Proaktiv håndtering af restkoncentrationer i renrum

Sterilisations- og desinfektionsmidler er en påkrævet del af enhver kontrol af kontaminering i renrum, men brugen af disse produkter efterlader også typisk restkoncentrationer, som kan give anledning til bekymring eller yderligere evaluering.

Cleanroom technician using Ecolab Klercide™ product

5 måder, hvorpå restkoncentrationer kan påvirke dit anlæg

  1. Risiko i forhold til produktkvalitet - Restkoncentrationer kan påvirke integriteten af materialer og/eller produkter, der bruges i produktionsområder. Restkoncentrationer efterladt på disse områder kan være en potentiel forurening, som kan udgøre en risiko for produkter.
  2. Manglende overholdelse af regler - Synlige restkoncentrationer kan være tegn på manglende overholdelse af politikker for kontrol af restkoncentrationer, eller at rengørings- og desinfektionsprocesser ikke er under kontrol.
  3. Øgede omkostninger - Håndtering af restkoncentrationer kan være dyrt, da behovet for hyppigere skylninger kan opstå på grund af restkoncentrationers påvirkninger på materialer og udstyr.
  4. Risiko for medarbejdernes sundhed og sikkerhed - Restkoncentrationer kan skabe et farligt miljø, hvis det ikke håndteres korrekt; klistrede eller glatte gulve kan føre til snublen og fald, og restkoncentrationer kan krydsreagere og forårsage potentielt farlige dampe.
  5. Potentielle undersøgelser fra myndigheder - Synlige restkoncentrationer kan føre til negative bedømmelser fra myndigheder, såsom 483 advarselsbreve fra FDA (USA's fødevare- og lægemiddelforvaltning), som kan forårsage tidskrævende og dyre regulative reaktioner for at løse problemet, risikovurderinger og skader på omdømme.

Hvad siger reglerne?


Historisk set har rengøring været skridtet til fjernelse af "resterende forurenende stoffer", og desinfektion er fulgt efter, til tider ofte med efterladt desinfektionsmiddel på overfladerne på ubestemt tid. Bestående renrumsmiljøer fulgte ofte den gamle talemåde om, at "synlige restkoncentrationer af desinfektionsmiddel på overfladen er en forebyggende foranstaltning." Men dette rationale er muligvis ved at ændre sig. Forfatterne har set en langvarig og øget bekymring fra myndighederne omkring restkoncentrationer, der er tilbage fra desinfektionsmidler efter påføring.

Den nuværende tankegang i branchen, sammen med de seneste overholdelsesmandater, er, at ethvert resterende kemikalie er en potentiel kemisk eller partikelformig forurening i forhold til en proces og muligvis i forhold til produktet. Dette fornyede fokus har ført til en ændring fra den bestående tankegang til en overvejelse af, hvordan man vurderer og adresserer restkoncentrationer af desinfektionsmiddel, herunder en evaluering af, hvilke egenskaber ud over effektivitet, såsom restkoncentrationsprofil, der bør overvejes for rengørings- og desinfektionsprodukter.

Både Eudralex bilag 1 og bilag 15 kræver, at en rengøringsproces skal valideres for at sikre fjernelse af restkoncentrationer og eventuelle efterfølgende konsekvenser heraf, f.eks. virkningen på miljøovervågningsresultater eller desinfektionsmiddel, som anvendt. Men udfordringen for enhver producent er, hvordan man nøjagtigt kvantificerer niveauer af restkoncentrationer.

Relaterede artikler


"Desinfektion af renrum er særlig vigtig. De skal rengøres og desinficeres grundigt i overensstemmelse med et skriftligt program. For at desinfektionen skal være effektiv, bør der udføres forudgående rengøring for at fjerne overfladekontaminering... Rengøringsprogrammer bør effektivt fjerne restkoncentrationer af desinfektionsmiddel."

- Bilag 1


Ecolabs løsning til restkoncentrationer i renrummet


Ecolab Life Sciences har udviklet en innovativ metode til måling og sammenligning af restkoncentrationer, herunder visuelt indtryk, inddampning af restkoncentrationer (RoE) og akkumulering af restkoncentrationer. Denne trefasede tilgang viser tydeligt forskellene mellem forskellige produkter ved både første og flere yderligere anvendelser.

For at minimere restkoncentrationer og deres opbygning, tilbyder Ecolab Life Sciences' Klercide Cleanroom Quat en mindre forstyrrende tilgang til ledere af renrum til at kontrollere restkoncentrationer som en del af rengørings- og desinfektionsprocessen.

 

short desccription

Klercide™ Cleanroom Quat - Blended with WFI

I modsætning til traditionelle kvaternære ammoniumforbindelser, minimerer den lave koncentration, der er aktiv i Klercide Cleanroom Quat, restkoncentrationer, der efterlades på overflader, og hjælper med at sikre desinfektion, samtidig med at behovet for rutinemæssig skylning reduceres.


US EPA-registreret nr.: nr. 1677-257

Ecolab Klercide™ timelapse over sammenligning af restkoncentrationer

En sammenligning af restkoncentrationer efterladt med Klercide™ Low Residue Quat vs. et phenolisk desinfektionsmiddel.

Technician using Ecolab Klercide™ wipes in a pharmaceutical plant cleanroom

Casestudie

Low Residue Program

Projektets mål var at teste Klercide™ Sporicid Low Residue Peroxide og Klercide™ Low Residue Quat og at evaluere fordelene ved disse opløsninger med lave restkoncentrationer. I første omgang til brug på den nye produktionslinje med henblik på at blive rullet ud til deres parenterale linjer, hvis det lykkes og viser sig at give fremragende effektivitet.