Dedikeret konsulentekspertise og videnskabsbaseret vejledning

Ecolab kombinerer vores dedikerede konsulentservice med vores uforlignelige forskningsevner for at hjælpe jer med at finde gode måder at optimere jeres systemer på – og enkle måder at skabe 'hurtige resultater' i jeres drift.

4-trinsproces:
Onsite Evaluation

1) Evaluering på stedet

Jeres Ecolab-eksperter besøger jeres anlæg og evaluerer jeres eksisterende processer og CIP- og COP-protokoller.

Identifying Objectives

2) Identificér målsætning

Efter de har evalueret status quo samarbejder Ecolabs eksperter med jer om at identificere udfordringer, muligheder og mål.

Lab Performance Testing

3) Laboratorietest

Når målsætningen er beskrevet, går eksperterne på Ecolabs forskningsfacilitet i gang. De evaluerer resultaterne grundigt for at bestemme de ideelle rengøringsprodukter og processen for at opnå jeres målsætning.

Comprehensive Report & Recommendations

4) Omfattende afrapportering og anbefalinger

Når laboratorietesten er gennemført, vil jeres Ecolabs team gennemgå rapporten og fremvise alle tests og testparametre samt billeder af resultaterne af kupontest, der udspecificerer resultaterne og anbefalingerne for implementering.


Ecolab-forskellen

2 female Ecolab lab technicians looking at a vile of blue fluid

Portefølje for målrettede løsninger

Ecolabs forskningseksperter er blandt de bedste i verden, men selv det bedste laboratorie kan ikke løse de sværeste udfordringer uden de rette kemikalier. Ecolab forsyner jer med kemikalier fremstillet i vores forskningslaboratorie, målrettet til de sværeste udfordringer i produktionsmiljøer til produkter til personlig pleje.

Eksperthjælp bringer laboratorieresultater ud i den virkelige verden

Vores forskningslaboratorie laver en udførlig rapport over hvilke undersøgelser, der er foretaget, hvilke resultater, der er fundet, samt anbefalinger til jeres anlæg. Men det stopper ikke der. Vi hjælper jer med at sikre, at I kan genskabe laboratoriets resultater i jeres produktionsmiljø. Jeres ekspertteam hjælper jer med at navigere i udfordringer i forhold til udstyr, fremstilling og procesimplementeringen med at oversætte og opskalere laboratorieresultater til jeres lokale udstyr og processer, så I får samme gode resultater som laboratoriet – hver gang.

Proaktiv, løbende optimeringssupport

Forandring er konstant, og nye udfordringer opstår hele tiden. Vi arbejder for at lære jeres drift at kende godt nok til at være opdaterede med de nyeste forandringer, udfordringer og behov. Vi løfter optimeringsbyrden fra jeres skuldre, og identificerer proaktivt optimeringsmuligheder, så I kan fokusere på at drive jeres produktion.