Navigering i paradigmeskiftet

Effektivitetssikring i risikobaseret rengøringsvalidering​​​​​​​

Ecolab technician

Indledning

Efterhånden som landskabet af regulatoriske standarder udvikler sig, står rengøringsvalidering som en nøglekomponent i opretholdelsen af ​​produktkvalitet og patientsikkerhed inden for den farmaceutiske industri. Skiftet mod en risikobaseret tilgang kræver en grundig forståelse og implementering gennem robuste metoder og præcise kriterier. I denne vidensartikel vil vi dissekere de almindelige faldgruber ved etablering af effektive programmer til risikobaseret rengøringsvalidering, samt give indsigt til at navigere i kompleksiteten i at sætte begrænsninger.

Kritisk fejl i rengøringsvalidering: Fastsættelse af uhensigtsmæssige grænseværdier

En almindelig fejl inden for rengøringsvalidering er den uhensigtsmæssige fastsættelse af grænseværdier, ofte svækket af enten overfladiske fortolkninger eller afhængighed af forældede målinger. Sundhedsbaserede eksponeringsgrænser (HBEL'er) er medvirkende til at sikre, at kontaminering ikke kompromitterer patientsikkerheden og er derfor et meget godt værktøj til at identificere risikoen, men de er ikke velegnede til at sætte rengøringsgrænser for rengøringsmidler. Fejlberegning eller fejlanvendelse af disse grænser kan føre til utilstrækkelige rengøringsprotokoller, der ikke i tilstrækkelig grad afbøder risici.

 • Fremkomsten af ​​HBELs Præ-bilag 15 og ASTM-vejledning
  Allerede før udstedelsen af ​​Annex 15 i Europa, blev grundlaget for HBEL'er lagt sammen med fremskridt fra ASTM-vejledningsdokumenter og 2010 Risk-MaPP-vejledningen med dets ADE-koncept, der kommer fra Nordamerika. Disse udviklinger betyder en holistisk forståelse af rengøringsprocessen, ud over den simple anvendelse af et statisk tal som en grænse.
 • Fejlfortolkning af risikobaserede tilgange
  I modsætning til praksis afhængig af faste kriterier, såsom 10 PPM eller LD50-baserede beregninger, taler den risikobaserede tilgang for en omfattende evaluering af kemikalierne, rengøringsmidlerne og involverede produktrester. Ved fastsættelse af grænser handler det ikke kun om at overholde en afledt værdi, men om at sikre, at sikkerhedstærsklerne aldrig overskrides i praksis.

  For eksempel er identifikation af et restniveau på 20 milligram som en acceptabel daglig eksponering på  udstyr ikke tænkt som et mål for rutineanalyse, men snarere som et loft, der ikke bør kommes nær. Effektiv risikostyring dikterer, at operationer overvåges for at forblive væsentligt under dette loft for at forhindre potentiel patientpåvirkning.

Fra dosisbaserede grænser til sundhedsbaserede eksponeringsgrænser

Branchens overgang fra dosisbaseret skøn, som drejer sig om den faktiske eller akutte toksicitet, der er dokumenteret af målinger som LD50, til sundhedsbaserede eksponeringsgrænser viser et fremskridt inden for sikkerhedsprotokoller. Dosisbaserede begrænsninger foregår ud fra en forudsætning om, at der er opstået en effekt, og efterfølgende anvendes sikkerhedsfaktorer til at repræsentere en acceptabel nedre grænse.

Omvendt er sundhedsbaserede eksponeringsgrænser afhængige af fraværet af uønskede virkninger under organismeforsøg, med yderligere sikkerhedsfaktorer anvendt på "ingen effekt"-niveauer for at sikre menneskers sikkerhed. Denne metode repræsenterer en mere konservativ og forebyggende holdning, som afspejler den forebyggende tankegang i moderne risikobaserede rengøringsvalideringspraksis.

Anbefalinger for nuværende praksis i grænsesætning

 • Opgiv forældede målinger: Virksomheder bør gradvist udfase dosisbaserede grænser, der er rodfæstet i akut toksicitet, og migrere mod sundhedsbaserede eksponeringsgrænser.
 • Implementer konservative sundhedsbaserede grænser: Etabler grænser, der giver rigelige bufferzoner for at afbøde uventede variationer i forureningsniveauer, og for at tilskynde til forebyggende handlinger, før de når kritiske tærskler.
 • Brug historiske data omhyggeligt: Hvor nyere HBEL'er overskrider historiske grænser, bevares sidstnævnte som benchmark-advarselsniveauer for at sikre ensartede sikkerhedsmargener.
 • Kontinuerlig uddannelsesindsats: Invester i at uddanne alle interessenter i dynamikken og vigtigheden af ​​HBEL'er for at skabe en bedre forståelse af deres anvendelse.
 • Forberedelse til lovmæssige inspektioner: Sørg for, at rengøringsvalideringsprocedurer, dokumentation og begrundelser for grænsesætning stemmer overens med gældende vejledning fra respekterede organer som Det Europæiske Lægemiddelagentur, ASTM og ISPE, hvilket styrker organisationens position i tilfældet af inspektioner.

Konklusion

Inklusionen af en risikobaseret tilgang til rengøringsvalidering er afhængig af anvendelsen af ​​HBEL'er, der erstatter forældede dosiskriterier med en sikkerhedscentreret model. Når vi navigerer i nuancerne af regulatoriske forventninger og stræber efter ekspertise inden for farmaceutisk fremstilling, ligger ansvaret på de professionelle inden for rengøringsvalidering for løbende at forfine deres strategier, hvilket sikrer omfattende risikovurdering.

Ønsker du at tage din rengøringsvalidering til næste niveau? CLEEN by Ecolab er en digital platform, der er specialbygget til at transformere den måde, hvorpå farmaceutiske produktionsvirksomheder administrerer forretningskritiske praksisser - fra validering og procesdesign til beskyttelse af dataintegritet og fremme af operationel ekspertise.

Ecolab Life Sciences logo

Ecolabs Life Sciences-afdeling er dedikeret til udviklingen af de bedste produkter og tjenester til at støtte vores kunder i medicinalindustrien samt plejeproduktindustrien.

Relaterede artikler