Lær at efterlade gamle rengøringstrends for nye muligheder 

Normalt tager initiativer til at fremme innovation på regulerede markeder ikke innovationer inden for rengøring og desinfektion i betragtning.  I virkeligheden er rengøring og desinfektion ofte ikke et fokusområde til forbedring, hvilket efterlader forældede metoder, der binder ressourcer unødigt.

Bioquell Qube - Hydrogen Peroxide Vapor isolator

Der er tre områder, hvor teknologien har gjort fremskridt, som kan påvirke rengørings- og desinfektionsressourcer markant:

  • Målrettet rengøringskemi
  • Automatiserede rengøringsteknologier
  • Forbedrede desinfektionsteknologier

Målrettet rengøringskemi

Det første område, der er blevet forbedret, er inden for rengøringskemi.  Før tiden med fabrikerede rengøringsmidler blev råvareingredienser almindeligvis brugt som rengøringsmidler.  For forbrugerprodukter, der var vandopløselige, blev selve vandet ofte brugt til rengøring.  Hvis dette ikke virkede, kunne natriumhydroxid, citronsyre eller salt måske nedbryde emulsion eller fedt for at forbedre rengøringen.  Til genstridigt vandfast snavs blev der ofte brugt opløsningsmidler, og de bruges i mange tilfælde stadig i dag.

Disse ældre metoder giver flere udfordringer.  Vask med vand kan resultere i utilstrækkelig fjernelse af snavs, og afslører måske ikke større rester eller biofilm, som resulterer i et kvalitetsproblem.  Tilsvarende kan råvarekemikalier opløse nogle komponenter i et produkts snavs, men efterlade sediment eller rester fra de komponenter, der ikke er opløst. Endelig udgør opløsningsmidler en sikkerhedsrisiko for ansatte og luftemissionshovedpine for anlægget.

Heldigvis er fabrikerede rengøringsmidler designet til at tackle disse typer af rengøringsproblemer effektivt og sikkert.  Ingredienser kombineres for at opløse, suspendere og fjerne snavs, der ses i industrien for personlig pleje og kosttilskud.  For snavs, der kræver længere tid at opløses eller frigives, kan tilsætningsstoffer såsom skummidler eller geleringsmidler blandes i rengøringsopløsningen på snavset for yderligere kontakttid.  Nøglen er at finde det rigtigt opbyggede rengøringsmiddel med de rigtige komponenter til at håndtere snavset målrettet og mest effektivt.


Automatiserede rengøringsteknologier

Det næste område, hvor teknologien har gjort fremskridt, er inden for rengøringsautomatisering.  Historisk set blev udstyr rengjort manuelt, enten på stedet eller udenfor anlægget.  Rengøring på stedet kan have været ved en påfyldnings-/opblødningsmetode eller ved tanknedsænkning/skrubning.  Udenfor anlægget betyder ofte, at udstyr skilles ad og håndvaskes i en vask med 3 rum.  I begge tilfælde er rengøringen arbejdskrævende og fyldt med risiko for skader for medarbejderen.  Derudover skal producenter af personlig pleje og kosttilskud demonstrere effektive og reproducerbare rengørings- og desinfektionsprocesser, dvs. validering.  Det er vanskeligt at udføre valideringsundersøgelser med succes og sikre, at den validerede tilstand opretholdes med manuelle rengøringsprocedurer.  

Heldigvis gør udviklingen inden for automatiserede rengøringsteknologier processen lettere.  Manuel rengøring af udstyr på stedet kan opgraderes med automatiserede clean-in-place-systemer.  Den traditionelle centraliserede Clean In Place-installation (CIP) kan kræve betydelig installation, forbruge værdifuld fabriksplads og bruge betydelige mængder vand.  Nyere udviklinger omfatter mobile CIP-vogne og/eller satellit-CIP-stationer på fabriksgulvet.  Spraybolde eller spray-"maskiner" kan specialdesignes til at give rengøringsmiddelkontakt og mekanisk virkning for effektiv rengøring.  Og vand kan reduceres ved at bruge spulevask/skylleteknikker og ved strategisk at opfange skyllevand til brug i efterfølgende forskylningstrin.

