Fremmer bæredygtighed og sikkerhed for GSK

INDSIGT

GlaxoSmithKline (GSK) er en global sundhedsvirksomhed, der opdager, udvikler og producerer lægemidler, vacciner og sundhedsplejeprodukter til forbrugere. At sikre sikkerheden af deres produkter og processer er yderst vigtigt. Det samme er optimeringen af forbedringen af sundheden over hele verden i det lange løb. Dette inkluderer et løfte om at minimere den miljømæssige påvirkning med 25 % i 2030, nedbringe udledningerne af drivhusgas, minimere vandforurening og genanvende affald på fordelagtige måder.

INNOVATION

GSK's anlæg skal opretholde en bestemt temperatur for sikkert at kunne producere og opbevare produkter. Dette betyder, at kedler, køletårne, kølerum og andre temperatur-relaterede systemer skal holdes kørende, hvilket ofte kræver meget vand.


GSK er afhængige af Ecolab for at kunne gennemføre driften sikkert og bæredygtigt, et samarbejde, der begyndte i 2005 med Nalco Water, en af Ecolabs virksomheder. Idag har GSK mere end 130 3D TRASAR™-installationer over hele verden, som konstant overvåger vandforbruget i deres systemer. Teknologien har medført betydelige besparelser på vand- og energiforbrug ved at reducere behovet for vedligehold og ved at genanvende vand og optimere energiforbruget. Det resulterede i en Sustainability Supplier Award fra GSK, som anviste det som en løsninger, der "håndterede CO2-fodaftryk og skabte modige, strategiske ændringer for at minimere påvirkningen nu og i fremtiden."


Ved at bringe ekspertisen fra både Nalco Waters og Life Sciences-afdelingerne, øgede Ecolab effektiviteten på rengørings- og desinfektionsområdet og hjalp med at minimere risikoen for vandbårne patogener med et program til risikohåndtering af legionella.

PÅVIRKNING

GSK's samarbejde med Ecolab har fremrykket målene for at reducere vand- og energiforbrug og udledninger af drivhusgas. GSK reducerede også mængden af fast affald gennem Ecolabs PORTA-FEED™-program, som erstatter engangstromler af plastik med genanvendelige beholdere af stål. Dette har reduceret det kemiske tromleaffald med mindst 80 % og har øget sikkerheden ved at fjerne behovet for at GSKs medarbejdere skal håndtere kemikalier.

GSK case study eROI savings

Løsninger

•  3D TRASAR™ teknologi til vandforvaltning

•  Risikostyring af legionella

•  Rengøringskemikalier til rengøring på stedet

•  Rengøring på åbne anlæg

•  Smittekontrolservice

•  PORTA-FEED™ system til levering og opbevaring af kemikalier