Frem bæredygtig vækst gennem digital innovation og samarbejde

Erfaringer fra Hannover Messe 2023.

Hannover Messe 2023 entrance photo op

I slutningen af april havde jeg det privilegium at repræsentere Ecolab på Hannover Messe, en af verdens førende industrimesser. Arrangementet samlede fagfolk fra hele verden i Europa for at diskutere banebrydende innovationer inden for teknologi. Ecolab deltog sammen med Microsoft for at fremvise vores fælles løsninger til bæredygtighed, især programmer, der muliggør effektiv, smart vandforvaltning på mere end 40 markeder. 

I løbet af messen havde Ecolab mulighed for at dele det transformative potentiale i digitale løsninger til at optimere vandforbruget, spare energi og hjælpe virksomheder med at nå deres bæredygtighedsmål. Vores deltagelse satte fokus på den kritiske rolle, som strategiske partnerskaber spiller, såsom vores nylige samarbejde med Microsoft for at forbedre tydeligheden af vanddata gennem Microsoft Cloud for Sustainability og ECOLAB3D™-platformen. 

Som min refleksion over arrangementet, får du her mine tre vigtigste takeaways og mit perspektiv på, hvordan de påvirker fremtiden for industriel drift: 

 

 1. Virksomheder leder efter strategier til at operationalisere deres bæredygtighedsmål

  Det var tydeligt, at de besøgende på Hannover Messe deler en stor interesse for bæredygtighed, især vand- og energiforvaltning. I drøftelser med virksomhedsledere gav mange udtryk for, at deres virksomheder ser bæredygtighed som en integreret del af deres langsigtede strategi snarere end som en strengt regulatorisk forpligtelse.

  Tidligere Ecolab-undersøgelser understøtter dette perspektiv og antyder, at selvom virksomheder sætter ambitiøse bæredygtighedsmål, har mange ikke operationelle planer eller mekanismer på plads til at nå dem. I 2021 samarbejdede Ecolab med GreenBiz, en forskningsorganisation for bæredygtighedsnyheder, for at gennemføre en undersøgelse omkring status for virksomhedernes vandforvaltning. Undersøgelsen viste, at ud af de 93 virksomheder, der blev interviewet, var det kun 54 % af respondenterne, der brugte avancerede måleværktøjer til at spore fremskridt i forhold til deres vandmål, og 45 % mente, at deres organisations vand ville blive bedre forvaltet, hvis de brugte sådanne værktøjer.

  Ved arrangementet fokuserede vi på, hvordan digitalisering, især inden for industrielle vandsystemer, kan hjælpe virksomheder med at operationalisere deres mål på en økonomisk bæredygtig måde. Adgang til datadreven indsigt hjælper virksomheder med at identificere vand- og energiineffektivitet og ændre adfærd for at optimere driften på anlægs- og virksomhedsniveau.

 2. Smart vandforvaltning kan fremskynde bæredygtighed og forretningsmæssige fordele 

  Digitaliseringen af vand har ændret den måde, vi forstår og administrerer operationel performance og bæredygtighed. I løbet af arrangementet var der i mange af vores drøftelser fokus på sammenhængen mellem vand, energi og drivhusgasemissioner. Et område, der fik stor opmærksomhed, var vores tilgang til smart vandforvaltning. Besøgende resonerede med, hvordan Ecolab bruger digital indsigt til at afdække muligheder for vand- og energibesparelser, og hvordan Ecolab kombinerer denne indsigt med domæneekspertise for at udnytte disse muligheder med målrettet handling. 

   

  For at demonstrere dette fokuserede vi på, hvordan mangeårige innovationer, såsom 3D TRASAR™ teknologi til vandforvaltning, har udviklet sig til at tilbyde overvågning og automatisering til en række industrielle anvendelser, der ellers ville blive afbrudt. Vi fremhævede forbindelsen mellem 3D TRASAR og ECOLAB3D, en virksomhedsdata- og analyseplatform, og understregede, hvordan ECOLAB3D-forbundne digitale tjenester muliggør realtidssynlighed i vigtige vand-, energi- og performanceindikatorer. Vi gennemførte også en live webcast med Ecolab Global Intelligence Center i Pune, Indien, en af seks eksternt beliggende videncentre, der leverer 24/7 præstationsovervågning for en række forskellige industrier. 

  ECOLAB3D-platformen giver en innovativ fordel til at imødekomme de hurtigt skiftende behov i de industrier, vi betjener. Traditionelle automatiserings- og kontrolsystemer er isolerede, hvilket typisk kræver manuel dataindsamling og -behandling. ECOLAB3D integrerer data fra flere kilder, herunder systemer på stedet som 3D TRASAR, aggregerede kundedata og manuelle inputs fra felt- eller laboratorietest. Platformen kontekstualiserer dataene gennem en række forbundne digitale tjenester og leverer indsigt, der fører til direkte, hurtige handlinger for at mindske risici, maksimere produktiviteten og opretholde bæredygtighedsmål.

  Mange af vores samtaler centrerede sig om, hvordan disse digitale tjenester forstærker værdien leveret af vores kemiske innovationer og ekspertise på stedet. Smart vandforvaltning var kernen i alle drøftelser, hvor besøgende interesserede sig for, hvordan kombinationen af disse teknologier kan adressere andre greb indenfor bæredygtighed, såsom energi og drivhusgasemissioner, side om side med virksomhedens performance.

   

 3. Åbenhed overfor samarbejde muliggør hastighed og skala

  Arrangementet fremhævede også samarbejdets afgørende rolle. Ecolab opbygger strategiske relationer med førende organisationer, som Microsoft og andre, for at udnytte vores fælles styrker. Denne tilgang giver os mulighed for at kombinere vores brancherækkevidde med banebrydende teknologi og dermed accelerere bredden og dybden af vores innovation. Ved at deltage sammen med Microsoft på deres stand var vi i stand til at repræsentere den værdi, vi sammen kan tilbyde vores kunder.

 

Nu hvor vi ser tilbage på Hannover Messe 2023, er vi spændte på de kommende muligheder. Det var en fornøjelse at komme i kontakt med deltagere og udstillere fra forskellige brancher og dele vores viden og innovationer. Deres entusiasme bekræfter vores tro på teknologiens transformative potentiale til at løse verdens mest presserende miljømæssige udfordringer. Sammen kan vi udnytte kraften fra vand til bæredygtig virksomhedsvækst.

 

Om forfatteren

Tony Stanich profile picture

Tony Stanich

Senior Vice President, Global Light Water Marketing Nalco Water, en Ecolab-virksomhed

Relaterede artikler

ECOLAB_3222019_POWERPLANT_0068.tif

Få mere at vide om løsningerne præsenteret på Hannover Messe 2023