For udstyr, der skilles ad til rengøring, er der udviklet teknologier til at COP-løsninger (Cleaning out of Place) for også at gøre denne proces mindre arbejdskrævende.  Nye teknologier omfatter automatiserede COP-løsninger (Cleaning out of Place) som iblødsætningstanke, vasketunneller og lukkede vaskeskabe til dele.  I alle disse tilfælde kan rengøringsmiddel og desinfektionsmiddel doseres i udstyret for at reducere medarbejdernes eksponering.  Mekanisk handling er tilvejebragt af designet væskeflow (opblødningstank) eller strategisk placerede sprøjtedyser (tunnel og kabinet).  I nogle tilfælde kan sprøjtedyser placeres på en vogn, så de peger direkte ind i en sprække eller et rør, der er vanskeligt at rengøre.  Uanset teknologien giver disse automatiserede COP-rengøringsteknologier en pålidelig rengøringsproces, der kan valideres med tillid, samtidig med at de forbedrer medarbejdernes sikkerhed og måske endda frigør medarbejderne til andre opgaver.


Forbedrede desinfektionsteknikker

Mens kemisk desinfektion har været en grundpille i fødevarefremstillingen for at kontrollere fordærvede organismer, har den traditionelle desinfektionsmetode indenfor fremstilling af personlig pleje og kosttilskud været enten varmtvands- eller dampdesinfektion.  Denne metode kræver opvarmning af vand enten eksternt eller på brugsstedet op til eller næste op til kogepunktet hvorefter alle udstyrsoverflader eksponeres i en længere periode, ofte 30 minutter eller mere.  Det er en tidskrævende og energikrævende proces at opvarme systemet, vente i virkningstiden og derefter afkøling til næste operation.  Derudover fremkommer i noget udstyr træthed fra de gentagne opvarmningscyklusser.

Nyere desinfektionsanvendelser er blevet udviklet ved hjælp af kemisk desinficering.  Lovgivende myndigheder som EPA i USA og Europa-Kommissionen i Europa har reageret på presset for kemisk desinficering af overflader i kontakt med non-food produkter ved at godkende modificerede testmetoder, der er passende for disse industrier.  Som et resultat er registrerede desinfektionsmidler med direkte påstande om desinficering, desinfektion og endda biofilmfjernelse tilgængelige.  Disse nye desinfektionsmidler kan fortyndes med byvand eller renset vand og påføres ved omgivelsestemperatur i væsentligt kortere tid end opvarmet desinficering.  Resultatet er en effektiv desinfektion, der bruger mindre vand, mindre energi og mindre tid end tidligere.


Resumé

Innovationer inden for rengøringskemi, rengøringsmetoder og desinfektionsteknikker kan tilbyde forbedret effektivitet, reducerede ressourcer (arbejdskraft, vand, energi) og et sikrere miljø for dine medarbejdere.  Disse teknologier har været kommercialiseret i temmelig lang tid og brugt af de bedste producenter.  Selvom rengøring ikke er den mest glamourøse operation for de fleste producenter, kan fokus på at forbedre disse operationer give fordele, som Operations Leaders aggressivt søger.

 

Relaterede artikler

Ecolab Life Sciences Driving Plant Performance through Modernized Cleaning eBook cover

Vil du vide mere?

Download vores seneste e-bog: Styrk anlæggets ydeevne gennem moderniseret rengøring: Hvordan forældet rengøring holder produktionsdrift tilbage, og hvordan man fikser det

  • Hvorfor rengøringsudfordringer er større end nogensinde
  • Hvordan forældede og suboptimale rengøringsprotokoller påvirker præstations-KPI'er
  • Tips til at evaluere forretningseffekten (god eller dårlig) af dit rengøringsprogram
  • Sådan opbygger du et moderniseret, præstationsfremmende rengøringsprogram
Three ways to reduce cleaning time infographic

Viden om øget produktion

Download infografikken 3 Måder at reducere rengøringstiden for at få viden om øget produktion.