Vi hjælper ADM med at spare 2,3 milliarder gallon vand

waterdropicon

INDSIGT

Som en af verdens største fødevare- og landbrugsvirksomheder befinder virksomheden Archer Daniels Midland (ADM) sig ved en skillevej i forhold til en række vigtige globale udfordringer. Verdensbefolkningen øges, og folk bliver mere velhavende. Højere indtægter fører til forandrede kostvaner, og at flere og flere mennesker flytter fra landlige områder til byområder. Som et resultat af disse tendenser vokser og udvikles efterspørgslen efter mad, vand og energi.


ADM har en afgørende rolle at spille i forhold til at brødføde verden, og den regner miljøansvarlighed blandt sine kerneværdier. På linje med De Forenede Nationers bæredygtighedsmål har virksomheden som målsætning at:

  • Reducere intensiteten af vandforbruget med 15 procent inden 2019
  • Reducere energiintensiteten med 15 procent inden 2020
  • Reducere intensiteten af drivhusgasudslip med 15 procent inden {[#1]
ecolabservicetruckicon

INNOVATION

ADM har arbejdet sammen med Ecolab for at udvikle en bæredygtig proces til at fremme forbedringer af vandforvaltning på tværs af deres globale drift. Ved at udnytte begge virksomheders styrker har ADM implementeret 212 Ecolab-projekter på globalt plan siden 2012, der har sænket forbruget af energi og vand, samtidig med at driftsydelsen er blevet forbedret.


Bedste praksis gennem teknologi og automatisering har været altafgørende for disse succeser. Et eksempel er implementeringen af vandnedkølende 160 3D TRASAR™-teknologienheder rundt omkring i verden. 3D TRASAR leverer overvågning og styring i realtid af nedkølingssystemer med henblik på at optimere vandforbruget. Teknologien hjælper ADM med at reducere, genbruge og genvinde vand inden for dens fabrikkers rammer og anvende spildevand (genvundet vand) til dens processer, hvilket forbedrer vandeffektiviteten på lokalt niveau.


Som et resultat af partnerskabet med Ecolab er ADM blevet i stand til at køre mere effektivt, samtidig med at de naturlige ressourcer bevares. Dette har reduceret driftsomkostningerne betydeligt og har hjulpet virksomheden med at nå sine bæredygtighedsmål.

Archer Daniel Midlands (ADM) har en vigtig rolle at spille i forhold til at brødføde verden, og den regner miljøansvarlighed blandt dens kerneværdier. Gennem sit partnerskab med Ecolab har ADM reduceret sine driftsomkostninger samtidig med at de bevarer naturlige ressourcer, som vand og energi.
Vis alle historier
ADM case study eROI bar

Løsninger