BRASILIANSK KRAFTVÆRK VENDER TENDENSEN UNDER TØRKE

waterdropicon

INDSIGT

Hvad gør man, når ens virksomhed halvdelen af året har en overflod af vand fra kraftige regnfald og er udsat for tørke den anden halvdel af året? Man leder efter en metode til at få mest muligt ud af det vand, man har, og sikre, at det er rent, så man kan opnå optimal systemydelse og sænke de omkostninger, der er forbundet med perioder med vandmangel.

Energias do Brasil (EDP) stod i denne situation på et kraftværk i det nordøstlige Brasilien. Løsningen: Purate™ klordioxidgenerering på stedet.
ecolabservicetruckicon

INNOVATION

EDP-fabrikken benytter vand fra en sø til sit kølesystem. I tørre perioder, når der er mindre vand i søen, og vandprisen stiger, genbruger fabrikken vand, så den kan hente mindre fra søen. Kraftværket var interesserede i at øge recirkulationscyklusserne fra et gennemsnit på seks til syv cyklusser til op til 10. For at gøre dette, var de nødt til at kontrollere de høje niveauer af mineraler og mikrobevækster i vandet, der begge påvirkede præstationen af kølesystemet.

Fabrikken havde også problemer med korrosion og skumdannelse, og den anvendte forskellige behandlinger for at adressere disse problemer. Men behandlingerne formåede ikke at holde kølesystemet rent.

For at få styr på vandkvaliteten i anlæggets kølesystem introducerede Ecolab Purate-teknologien. Da Purate er mere effektivt til at behandle problemer med korrosion og skumdannelse end den foregående løsning og desuden er et mere effektivt desinfektionsmiddel, forbedrede den kontrollen af mikrober og reducerede forbruget af kemi. Ved hjælp af Purate og dens fjerndataovervågningsegenskaber kunne kraftværket øge køletårnets recirkulationscyklusser med op til 10, leve op til standarderne for afløbsvand og have en effektiv drift i årets tørre måneder. Purate førte desuden til betydelige reduktioner i energiforbrug og drivhusgasudslip.

Som et resultat af dette partnerskab vandt Ecolab EDP's pris for årets leverandør i både 2017 og 2018.
Vis alle historier