Anvender digital indsigt til at minimere infektionstallene på hospitalerne

Indsigt

Korrekt håndhygiejne holder alle sunde og raske i hverdagen. Men på hospitaler er det yderst vigtigt. Håndhygiejne anses som den mest effektive måde at forebygge sundhedsrelaterede infektioner (HAI'er), som kan overføres til patienter, der modtager medicinsk behandling.1 Hvert år får millioner af patienter verden over en HAI.2 På en given dag har omtrent 31 patienter mindst én sundhedsrelateret infektion med 75.000 relaterede dødsfald på amerikanske hospitaler hvert år.3

Innovation

Ecolab udviklede Hand Hygiene Compliance Monitoring-systemet, et elektronisk system, designet til at påminde om håndvask, som hjælper hospitaler med at opnå og opretholde det højst mulige niveau af håndhygiejne. Elektroniske mærker registrerer individuelle arbejdsgange med håndhygiejne omkring hver patientseng, hvilket holder sundhedspersonalet ansvarligt, udsender alarmer i realtid og giver vejledning for at forebygge usikker interaktion med patienten.

Påvirkning

To år efter overvågningssystemet blev installeret på fem amerikanske hospitaler med sammenlagt 1.609 senge, har en tilbageskuende undersøgelse vist, at overholdelse af regler for god håndhygiejne på alle fem hospitaler steg med 86-90%.4 Til sammenligning vurderer The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), at overholdelse af regler om god håndhygiejne på andre amerikanske hospitaler ligger på omkring 40 %.5 Det er endvidere værd at bemærke, at alle fem hospitaler i undersøgelsen også så et fald i det samlede antal HAI-tilfælde, hvilket tyder på, at et overvågningssystem til overholdelse af god håndhygiejne kan hjælpe med at reducere risikoen for HAI og forbedre patientsikkerheden. Andre fordele er reduceringen af behovet for forlænget ophold i forbindelse med HAi-behandlingen, hvilket giver mulighed for flere sengepladser til nye patienter, og øget produktivitet ved at fjerne behovet for sundhedspersonale, der manuelt skal overvåge hvorvidt reglerne for god håndhygiejne overholdes ved direkte observation.

Referencer

1 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), https://www.cdc.gov/handhygiene/

2 World Health Organization, https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf

3 CDC, https://www.cdc.gov/hai/data/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fhai%2Fsurveillance%2Findex.html

4 Demonstration af et fald i antallet af HAI-tilfælde på 5 hospitaler, 2019 Ecolab forskningsprojekt

5 Sickbert-Bennett E.E. et al., Reduktion af sundhedsrelaterede infektioner ved overstige grundig overholdelse af regler for god håndhygiejne. Dispatch; Vol 22, nr 9, September 2016

HAI case study eROI savings
Phase II HHCM Equipment January 2020

Ecolabs overvågningssystem til overholdelse af regler for god håndhygiejne

Handlingsklare indsigter og digitale dashboards

Man kan ikke nedbringe antallet af infektioner på hospitaler med utilstrækkelig data. Et klinikvenligt dashboard, der kan tilpasses den enkelte bruger, indsamler data og giver indsigter i individuelle håndhygiejnemønstre, måler graden af overholdelse og peger præcist på, hvor man kan forbedre sig, helt ned til den enkelte afdeling, det enkelte team eller individ.

Relaterede succeshistorier

Dette er en karrusel. Brug knapperne Næste og Forrige til at navigere, eller springe frem til et dias med dias-knapperne.

Der blev ikke fundet sider med relaterede historier.