Etablering af effektive visuelle restgrænser i rengøringsvalidering​​​​​​​

Indsigt og nye tendenser

Ecolab technician

Rengøringsvalidering er en kritisk aktivitet i farmaceutisk fremstilling, hvor produktionsudstyr skal rengøres til acceptable niveauer af tidligere produktrester for at forhindre krydskontaminering. Identifikation af visuelle restgrænser (VRL'er) er en udfordrende, men væsentlig komponent i denne valideringsproces. Denne artikel dykker ned i de tekniske aspekter af VRL (visuelle restkoncentrationer)-bestemmelse, og hvordan producenter kan etablere robuste programmer for at sikre overholdelse og produktsikkerhed.

Udgangspunktet for VRL-bestemmelse ligger i beregninger af sundhedsbaserede eksponeringsgrænser. Denne tilgang vurderer, hvornår en rest bliver en bekymring ud fra et risikoperspektiv. Disse grænser bør korrelere med visuelt detekterbare niveauer for at sikre praktisk overvågning under rutineoperationer. Når man ser på Europas bilag 15-vejledning, foreslås en empirisk analyse for at bestemme tærsklen for visuel detektion på en overflade - en proces, der ofte er undervurderet, men utrolig vigtig for vellykkede overvågningsprogrammer af restkoncentrationer.

For at fremme vores forståelse og udførelse af VRL-bestemmelse bliver træningen instrumentel. Producenter indfører i stigende grad træningsprogrammer, der forbedrer operatørernes evne til at vurdere visuelt. Disse sessioner involverer typisk påføring af produkt på overflader i et kontrolleret miljø for at etablere en baseline for visuel detektion fra operatørernes side. Kendskab til udseendet af produktrester samt rengøringsmidler og deres visuelle fremtoning har vist sig at være kritisk i forbindelse med inspektionsprocedurer.

For eksempel letter innovative værktøjer som UV-lys påvisningen af ​​rester, der ellers er usynlige for det blotte øje, og det skubber grænsen for, hvad der betragtes som "synligt" og forbedrer rengøringsverifikationsprocesser. Desuden har den seneste vejledning fra Pharmaceutical Manufacturing Technology Center (PMTC) i Irland givet os en metode til at udføre disse undersøgelser, hvilket har bidraget til udviklingen af ​​specialiserede træningsprogrammer til operatører.

Det handler dog ikke kun om at gøre det muligt for operatører at se mere tydeligt, hvordan mulige rester kan se ud; det handler også om at sikre, at de er rustet til at foretage nøjagtige vurderinger. For eksempel har erkendelsen af ​​indvirkningen af ​​farveblindhed på visuel restidentifikation ført til en revurdering af personaleudvælgelsen til inspektionsopgaver.

Fra et regulatorisk perspektiv har vi set lagt vægt på en holistisk tilgang til forureningskontrol. Det Europæiske Lægemiddelagentur understreger gennem sit Q&A-dokument vigtigheden af ​​at udvide visuelle inspektioner ud over direkte produktkontaktflader til omkringliggende områder som hjælp til at mindske enhver potentiel forureningsrisici, der kan påvirke efterfølgende batch'er.

Introduktionen af ​​avancerede teknologiske løsninger til at strømline visuelle inspektioner vinder indpas. Forekomsten af ​​483'er og advarselsbreve i nyere tid kaster lys over det underudnyttede potentiale i digitale løsninger inden for restdetektion. For eksempel giver sikring af fotografisk bevis efter rengøring kvantificerbare overholdelsesdata, der kan genfindes, samtidig med at der gives mulighed for fjerninspektioner. Innovation på dette område udvikler sig, og nogle forskere slår til lyd for installation af højopløsningskameraer i udstyr for at verificere rengøringseffektiviteten uafhængigt. 

På trods af de forskellige niveauer af teknologisk integration, der observeres på tværs af anlæg, bør vigtigheden af ​​at tilpasse valideringsstrategier til de unikke forhold på hvert sted overvejes. Myndigheder forventes at sikre standardoverholdelse, men de skal også genkende og imødekomme variationen i driftsmiljøer og teknologibrug.

Da digitale værktøjer til rengøringsvalidering fortsat udvikles, kan de tilbyde reproducerbare og effektive inspektionsprocesser, især i multi-produkt fremstillingsmiljøer, hvor risikoen for krydskontaminering kan være høj.

Som konklusion indebærer etablering af et effektivt VRL-program en blanding af kvantitativ risikovurdering, praktisk operatørtræning og brug af teknologiske fremskridt. Den farmaceutiske industri skal fortsætte med at tilpasse sig og innovere og sikre, at alle aspekter af restpåvisning og rengøringsvalidering opfylder de strenge krav om overholdelse af lovgivning og patientsikkerhed.

Ønsker du at tage din rengøringsvalidering til næste niveau? CLEEN by Ecolab er en digital platform, der er specialbygget til at transformere den måde, hvorpå farmaceutiske produktionsvirksomheder administrerer forretningskritiske praksisser - fra validering og procesdesign til beskyttelse af dataintegritet og fremme af operationel ekspertise.

Referencer

Ecolab Life Sciences. For Life Sciences. For Life.

Ecolabs Life Sciences-afdeling er dedikeret til udviklingen af de bedste produkter og tjenester til at støtte vores kunder i medicinalindustrien samt plejeproduktindustrien.

Relaterede artikler