applikationsopløsningen.

Kemisk-fysisk data
Massefylde 20 °C 1,16 g/ml
pH-værdi* (koncentreret) 20 °C ca. 2,3
pH-interval* (opløsning, 1-3 ml/l i demineraliseret vand) 20 °C 2,8 - 3,2
Konduktivitet (opløsning, 1-3 ml/l i demineraliseret vand) 20 °C 2,2 - 4,6 mS/cm

* Ved pH-værdimålinger under driftsbetingelser anvendes altid et pH-meter med temperaturkompensation.

Citronsyrebaseret neutraliserende middel til brug efter basisk rengøring alt efter vandkvaliteten.

Sekumatic™ FNZ indeholder ikke nogen ingredienser, der er klassificeret som mutagene, kræftfremkaldende eller giftige for reproduktion.

Til neutralisering efter basisk rengøring af kirurgiske instrumenter og tilbehør i vaske- og desinfektionsmaskiner.

Dosering ca. 1 - 3 ml/l.


I vaskemaskiner og desinfektionsmaskiner i det medicinske område anvendes 1 - 3 ml/l. Gælder alle vandhårdheder.

Sekumatic FNZ-opløsningen skal fuldstændigt skylles væk efter brug, fortrinsvis med demineraliseret vand (DM).

 

Massefylde (20 °C): 1,16 g/ml

pH-værdi (ufortyndet, 20 °C): ca. 2,3

pH-værdi (fortyndet ved 1 - 3 ml/l med demineraliseret vand, 20 °C): 2,8 - 3,2

Konduktivitet (fortyndet ved 1 - 3 ml/l med demineraliseret vand, 20 °C): 2,2 - 4,6 μS/cm.

 

pikto_instrumente_maschinellNeutraliserende stof til rengørings- og desinfektionsudstyr

 

Se andre produkter til desinfektion og rengøring af jeres instrumenter

Se de nedenstående relaterede tilbud: