Forbedret rengøring ved lavere temperaturer i pepperoni-fremstillingsanlæg

Icon of a pepperoni pizza.

Situationen

En af vores kunder oplevede et sikkerhedsproblem på et pepperoni-fremstillingsanlæg: Det vand, som medarbejderne skulle bruge til rengøringen, var meget varmt (63o C/145o F). Det var for varmt til at garantere medarbejdernes sikkerhed. Kunden ønskede en fremragende rengøring ved lavere vandtemperaturer og hurtigere opstart efter rengøringens afslutning.

Anlægget opnåede en samlet besparelse på 10.460 USD og fik 260 ekstra produktionstimer pr. år.

Water droplet icon.

Løsningen

Anlæggets hygiejnemedarbejdere samarbejdede med Ecolab for at kunne indføre vores Advantis FC rengøringsprogram i anlæggets områder til behandling af råvarer. Anlægget beholdt de normale procedurer for indledende fjernelse af snavs, forskylning, skumning og efterskylning - og anvendte et EPA-registreret steriliseringsmiddel – mens der blev anvendt lavere vandtemperaturer i hele forløbet.

Thermometer icon.

Resultaterne

Med vores Advantis FC program forbedrede pepperonifremstillingsanlægget rengøringen og brugte samtidig vand med en lavere temperatur. Anlægget oplevede mange fordele, herunder:

  • Energibesparelser fra opvarmning af vand til en lavere temperatur
  • Sammenlignelige data for anlægget angående adenosintrifosfat (ATP)
  • Eliminering af brugen af et produkt til forbedring af virkningen af klor i forbindelse med basiske produkter

Anlægget opnåede også en hurtigere opstart, der førte til besparelser i tid og energi, når et rum skulle nedkøles til {5o C ([#0]}o F) fra {10o C ([#2]}o F) i stedet for {15o C ([#4]}o F) efter desinfektion.

Men det vigtigste var, at kunden øgede sikkerheden for medarbejderne på følgende måder:

  • Reducerede/eliminerede kondens, hvilket yderligere hjalp med at reducere nedetiden under rengøring.
  • Øgede sigtbarheden fra 1,2 til 12 m med potentiale for at reducere sprøjteulykker og farer i forbindelse med gaffeltruck
  • Vand med lavere temperatur reducerede skoldningsfaren
Save $10,460 Per Year

Store besparelser

Kunden fik en ekstra produktionstime pr. nat, lig med 260 timer pr. år. De så energibesparelser på 7.400 USD om året i anlæggets afdeling for behandling af råmaterialer* som resultat af opvarmning til 120o F (49o C)  i stedet for 145o F (63o C). Anlægget eliminerede produktet til forbedring af virkningen af klor fra processen og sparede 760 USD pr. år. Endvidere oplevede kunden energibesparelser på 2,300 USD pr. år ved at sænke rumtemperaturen fra 10o C (50o F) til 5o C (41o F).

I alt sparede pepperonifremstillingsanlægget 10.460 USD og 260 produktionstimer pr. år ved at bruge Advantis FC programmet.

*Den ubehandlede side er 1/3 af anlægget

Vis alle historier

Relaterede historier

Besøgende, der så denne historie, så også på

Dette er en karrusel. Brug knapperne Næste og Forrige til at navigere, eller springe frem til et dias med dias-knapperne.