Image of large city to use for the 1.5c Climate Commitment Sustainability story.

Ny stærk klimaforpligtelse:

Ecolab går med på Ambitionen om 1,5 ⁰C for Virksomheder

Ecolab er medunderskriver på Ambitionen om 1,5 ⁰C for Virksomheder, en gruppe større virksomheder, som forpligter sig til at gøre deres for at holde klimaforandringerne på eller under 1,5 ⁰C over før-industrielle niveauer. Vores mål er at halvere vores CO2-udlening i 2030 og blive CO2-neutrale inden 2050.

 Som medlem af Ambitionen for Virksomheder, kommer Ecolab i selskab med en gruppe globale virksomheder, som tager det næste vigtige skridt i forsøget på at håndtere klimaforandringerne. Vi iværksætter dette initiativ i begyndelsen af 2020'erne, et vigtigt årti for klimabevægelsen.

For at imødekomme vores forpligtelse om 1,5 ⁰C iværksætter vi følgende vigtige tiltag:

  • At skifte vores servicevogne ud med eldrevne køretøjer
  • At gå til 100 procent vedvarende energi i vores globale drift
  • At udvide med flere energieffektive projekter på vores anlæg, kontorfaciliteter og i driften på globalt plan
  • At samarbejde med leverandørere i vores forsyningskæde om lignende ambitiøse klimamål

Vores mål: at halvere virksomhedens CO2-udledning i 2030 og blive CO2-neutral i 2050.

wind turbines at sunset

Ecolab støtter op om forebyggende klimainitiativer gennem vores arbejde med at hjælpe vores kunder over hele verden i alle brancher med at reducere vandforbruget. Manglen på vand sker primært på grund af befolkningstilvækst og økonomisk vækst og bliver markant forværret af klimaforandringerne. For mange virksomheder mærkes de første kritiske konsekvenser af klimaforandringerne på vandforbruget - eksempelvis i form af tørke, oversvømmelser og større stormfloder.

I 2018 hjalp vi vores kunder med at spare 188 milliarder gallons vand (711 millioner kubikmeter). Virksomheder, som reducerer, genbruger og genanvender vand vil være bedre forberedt på vandmangel og dermed på klimaforandringer. Samtidig mindsker de deres aftryk på de samfund, landbrugsdriften og andre virksomheder, som de deler vandressourcer med.

Eftersom det at bruge vand kræver energi, vil det at bruge mindre vand også have betydning for energiforbruget — dette betyder igen, at vores kunder kan reducere deres udledning af drivhusgasser. Som følge af samarbejdet med Ecolab sparede de 2,4 milliarder pund (eller 1,1 millioner tons) drivhusgas i 2018.

I mellemtiden går det hastigt fremad i vores egen drift. I 2018 kom 99,4 % af Ecolabs elforbrug fra vedvarende energikilder. Samme år underskrev vi en digital energiaftale, som vil dække 100 % af vores behov i Nordamerika, når vindmølleparken man bygger til formålet åbner i 2020. Energieffektiviseringsprojekter har medført, at flere lokationer er blevet mere klimavenlige og at de første eldrevne Ecolab-biler allerede er indfaset. Vi vil nu udrulle disse tiltag på globalt plan.

Ambitionen om 1,5 ⁰C for Virksomheder blev iværksat i 2019 efter udgivelsen af FNs Klimapanel (IPPC)s rapport fra 2018, "Global Opvarmning på 1,5 ⁰C." I denne rapport fremhver Klimapanelet, baseret på den nyeste forskning på området, at en temperaturstigning på 2 grader celsius (eller 3,6 ⁰F) over det før-industrielle niveau ikke længere er sikkert. For at undgå de værste konsekvenser af klimaforandringerne, skal den globale opvarmning stoppes ved 1,5 ⁰C (eller 2,7 ⁰F) eller mindre.

FNs Global Compact, en gruppe på mere end 9500 virksomheder, som samarbejder om at skabe flere bæredygtige måder at drive forretning på, stiftede Ambitionen for Virksomheder i 2019 for at anspore virksomheder til at gøre deres del for at nå dette mål.

Virksomheder, der går med i denne aftale om 1,5 ⁰C forpligter sig til at lave en målsætning, der er solidt funderet i den videnskabelige evidens, gennem The Science-Based Targets initiative (SBTi) og skal have disse målsætninger godkendt af SBTi. ​​​​​​​SBTi er et samarbejde mellem The Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fun (WWF) og FN's  Global Compact.

Læs mere om Ecolab BæredygtighedLæs pressemeddelelsen


Relaterede historier

Besøgende, der så denne historie, så også:

Dette er en karrusel. Brug knapperne Næste og Forrige til at navigere, eller springe frem til et dias med dias-knapperne.

Ingen begivenheder fundet

Vis alle historier