SekuseptMultienzyme

Sekusept™ Multienzyme

En gennemgående rengøring af medicinske instrumenter og endoskoper er et grundlæggende krav for en effektiv desinfektion. Den velvalgte kombination af fire enzymer med overfladeaktive stoffer og andre ingredienser i Sekusept™ Multienzyme giver maksimal rengøring. Sekusept™ Multienzyme er det ideelle enzymatiske rengøringsmiddel til alle typer af medicinske instrumenter, herunder fleksible endoskoper.
  1. Hjem
  2. Vores løsninger
  3. Vores tilbud
  4. Desinfektionsmidler til kirurgiske instrumenter
  5. Sekusept™ Multienzyme

Produktdetaljer

  • Optimalt tilpasset 4-enzymkombination
  • Særdeles god materialekompatibilitet
  • RKI-overensstemmende, ikke-fastgørende forrensning
Vores egenskaber Fordele
Innovativ kombination af fire enzymer med kraftige overfladeaktive stoffer Effektiv forrengøring, reducerer før og efter rengøringsudgifter, der opfylder RKI-kravene
Omfattende materialekompatibilitet Egnet til forrengøring og iblødlægning af termostabile og termolabile medicinske instrumenter og fleksible endoskoper
2 l flasker med et visningsvindue​​​​​​​ Optimal inspektion af påfyldningsniveau og sikker dosering
Lavt skum Egnet til ultralydskar
Gennemsigtig blå farve Synlig rengøringsopløsning med god identifikation af instrumenterne

Afhængigt af type og grad af pletter, forberedes en opløsning af​​​​​​​ 0.3 % (3ml/l) til 2 % (20ml/l). Læg instrumenterne, der skal rengøres, i opløsningen og sørg for, at alle overflader er helt tildækket. Rengør instrumenterne efter producentens instruktioner, herunder mekanisk rengøring (for eksempel børstning, aftørring). Når du bruger et ultralydsbad, skal badet dækkes under processen. Skyl med vand af drikkekvalitet. Hvis desinfektion udføres efterfølgende, er tørring af de ydre overflader og især hulrummene f.eks. biopsikanalerne nødvendige for at udelukke enhver fortynding af desinfektionsopløsningen.

Til yderligere terminal desinfektionstrin anbefaler vi vores produkt: Sekusept™ aktiv

Sammensætning

Proteaser, amylase, lipase, overfladeaktive stoffer, korrosionsinhibitorer, opløsningsmidler, additiver, emulgatorer, parfume.

Brug (efter påbegyndelse) Holdbarhedstid
 
I beholder
 
indtil den angivne udløbsdato
 
Som en forberedt brugsopløsning 2
 
op til 24 timer

1
Bemærk følgende for at sikre en korrekt opbevaring af miljøhygiejne og instrumentdesinfektionsmidler: De originale beholdere (beholdere, spande eller flasker) med desinfektionsmiddelkoncentratet (eller pulver) skal opbevares ved temperaturer under 25°C og skal holdes rene og tørre. En kort periode under eller over den angivne opbevaringstemperatur (fx under transport) går ikke ud over effektiviteten.
Beholderne skal forsegles tætlukket efter hver brug. Sørg for at koncentratet i beholderen ikke er forurenet ved tilberedningen af applikationsopløsningen.

2
Forudsat at den anvendte applikationsopløsning ikke er forurenet med organisk materiale, skal den opbevares i en ren, lukket beholder eller et overdækket instrumentbassin.
Vær opmærksom på den tilsvarende oplysningsmærkat på beholderne, hvor desinfektionsopløsningerne holdes, f.eks. indhold, koncentration, dato, holdbarhed og batchnummer. Brugte og organisk kontaminerede opløsninger skal skiftes mindst en gang pr. arbejdsdag i henhold til RKI-anbefalingen.

Kemisk-fysisk data
Massefylde 20 °C 1.06 g/cm3
pH-værdi* (koncentreret) 20 °C ca. 8.6
pH-interval* (1-2 % opløsning) 20 °C ca. 6 - 7

* pH-værdi målinger under driftsbetingelser bruger altid pH-meter med temperaturkompensation.