Underretning til medarbejdere om procedurer og privatlivspolitik

Den Notice, der er fremsat via linkene på denne side, opsummerer de persondata om medarbejdere, som Ecolab må indsamle, hvordan Ecolab anvender og beskytter disse data, og hvem vi må dele dem med. Formålet med denne Notice er at informere personer om persondata i en bestræbelse på at overholde databeskyttelseslovene og forordningerne i de jurisdiktioner, hvor Ecolab driver forretning samt at overholde vores egen compliance-manual om databeskyttelse. Medmindre andet kræves af en lokal jurisdiktion eller er tilvejebragt i en efterfølgende eller anden information, gælder denne Notice for al behandling af medarbejderes persondata hos Ecolab organisationen inklusive Ecolabs helejede datterselskaber, associerede selskaber samt enhver anden tredjepart. Denne Notice er tilgængelig på et antal sprog i overensstemmelse med de jurisdiktioner, hvor Ecolab driver forretning.

Ecolab forbeholder sig ret til at redigere denne Notice fra tid til anden, så den er en korrekt afspejling af det lovmæssige miljø og vores dataindsamlingsprincipper. Når der foretages væsentlige ændringer i denne Notice, vil Ecolab publicere den reviderede fortrolighedserklæring her og efterfølgende give medarbejdere information herom, når det kræves i lokale lovbestemmelser eller forordninger.

 

Notice om privatlivspolitik for jobansøgere

Download materiale om privatlivspolitik for medarbejderdata

Global notice

Download Ecolabs medarbejder-Notice om privatlivspolitik og procedurer