Bioquell Validation

Validering af
bio-dekontamineringstjenester

Ecolabs Bioquell leverer den grundige valideringsdokumentation, der hjælper med at opfylde lovgivningsmæssige krav og til at være sikker på, at dit bio-dekontamineringssystem er effektivt.

 • Alle rapporter udfyldes af en af Ecolabs Bioquell-valideringseksperter
 • Vores valideringsproces fjerner tvivl og hjælper dig med at maksimere produktiviteten

Når du køber et Bioquell-system eller -tjeneste, har du mulighed for at vælge det valideringsniveau, du skal bruge for at opfylde de lovmæssige krav. Du kan også tilføje valideringstjenester senere og genvalidere systemer baseret på dine driftsprotokoller. Kontakt os for at drøfte, hvilken mulighed der er den rigtige for dig.

Bioquell validering er
komplet og præcis.

 1. Lovpligtigt papirarbejde
  I nutidens arbejdsmiljøer er du forpligtet til at følge strenge regler for at sikre, at din bio-dekontamineringsproces opnår sit mål for logreduktion af mikroorganismer. En enkelt "prøvecyklus" er ikke nok til at opfylde disse regler. Uanset om det er et luftstrømstjek og partikeltælling eller fuld cyklusudvikling, så leverer Bioquell komplet dokumentation for Bioquell-systemer og rapportering til de lovgivningsmæssige krav.

 2. Træning
  Praktiske øvelser, personlig træning og e-læringsmuligheder giver dig de færdigheder, du har brug for til at køre og vedligeholde dit Bioquell-system. Efter din træning står vores tekniske team til rådighed til at yde support efter behov.

 3. Installationskvalifikation (IQ)
  Opsætning af et Bioquell-system kræver ekspertise. Bioquell installerer og konfigurerer dit bio-dekontamineringssystem fra start til slut. IQ bekræfter, at alle de nødvendige komponenter er til stede. Dette inkluderer nøgledokumenter og kalibreringscertifikater.

 4. Operationel kvalifikation (OQ)
  Når Bioquell har konfigureret dine systemparametre, verificerer vi, at dit bio-dekontamineringssystem opfylder disse parametre. Vi gennemgår og tester dit system for at autentificere korrekt funktionalitet.

 5. Udvikling af gasningscyklus (GCD)
  Vi udvikler hurtige, effektive hydrogenperoxid-dampcyklusser, der opnår 6-log sporicid udryddelse og som passer til dine proceskrav. For at optimere dine indstillinger, justerer vi parametrene for en række live-cyklusser i målområdet.

 6. Ydeevne-kvalifikation (PQ)
  I PQ bekræfter vi, at de cyklusparametre, der resulterer i mindst en 6-log udryddelse i et udpeget lokale, kan reproduceres. Som altid leverer vi fuld dokumentation.

 7. Beviscyklus (PR)
  Dette er en valgfri service for at bekræfte, at et sæt udviklede cyklusparametre forbliver konsistente under forskellige forhold. Biologiske og kemiske indikatorer bruges til at bekræfte resultaterne.

 8. Genkvalifikationscyklus (RQ)
  Bioquell-løsninger tilbydes med genkvalificeringscyklusser, så ofte som dine protokoller eller lovgivningsmæssige forpligtelser kræver det. Vi tager de nødvendige skridt for at bekræfte, at tidligere etablerede sæt af cyklusparametre sat fra en GCD stadig er effektive og gyldige.